Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж14629/2014/6<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Юридичний вісник
.- Одеса

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Методологія теорії і практики юриспруденції

 4. Оборотов Ю. Современное государство: от образа к реалиям. - C. 6-13.
 5. Дамирли М. Исламское право в сравнительной перспективе: основные ракурсы исследования. - C. 14-18.
 6. Душек Н. Правоутворення: до постановки проблеми. - C. 19-23.
 7. Форманюк В. Судова практика як специфічне джерело права. - C. 24-27.
 8. Галета О. Підгалузь права й підгалузь законодавства: аспекти співвідношення. - C. 28-32.
 9. Фурдик Т. Діаспора в системі колективних суб’єктів права. - C. 33-37.
 10. Конституція України у дії

 11. Єзеров А. Інтерпретаційна діяльність Конституційного суду України. - C. 38-46.
 12. Каблак П. Засоби масової інформації у взаємодії судової влади та громадськості. - C. 47-54.
 13. Латковський П. Функції Рахункової палати України як постійно діючого органу контролю. - C. 55-61.
 14. Державне управління та місцеве самоврядування

 15. Бондаренко К. Щодо питання визначення об’єкта державного управління. - C. 62-66.
 16. Людькова І. Щодо особливостей правового статусу центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом. - C. 67-71.
 17. Москальчук К. Організаційні гарантії реалізації права доступу громадян України до служби в органах місцевого самоврядування. - C. 72-77.
 18. Швець А. Основні організаційно-правові форми діяльності депутатів місцевих рад. - C. 78-83.
 19. Проблеми та судження

 20. Юхтенко Л. Процедура примирення в адміністративному судочинстві: дискусійні аспекти доцільності застосування. - C. 84-90.
 21. Романова А. Правомірна поведінка як умова самоствердження людини. - C. 91-95.
 22. Єрохов В. До питання визначення місця податкової перевірки в механізмі засобів державного примусу в податковому праві. - C. 96-100.
 23. Лук’янчиков О. Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну порушенням права на працю під час укладення трудового договору за проектом Трудового кодексу України. - C. 101-105.
 24. Селецький О. Щодо визначення правового статусу дипломатичних працівників як учасників службово-трудових відносин. - C. 106-111.
 25. Топоркова М. Зміна й припинення договору постачання теплової енергії побутовому споживачу. - C. 112-117.
 26. Чурилова Т. Державна реєстрація права оренди земельної ділянки. - C. 118-124.
 27. Подцерковний О. Про суперечність європейським стандартам пропозицій щодо ліквідації господарських судів. - C. 125-130.
 28. Кравченко І. Особливості діяльності органів внутрішніх справ під час провадження в справах про адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної власності. - C. 131-136.
 29. Палюх Л. Проблеми кримінальної відповідальності за завідомо незаконне затримання. - C. 137-141.
 30. Плєва К. Правовий статус свідків за новим Кримінальним процесуальним кодексом України. - C. 142-146.
 31. Поліщук О. Диспозитивний режим у кримінально-правовому регулюванні. - C. 147-152.
 32. Шапірко П. Юридична, правоохоронна та оперативно-розшукова діяльність: аспекти співвідношення. - C. 153-158.
 33. Березовський А. "Індивідуальна амністія" як засіб кримінально-правового впливу: позитивні та негативні аспекти правового регулювання. - C. 159-164.
 34. Дрьомін В. Деінституціоналізація влади як криміногенний фактор. - C. 165-174.
 35. Барцицька А. Актуальні питання виокремлення технологічного аспекту криміналістичної методики. - C. 175-181.
 36. Анненко О., Зубаков П. Розгляд слідчим, прокурором клопотань учасників кримінального процесу на стадії досудового розслідування. - C. 182-187.
 37. Україна і світ

 38. Форманюк В. Основні форми європейської інтеграції в праві. - C. 188-192.
 39. Циверенко А. К некоторым вопросам о защите прав человека в системе Европейского Союза. - C. 193-198.
 40. Кириченко Ю. Право на свободу об’єднання в політичні партії: порівняльно-правовий аналіз конституцій України та європейських держав. - C. 199-204.
 41. Федорів О. Інституційний механізм бюджетних відносин Європейського Союзу. - C. 205-210.
 42. Мудряк Т., Потомська Н. Міжнародне співробітництво щодо криміналістичного забезпечення розслідування злочинів. - C. 211-216.
 43. Поляков В. Конфіскація майна: на шляху до євроінтеграції. - C. 217-221.
 44. Ізарова І. Розвиток електронного правосуддя в цивільних справах у європейських країнах. - C. 222-227.
 45. Зв’язок часів: сторінки історії

 46. Атаманова Н. Конституція П. Орлика в сучасному державотворенні України. - C. 228-233.
 47. Войтович Н. Суб’єктивні права людини та громадянина в науковій інтерпретації Б. Кістяківського. - C. 234-238.
 48. Полянський Є. Першоджерела англо-американської юриспруденції: від права Стародавнього Риму до формування загального права. - C. 239-244.
 49. Козоріз О. Формування структури польської державної поліції в Східній Галичині в 1919–1921 рр.. - C. 245-250.
 50. Яцишин Н. Правовий статус західноукраїнських земель та становище української меншини в складі ІІ Речі Посполитої (1918–1939 рр.). - C. 251-257.
 51. Паровишник О. Історичні аспекти адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення прав інвалідів. - C. 258-262.
 52. Багнюк Г. Історико-правовий аспект становлення й розвитку засади гласності та відкритості кримінального провадження. - C. 263-268.
 53. Трибуна докторанта

 54. Юдін З. Контрактивізація державності: тенденції та проблеми. - C. 269-273.
 55. Гловюк І. Депонування показань свідка, потерпілого за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р.. - C. 274-281.
 56. Трибуна молодого вченого

 57. Бондаренко А. Форми реалізації правозахисної функції сучасної держави: до постановки проблеми. - C. 282-288.
 58. Червоненко В. Сравнительное государствоведение: методологическое значение. - C. 289-294.
 59. Гордієнко О. Конкретизація права в інтерпретаційній діяльності Верховного Суду України. - C. 295-300.
 60. Коренева М. Юридичні складники поняття ризику в адміністративному примусі. - C. 301-305.
 61. Шабас І. Поняття та ознаки адміністративних корупційних правопорушень за законодавством України. - C. 306-311.
 62. Шапошников О. Сучасний стан адміністративно- правового регулювання надання соціальних послуг в Україні. - C. 312-316.
 63. Швець Д. Деякі термінологічні прогалини вітчизняного законодавства про зайнятість населення. - C. 317-321.
 64. Колосова О. Керівні принципи надання державної допомоги суб’єктам господарювання. - C. 322-328.
 65. Чернілевська О. Множинність осіб у зобов’язаннях із заподіяння шкоди працівником. - C. 329-333.
 66. Калашник О. Аналогія як спосіб подолання прогалин у цивільному судочинстві. - C. 334-341.
 67. Швидка В. Становлення та розвиток договору найму житла в межах триєдиного locatio-conductio. - C. 342-347.
 68. Бузовська Н. Актуальні проблеми захисту прав на фотографічні твори. - C. 348-355.
 69. Віткова В. Право на медичну допомогу та право на смерть (евтаназію). - C. 356-361.
 70. Качковський М. Криміналістична характеристика умисного введення в обіг на ринку України небезпечної продукції. - C. 362-368.
 71. Латиш К. Типові слідчі версії під час розслідування вандалізму. - C. 369-374.
 72. Нешик Т. Гарантії прав присяжних як засіб забезпечення законності судового рішення. - C. 375-380.
 73. Попович О. Забезпечення виконання засад кримінального провадження як об’єкт процесуального керівництва прокурора в сучасному кримінальному процесі. - C. 381-386.
 74. Пушкар О. Актуальні питання змішаної форми вини у злочинах, пов’язаних із порушеннями спеціальних правил. - C. 387-392.
 75. Савченко О. Щодо співвідношення понять "виховний вплив" та "соціально-виховна робота" в кримінально-виконавчому законодавстві України. - C. 393-396.
 76. Тюрін Г. Прокурор як суб’єкт кримінального провадження на підставі угод. - C. 397-401.
 77. Фараон О. Зміна повідомлення про підозру в аспекті ст. 279 Кримінального процесуального кодексу України. - C. 402-406.
 78. Чебан О. Загальносоціальна профілактика злочинів, які вчиняються бездомними особами. - C. 407-413.
 79. Бельський Ю. Щодо визначення поняття кіберзлочину. - C. 414-418.
 80. Босак Х. Кадрова політика в органах внутрішніх справ України – механізм реалізації кадрового потенціалу. - C. 419-424.
 81. Слободяник Н. Виборне начало та його значення у формуванні суддівського корпусу. - C. 425-432.
 82. Голубенко І. Тести як критерії визначення національності юридичних осіб інвесторів у міжнародному приватному праві. - C. 433-440.
 83. Наукове життя

 84. Бехруз Х. Правові проблеми цивілізаційного вибору України. - C. 441-443.
 85. Критика і бібліографія

 86. Корчевна Л., Прієшкіна О. Актуальне дослідження виборчої інженерії в Україні. - C. 444-446.
 87. Николенко Л. Новое видение института предупредительных мер в хозяйственном процессе. - C. 447-449.
2014
№ 6
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського