Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж14629/2015/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Юридичний вісник
.- Одеса

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Методологія теорії і практики юриспруденції

 4. Завальнюк В. Традиції та національний характер українського народу як підґрунтя антропологізації права України. - C. 6-11.
 5. Долматов І. Взаємообумовленість державної ідентичності і сталості політичних кордонів. - C. 12-17.
 6. Савенко В. Нормативний аналіз впливу закону на детермінацію поведінки особи. - C. 18-22.
 7. Конституція України у дїї

 8. Прієшкіна О. Конституційний лад та економічна система: загальнотеоретичні аспекти. - C. 23-30.
 9. Мішина Н. Конституційна регламентація місцевого самоврядування в Україні: сучасність та перспективи. - C. 31-35.
 10. Захист прав людини та громадянина

 11. Сінькевич О., Скробач С. Розуміння права на мирні зібрання. - C. 36-40.
 12. Перепелюк В. Щодо розміру судового збору за подання адміністративного позову з вимогою про відшкодування моральної шкоди. - C. 41-47.
 13. Вербіцька М. Деякі практичні аспекти розгляду судом справ про визнання фізичної особи недієздатною. - C. 48-53.
 14. Соловьев А. Общетеоретическая характеристика особенностей закона Украины "Об основах предупреждения и противодействия дискриминации в Украине". - C. 54-59.
 15. Державне управління та місцеве самоврядування

 16. Агапова О. Поняття й елементи адміністративно-правового статусу національної гвардії України. - C. 60-66.
 17. Савченко О. Громадські ради як суб’єкт здійснення громадського контролю в Україні: правові засади й тенденції розвитку. - C. 67-72.
 18. Кеча А. Правові засади діяльності відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно як суб’єкта державного управління. - C. 73-81.
 19. Піцикевич В. Ліцензований процес у сфері паливно-енергетичного комплексу України. - C. 82-86.
 20. Реформи в Україні

 21. Полянський Ю. Про організаційний устрій та функції органів прокуратури. - C. 87-90.
 22. Проблеми та судження

 23. Марченко О. Структура механізму адміністративно-правового забезпечення рекламних послуг. - C. 91-95.
 24. Воєводін Б. Етика, естетика реклами й суспільна мораль. - C. 96-100.
 25. Ніщимна С. Бюджетний процес: деякі принципи. - C. 101-105.
 26. Криворучко В. Правові проблеми забезпечення виконання договорів енергопостачання. - C. 106-109.
 27. Сарана С. Способи й методи загального процесуально-процедурного податкового режиму. - C. 110-114.
 28. Герц А. Ціна як істотна умова договору про надання платних медичних послуг. - C. 115-118.
 29. Сирик Н., Кусков А. Правовые последствия объявления туроператорами о приостановлении своей деятельности. - C. 119-124.
 30. Чанишева А. Поняття додаткових (акцесорних) зобов’язань. - C. 125-131.
 31. Атаманчук О. Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних із ухиленням від сплати податків шляхом проведення безтоварних операцій. - C. 132-137.
 32. Паляничко Д. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних із дитячою порнографією. - C. 138-142.
 33. Столітній А., Каланча І. Обліково-реєстраційна дисципліна за кримінальним процесуальним законодавством України. - C. 143-147.
 34. Мирошниченко Ю. Ще раз про тактико-організаційну діяльність суду на стадії підготовчого провадження. - C. 148-152.
 35. Остафійчук Г. Прокурорський нагляд і контроль у досудовому розслідуванні. - C. 153-157.
 36. Зв’язок часів: сторінки історії

 37. Рубцов В. Відповідальність за порушення, допущені під час експертної діяльності, у кримінальному законодавстві держав колишнього СРСР. - C. 158-162.
 38. Васько Є. Історія становлення й розвитку інституту міжнародної цивільної служби. - C. 163-167.
 39. Україна і світ

 40. Токунова А. Засоби забезпечення енергетичної безпеки федеративної Республіки Німеччина як досвід для України. - C. 168-172.
 41. Богонюк Г. Зарубіжний досвід законодавчої регламентації кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення за законодавством держав колишнього СРСР. - C. 173-178.
 42. Діковська І. Винятки із принципу реального виконання договірних зобов’язань у праві зарубіжних країн і міжнародних уніфікованих документах. - C. 179-182.
 43. Форманюк В. Уніфікація та гармонізація договірного права Європейського Союзу. - C. 183-190.
 44. Стець О., Ковтун О. Про питання правового регулювання статусу "праведник миру" в Україні. - C. 191-197.
 45. Рябошапченко А. Правові засади вступу Австрійської Республіки до Європейського Союзу. - C. 198-202.
 46. Каплюченко Т. Посткризовий вектор розвитку єдиного внутрішнього ринку Європейського Союзу: ґенеза правового механізму регулювання. - C. 203-209.
 47. Трибуна докторанта

 48. Кравчук В. Публічний контроль у державі. - C. 210-215.
 49. Трибуна молодого вченого

 50. Фасій Б. Аналогія та субсидіарне застосування норм у системі засобів подолання прогалин у законодавстві. - C. 216-221.
 51. Кобелька Д. Щодо правового забезпечення протидії правопорушенням у фінансовій сфері. - C. 222-228.
 52. Козик В. Оборотоздатність деривативів за українським законодавством: історія, сучасність і перспективи. - C. 229-234.
 53. Улітіна О. Проблема визначення поняття "фотографічний твір" в Україні. - C. 235-240.
 54. Чуйко Л. Особливості майнових прав на земельну ділянку суб’єктів господарювання. - C. 241-247.
 55. Новик Н. Форми участі органів опіки і піклування в цивільному процесі України. - C. 248-255.
 56. Коломієць Ю. Дебати під час розгляду цивільних справ у суді першої інстанції. - C. 256-260.
 57. Славова К. Правові вимоги щодо оформлення державної реєстрації права власності на земельну ділянку. - C. 261-265.
 58. Данченко К. Проблемні питання кримінально- правової політики у сфері покарань за злочини проти територіальної цілісності держави. - C. 266-271.
 59. Аракелян Р. Генезис інституту медіації в кримінальних справах на теренах сучасної України. - C. 272-278.
 60. Коломієць С. Кількісно-якісні показники злочинів, учинених із використанням зброї та вибухових речовин. - C. 279-284.
 61. Критика і бібліографія

 62. Барабаш Ю. Інноваційний, креативний та сучасний підручник. Рецензія на підручник: "Конституционное право зарубежных стран" // За заг. ред. Н. В. Мішиної, А. Р. Крусян, Д. Я. Гараджаєва та ін. – Харків: видавництво "Право". – 2015. – 848 с.. - C. 285-287.
 63. Каракаш І., Григор’єва К. Сучасне дослідження проблем правового регулювання відносин соціального розвитку села. Рец. на кн.: Гафурова О. В. Соціальний розвиток села в Україні: теорія і практика правового регулювання / за заг. ред. В. М. Єрмоленко. – К., 2014. – 480 с.. - C. 288-290.
 64. Публікації журналу "Юридичний вісник" за 2014 рік. - C. 291-302.
2015
№ 1
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського