Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж15785/2012/17/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Медичні перспективи
: наук. журн..- Дніпро

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Теоретична медицина

 4. Резуненко Ю. К. Вплив поліолів на основі гліцеролу на стан стрес-лімітуючих систем організму щурів. - C. 4-7.
 5. Лепский В. В., Деньга О. В., Макаренко О. А. Эффективность применения комплексной терапии на модели кариеса и гингивита у животных. - C. 8-11.
 6. Завізіон В. Ф., Бондаренко І. М. Сучасні підходи до викладання онкології як основа вдосконалення навчального процесу. - C. 12-18.
 7. Клінічна медицина

 8. Сагаловски С., Шёнерт М. Остеопороз и его клеточно-молекулярные механизмы развития: поиск молекул-мишеней для новых средств лечения заболевания. - C. 19-31.
 9. Перцева Т. О., Борисова І. С. Особливості перебігу пневмоній у хворих з порушеннями імунітету при гемобластозах (розгляд клінічного випадку). - C. 32-40.
 10. Самура Т. О. Матриксна металопротеїназа-3, матриксна металопротеїназа-9 та N- термінальний фрагмент мозкового натрійуретичного пептиду як предиктори кардіальногo ремоделювання у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда. - C. 40-46.
 11. Перцева Т. О., Рокутова М. К. Клінічні прояви ожиріння-асоційованої нефропатії у молодих пацієнтів з абдомінальним ожирінням. - C. 46-51.
 12. Ханюков О. О. Вплив комплексного медикаментозного лікування на якість життя хворих з мультифокальним атеросклерозом. - C. 52-59.
 13. Перцева Т. О., Конопкіна Л. І., Басіна Б. О. Ефективність та безпечність застосування холінолітика тривалої дії на етапах довготривалої медичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень. - C. 59-65.
 14. Бакулін П. Є., Мальцев І. О., Корпусенко І. В., Савенков Ю. Ф. Гістоморфологічна динаміка туберкульозних каверн під впливом торакоколагенопластики. - C. 66-69.
 15. Степанов Ю. М., Заіченко Н. Г. Хронічний панкреатит біліарного ґенезу: особливості клінічного перебігу та стан зовнішньосекреторної функції підшлункової залози. - C. 70-75.
 16. Височина І. Л. Тест кольорових відносин та особливості емоційного портрету дітей шкільного віку з дитячих будинків. - C. 75-80.
 17. Медведєв М. В. Вагітність та пологи у жінок після консервативної міомектомії. - C. 81-84.
 18. Лю В., Бондаренко І. М., Асєєв О. І., Завізіон В. Ф., Артеменко М. В., Ельхажж М. Х. Вплив прогностичних факторів на тривалість життя хворих на рак молочної залози з метастазами в печінку. - C. 85-90.
 19. Дичко Е. Н., Ковач І. В., Хотімська Ю. В. Дискримінаційна чутливість покривних тканин при глосалгії. - C. 91-93.
 20. Мащенко И. С., Гударьян А. А., Лозовикова В. А. Клинико-иммунологическая эффективность циклоферона и полиоксидония в комплексном лечении различных вариантов течения генерализованного пародонтита. - C. 94-101.
 21. Дичко Є. Н., Ковач І. В., Штомпель А. В., Вербицька А. В. Результати дослідження мікроциркуляції м`яких тканин голови в експерименті. - C. 101-104.
 22. Гударьян А. А., Самойленко И. А. Значение нарушений свободно-радикальных процессов и разбалансировки функции цитокиновой системы в развитии переимплантитов различной активности. - C. 105-110.
 23. Дичко Е. Н., Ковач І. В., Романюта І. А., Срібник П. Л., Штомпель А. В. Значення калікреїн-кінінової системи в патогенезі глосалгії. - C. 110-113.
 24. Марухно Ю. И., Пянтковский А. С. Дисплазия соединительной ткани у спортсменов. - C. 114-118.
 25. Ковач І. В., Воляк Л. М. Характеристика стоматологічних захворювань у дітей, що хворіють на ендемічний зоб. - C. 118-121.
 26. Комок О. А., Ідашкіна Н. Г., Терешков Д. Ю. Використання нових дротяних шин при лікуванні двобічних переломів нижньої щелепи у комбінації з остеосинтезом. - C. 122-127.
 27. Профілактична медицина

 28. Гребняк Н. П., Агарков В. И., Грищенко С. В., Щудро С. А., Буряк Л. И. Здоровье населения Украины в глобальном измерении. - C. 128-134.
 29. Хоменко І. М. Дослідження стану забезпечення населення радіоактивно чистими продуктами харчування в зонах аварійних викидів Чорнобильської АЕС. - C. 134-139.
 30. Добрянська О. В. Роль поведінкових факторів та чинників довкілля у формуванні здоров’я дітей дошкільного віку. - C. 139-143.
 31. Мокієнко А. В., Ніколенко С. І., Пушкіна В. О., Недолуженко Д. І., Загоруйко М. О., Ковбасюк О. В. Еколого-гігієнічна оцінка санітарно-мікробіологічного стану та біологічної контамінації пелоїдів причорноморських лиманів. - C. 143-147.
 32. Соціальна медицина

 33. Гінзбург В. Г. Загальні і регіональні особливості динаміки дитячої смертності в Україні: чи досягне Україна задекларованих цілей тисячоліття?. - C. 148-155.
 34. Лурін І. А., Завалецькій В. В., Тітов Г. І., Волошин В. О. Організаційні основи управління якістю медичної допомоги в системі Служби Безпеки України. - C. 156-163.
 35. Наші ювіляри

 36. Тетяна Олексіївна Перцева (до ювілею від дня народження). - C. 164-165.
2012
Т. 17
№ 1
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського