Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж14629/2016/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Юридичний вісник
.- Одеса

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Ківалов С. Конституція України: 20 років на шляху розбудови демократичної правової держави. - C. 5-8.
 4. Крижановський А. Конституційні імперативи сучасного правового порядку. - C. 9-14.
 5. Подцерковний О. Щодо нагальних проблем реалізації конституційно-правової реформи в частині правосуддя. - C. 15-20.
 6. Крусян А. Конституція України й новітні політико-правові перетворення. - C. 21-25.
 7. Афанасьєва М. Зловживання правом на правотворчість. - C. 26-34.
 8. Ставнійчук М. Демократія участі в Україні: актуальний конституційно-правовий аспект. - C. 35-45.
 9. Фрицький Ю. Конституційний договір між Верховною Радою України і Президентом України "Про основні засади організації та функціонування державної влади та місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової конституції України" і його наслідки для подальшого розвитку державної влади в основному законі України 1996 року. - C. 46-51.
 10. Прієшкіна О. Українська держава в контексті соціальної парадигми. - C. 52-58.
 11. Савчин М. Верховенство конституції та її конкретизація в законодавстві. - C. 59-65.
 12. Волкова Д. Конституція України: 20 років регламентації діяльності громадських організацій. - C. 66-71.
 13. Сон C. Стратегія конституційних перетворень в Україні. - C. 72-75.
 14. Кулі-Іванченко К. Конституція України – основа законодавства про соціальне замовлення. - C. 76-80.
 15. Крусян Р. Удосконалення судової системи як напрям конституційної реформи в Україні. - C. 81-85.
 16. Лазаренко С. Сучасний стан конституційної реформи (щодо правосуддя) в Україні. - C. 86-91.
 17. Михалёв В. Человек в системе категорий Конституции Украины. - C. 92-97.
 18. Ковбан А. Зміст і порівняльна характеристика конституційного права людини на життя. - C. 98-103.
 19. Мішина Н. Конституційне забезпечення муніципальної реформи в Україні. - C. 104-108.
 20. Єзеров А., Батан Ю. Належне врядування й надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування. - C. 109-116.
 21. Бальцій Ю. Місцеве самоврядування в контексті чинної конституції України. - C. 117-120.
 22. Стрельцов Є. Сучасне визначення корупції на міжнародно-правовому рівні. - C. 121-126.
 23. Волошин Ю. Концептуальні засади впровадження корпоративної й персональної (екстериторіальної) автономії національних меншин в Україні. - C. 127-136.
 24. Батанов О. Автономія в контексті сучасного унітаризму: гносеологічні, онтологічні й телеологічні аспекти. - C. 137-145.
 25. Совгиря О. Регламент як джерело правового регулювання організації та діяльності парламенту, уряду й органу конституційної юрисдикції в Україні: проблемні аспекти. - C. 146-150.
 26. Годованик Є. Проблеми визначення правової норми в умовах сучасного розвитку європейської правової системи. - C. 151-158.
 27. Дешко Л. Принципи та норми права в механізмі конституційно-правового забезпечення права звертатися до міжнародних судових установ і міжнародних організацій. - C. 159-165.
 28. Литвин І. Щодо незаконного використання засобів індивідуалізації товарів та послуг у господарському обороті: кримінально-правова характеристика. - C. 166-173.
 29. Бисага Ю. Основний Закон України – історія, сучасність і перспективи. - C. 174-176.
 30. Гробова В. Щодо особливостей розвитку місцевого самоврядування: досвід Швейцарії. - C. 177-183.
 31. Рабінович С. Конституційні революції в Україні з перспективи "Чистого правознавства" Ганса Кельзена. - C. 184-190.
 32. Словська І. Зародження ідей українського конституціоналізму (початок ХVІІІ ст. – середина ХІХ ст.) як історична передумова ухвалення й дії сучасного Основного Закону. - C. 191-196.
 33. Кобко-Одарий В. О современном понимании и содержании категории "правовой менталитет". - C. 197-201.
 34. Батракова Д. Щодо питання інституту делегованих повноважень у системі місцевих органів влади. - C. 202-207.
 35. Даниленко Ю. Поняття та принципи оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби. - C. 208-213.
 36. Козир В. Сутнісна характеристика таємниці як об’єкта адміністративно-правової охорони. - C. 214-219.
 37. Біла-Тюріна Ю. Персоніфіковані послуги, що надаються Національною поліцією України. - C. 220-225.
 38. Добровольський Д. Проблеми реалізації гарантій незалежності прокурорів: окремі питання. - C. 226-232.
 39. Болгар О. Наукова розробленість питання криміналістичного визначення поняття "кримінальний автобізнес". - C. 233-236.
 40. Волкова Д., Олькіна О. "Конституція України як запорука стабільного розвитку суспільства і держави" (Круглий стіл до 20-ї річниці Конституції України). - C. 237-241.
 41. Панасюк В. Студенческие тренинги и брейн-ринги знатоков Конституции Украины. - C. 242-243.
 42. Оборотов Ю. Універсальна ідея верховенства права в загальнотеоретичній підготовці студентів-юристів. - C. 244-246.
 43. Пережняк Б. Професійна діяльність знаменитих жінок-адвокатів. - C. 247-249.
 44. 80-річний ювілей професора О. А. Івакіна. - C. 250-251.
2016
№ 2
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського