Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж14629/2014/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Юридичний вісник
.- Одеса

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Методологія теорії і практики юриспруденції

 4. Овчинникова А. Концепты правовой культуры: понятие, структура, содержание. - C. 6-11.
 5. Завальнюк В. Правові традиції та антропоцентричне розуміння правової реальності. - C. 12-19.
 6. Матвєєв С. Легітимність і легальність як ознаки державної влади. - C. 20-23.
 7. Барбашова Н. Про регіоналізацію унітарної держави. - C. 24-30.
 8. Кравчук В. Порядок призначення та обрання суддів на посаду як елемент їх конституційно-правового статусу. - C. 30-33.
 9. Бочарова Н. Свобода творчості як конституційна цінність інформаційного суспільства. - C. 34-38.
 10. Реформи в Україні

 11. Василенко М. Криза інноваційного розвитку України в контексті недосконалості та ігнорування інноваційного законодавства. - C. 39-45.
 12. Ілікчієва К., Павлюк А. Єдиний реєстр адвокатів України: питання подальшого реформування. - C. 46-52.
 13. Пахомова А. Особливості інформатизації аграрної науки в Україні. - C. 53-57.
 14. Державне управління та місцеве самоврядування

 15. Бондаренко К. До питання визначення об’єкту державного управління. - C. 58-62.
 16. Білокур Є. Щодо визначення поняття "функції органів державного управління". - C. 62-67.
 17. Сопілко І. Щодо необхідності визначення поняття державної інформаційної політики. - C. 68-73.
 18. Коровайко А. Адміністративно-правові засади організації та діяльності Кабінету Міністрів України в галузі закордонних справ. - C. 73-79.
 19. Койчева О. Організаційно-правове забезпечення фінансово-контрольної діяльності Рахункової палати. - C. 80-84.
 20. Макушев П. Функціональні особливості здійснення управлінської діяльності органів державної виконавчої служби. - C. 85-91.
 21. Волік В. Державна політика у сфері міського транспорту. - C. 91-95.
 22. Захист прав людини та громадянина

 23. Синєгубов О. Перспективи розвитку інституту здійснення особистих немайнових прав дітей в Україні. - C. 96-101.
 24. Синчук С. Щодо дискусії про "соціальну зобов’язаність" держави у правовідносинах соціального забезпечення. - C. 102-108.
 25. Шишко І. Авторське право в системі прав особи. - C. 109-113.
 26. Проблеми та судження

 27. Андрейченко C. Концепция абсолютной ответственности в международном праве. - C. 114-119.
 28. Аніщук Н. Реалізація жінками професії адвоката в США: історія та сучасність. - C. 119-124.
 29. Фурса С., Бабенко О. До питання дієвості правового регулювання статусу органів адвокатського самоврядування. - C. 125-130.
 30. Батанова Л. Щодо визначення поняття "фінансовий контроль у державній митній справі": теоретико-правовий аспект. - C. 130-135.
 31. Блінова Г. Інформаційна приватність в медичній сфері. - C. 136-141.
 32. Максименко Ю. Нормативно-правове регулювання інформаційних відносин в Україні: стан та перспективи. - C. 142-146.
 33. Гудима М. Проблема звільнення від відповідальності туроператора (турагента) за порушення умов договору про надання туристичних послуг. - C. 147-152.
 34. Гудима М. Специфіка суб’єктного складу договірного зобов’язання з надання туристичних послуг. - C. 153-158.
 35. Дем’янчук Ю. Публічність в умовах дії інформаційного права. - C. 159-163.
 36. Деревянко Б. Надання навчальними закладами додаткових неосвітніх платних послуг. - C. 163-168.
 37. Макода В. Структура та систематизація інтелектуальної власності. - C. 169-174.
 38. Костюченко О., Дмитрієва Ю. Реалізація принципу змагальності під час досудового розслідування. - C. 175-179.
 39. Дорогих В. Порушення митних правил. - C. 180-184.
 40. Волинець В., Єрохіна В. Заходи захисту у трудовому праві. - C. 184-188.
 41. Желіховська Ю. Основні завдання та принципи нотаріату. - C. 189-195.
 42. Журавель О. Адміністративна відповідальність батьків або осіб, що їх замінюють, за безпритульність дітей. - C. 196-201.
 43. Потоцький М., Захаренко М. Спеціалізований суд із розгляду справ у сфері інтелектуальної власності в Україні: помилка чи необхідність?. - C. 201-204.
 44. Шеховцова Л., Крилова Д. Юридичні особи-жертви злочинів та доцільність їх вивчення у віктимології. - C. 205-209.
 45. Кришевич О. Способи шахрайства на ринку нерухомого майна. - C. 209-215.
 46. Lagutina I. The right to protection of employee’s personal data. - C. 215-220.
 47. Лоскутов Т. Догматичний та аксіологічний підходи до визначення предмету правового регулювання у кримінальному процесі. - C. 221-225.
 48. Лукач І. Правовий аспект заочного голосування на загальних зборах в корпораціях. - C. 226-231.
 49. Луцик В. Накладення арешту на кореспонденцію як негласна слідча (розшукова) дія. - C. 232-236.
 50. Манівлець Е. Системоутворюючі фактори кримінального процесу України. - C. 237-240.
 51. Кікалішвілі М., Ульянова Н. Система оподаткування як об’єкт кримінально-правової охорони. - C. 240-246.
 52. Україна і світ

 53. Аганіна А. Система спеціальних принципів адаптації вітчизняного законодавства з питань професійної підготовки державних службовців до норм ЄС. - C. 247-252.
 54. Anakina Т., Honcharenko D. Analysis of legal approaches to hostile corporate takeover in the EU with an emphasis on Germany. - C. 252-257.
 55. Стахєєва-Боговик О. Апроксимація права України у сфері транскордонної неспроможності до стандартів ЄС. - C. 258-263.
 56. Борисенко В. Історико-правовий аналіз становлення місцевого оподаткування в Україні. - C. 264-270.
 57. Забзалюк Д. До питань правовідносин Данила Галицького із хрестоносцями в середині ХІІІ століття. - C. 271-275.
 58. Курило Т., Ліпак Г. Поняття шлюбу та спосіб його укладення на теренах України у складі Російської імперії (ХІХ – поч. ХХ ст.). - C. 275-280.
 59. Луцький М. Розв’язання аграрного питання згідно законодавства ЗУНР та УНР: порівняльний аспект. - C. 281-285.
 60. Хижняк Ю. Приговор Понтия Пилата как проявление судебного произвола (по роману М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита"). - C. 286-291.
 61. Трибуна докторанта

 62. Федотов О. Державна фіскальна служба: правові підстави утворення. - C. 292-297.
 63. Басай О. Примусове ліцензування у фармацевтичній галузі. - C. 298-303.
 64. Трибуна молодого вченого

 65. Філіпова Т. Генезис адміністративних процедур у сфері захисту економічної конкуренції в Україні. - C. 304-309.
 66. Димон І. Адміністративне припинення як захід адміністративного примусу: сутність, значення та види. - C. 310-314.
 67. Агакерімов О. Домашній арешт як запобіжний захід: історія та сучасність. - C. 315-319 .
 68. Бажанова В. Майно приватного підприємства як об’єкт спільної сумісної власності подружжя в цивільному праві України. - C. 319-323.
 69. Білецька К. Особиста порука як обмеження права на свободу людини і громадянина з філософської точки зору. - C. 324-331.
 70. Бунін Є. Об’єкт злочинів проти правосуддя. - C. 332-337.
 71. Волкова Д. Дослідження конституційно-правових проблем створення та функціонування громадських організацій за часів СРСР. - C. 337-343.
 72. Григор’єва А. Умови встановлення в судовому порядку факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу та докази, які це підтверджують. - C. 343-350.
 73. Гула С. Сучасний стан громадського контролю у сфері державних закупівель. - C. 350-355.
 74. Давид Л. Правовий зміст і функції промислового зразка як об’єкта промислової власності. - C. 356-360.
 75. Доманська М. Теоретичні та практичні проблеми визначення кола осіб, які беруть участь у справах про зміну обсягу цивільної дієздатності фізичної особи. - C. 361-367.
 76. Дузінкевич Т. Проблеми залучення до справи третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог у цивільному процесі України. - C. 367-371.
 77. Лузан Т. Спір про право як критерій розмежування справ цивільної юрисдикції. - C. 372-376.
 78. Жукова Є. Місце принципу процесуальної економії в системі принципів адміністративного судочинства. - C. 376-381.
 79. Зіняк Л. Правова регламентація міжнародного співробітництва держав у військовій сфері (загальноісторичний дискурс). - C. 382-388.
 80. Критика і бібліографія

 81. Київець О. Процесуальне право Ради Європи: питання теорії і практики. - C. 389.
2014
№ 3
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського