Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж14629/2014/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Юридичний вісник
.- Одеса

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Методологія теорії і практики юриспруденції

 4. Вітвіцький С. Громадська експертиза в умовах розвитку громадянського суспільства. - C. 6-11.
 5. Стародубцев А. Сутність законності та її сучасне розуміння в правовій науці. - C. 12-16.
 6. Подорожна Т. Дотримання принципу конституційності – основа функціонування правової системи. - C. 17-21.
 7. Конституція України у дії

 8. Кулініч О. Конституційне право на освіту в об’єктивному та суб’єктивному значенні. - C. 22-27.
 9. Захист прав людини і громадянина

 10. Езеров А. Политическое измерение прав и свобод человека и гражданина. - C. 28-34.
 11. Заворотченко Т. Науково-теоретичні погляди на обгрунтування охорони і захисту виборчих прав громадян. - C. 35-40.
 12. Малюга Л. Юридична природа поняття "соціальний захист дітей-інвалідів". - C. 40-45.
 13. Матійко М. Поняття захисту права власності серед інших правових понять. - C. 46-51.
 14. Державне управління та місцеве самоврядування

 15. Руколайніна І. Сфера застосування матеріально-технічного та фінансового забезпечення в діяльності ОВС. - C. 52-56.
 16. Реформи в Україні

 17. Подцерковний О. Системне економіко-правове стимулювання розвитку галузей економіки (на прикладі суднобудування). - C. 57-62.
 18. Мілаш В. Договірні засади правопорядку у сфері господарювання. - C. 63-70.
 19. Каракаш І. Правові засади відродження курорту Куяльник і Куяльницького лиману. - C. 71-78.
 20. Гриненко С., Жилінська Ю. Представницька діяльність прокуратури на етапі реформування. - C. 79-84.
 21. Проблеми та судження

 22. Глиняна К. Особливості судового вирішення сімейних спорів за сімейним законодавством України. - C. 85-90.
 23. Гончаренко В. Безоплатні договори за цивільним законодавством України. - C. 91-96.
 24. Чанишева А. Правова конструкція застави за цивільним законодавством України. - C. 96-101.
 25. Короєд С. Процесуальні передумови забезпечення ефективності цивільного судочинства. - C. 102-106.
 26. Бакаянова Н. Адвокатська мантія в контексті законодавчого регулювання професійних прав адвоката. - C. 107-110.
 27. Осадчий А. Процесуальні засоби захисту відповідача від адміністративного позову. - C. 111-114.
 28. Овчарук С. Юридична природа поняття "послуга" та його співвідношення з поняттям "адміністративна послуга". - C. 115-123.
 29. Водько Н. О некоторых терминах новых уголовно-процессуальных правовых актов Украины. - C. 123-127.
 30. Бишевець О. Засоби тактики захисту та їх роль у вирішенні завдань кримінального провадження. - C. 128-133.
 31. Грига М. Комплесне криміналістичне дослідження підписів, виконаних за допомогою технічних прийомів. - C. 133-137.
 32. Назаренко Д. Протидія наркотизації та алкоголізації як фоновим для злочинності явищам: характеристика пріоритетних напрямів й заходів. - C. 138-143.
 33. Трибуна докторанта

 34. Мельничук О. Міська правова система та її компонентний склад. - C. 144-149.
 35. Калганова О. Поняття професійної злочинності. - C. 150-154.
 36. Федотов О. Правове визначення та розмежування понять оптимізації та модернізації митниці як організаційно-штатної структурної складової системи органів доходів і зборів. - C. 155-160.
 37. Трибуна молодого вченого

 38. Мельник А. Поняття та структура системи джерел права України. - C. 161-165.
 39. Черкасова И. Сунна как источник исламского права. - C. 166-172.
 40. Соколюк А. Розгляд судом справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку. - C. 172-177.
 41. Закаленко О. Позов як процесуальний засіб захисту прав, свобод та інтересів в адміністративному судочинстві. - C. 178-183.
 42. Сандуленко А. Библейские ценности судебной деятельности и их отображение в гражданском судопроизводстве Украины. - C. 183-188.
 43. Сидорук Р. Поняття та класифікація суб’єктів податкових правовідносин. - C. 188-194.
 44. Баурда М. Проблемні аспекти регулювання обороту іпотечних цінних паперів в Україні. - C. 194-198.
 45. Наконечний А. Примусове відчуження земельних ділянок як засіб реалізації конституційних положень в законодавстві України. - C. 199-205.
 46. Цихоня Д. Визначення строків апеляційного оскарження у цивільному процесі. - C. 205-210.
 47. Олійник О. Застава майнових авторських прав. - C. 210-215.
 48. Баженова А. Адміністративно-правове регулювання ліцензування господарської діяльності: огляд наукових досліджень. - C. 216-220.
 49. Торбас О. Загальна характеристика структури обвинувального акта за чинним КПК України. - C. 221-226.
 50. Менсо І. Електронні бібліотеки: історично-правовий огляд. - C. 227-232.
 51. Зв’язок часів: сторінки історії

 52. Осадчук С. Християнські підстави просвіти та формування церковного права в Україні (на прикладі м. Одеси). - C. 233-239.
 53. Бехруз Х. Римское право и исламское право: сравнительно-правовой аспект. - C. 240-248.
 54. Україна і світ

 55. Стрельцов Є. Регулювання складних соціальних процесів у міжнародному та національному праві. - C. 249-255.
 56. Швець Г. Імплементація стандартів, принципів європейського муніціпального права у правовій системі України. - C. 256-262.
 57. Коваленко І. Кримінальна відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів – важливий крок адаптації фармацевтичної галузі до норм Європейського Союзу. - C. 262-266.
 58. Лепетюк О. Пряме оподаткування у світлі угоди про партнерство і співробітництво між Україною та європейськими інтеграційними об’єднаннями. - C. 267-274.
 59. Критика і бібліографія

 60. Колесник Т. Відновлення і становлення технопарків і технополісів: вагомий внесок в інноваційний розвиток України. - C. 275-276.
 61. Наукове життя

 62. Тіщенко В., Пережняк Б., Ващук О. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми криміналістики", присвячена 100-річчю з дня народження професора В. П. Колмакова. - C. 277-280.
 63. Публікації журналу "Юридичний вісник" за 2013 рік. - C. 281-284.
2014
№ 1
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського