Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж14629/2013/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Юридичний вісник
.- Одеса

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Указ Президента України № 548/2013 від 8 жовтня 2013 р. (витяг). - C. 5 .
 4. Указ Президента України № 355/2013 від 27 червня 2013 р. (витяг). - C. 5.
 5. Скакун О. Паритет права та економікм: міждисциплінарний підхід. - C. 6-17.
 6. Завальнюк В. Міжнародно-правовий вимір правового буття людини. - C. 17-24.
 7. Манько Д. Законотворчество и правоотношения по его осуществлению: теоретико-правовой анализ. - C. 24-31 .
 8. Капустина Н., Попсуенко Л. Генезис социальной ответственности (историко-философский анализ. - C. 31-37.
 9. Дзевелюк А. Співвідношення природного і позитивного права у науковій спадщині М.Ю. Чижова. - C. 37-43 .
 10. Мішина Н. Конституційні права людини: до питання удосконалення регламентації. - C. 43-46.
 11. Кормич Б. Конституційно-правове регулювання інформаційних відносин. - C. 46-51.
 12. Мотринець С. Парламентський регламент як форма правової процедури. - C. 51-60.
 13. Москальчук К. Міжнародні стандарти муніципальної служби і право доступу громадян України до служби в органах місцевого самоврядування. - C. 60-66.
 14. Афанасьєва М. Телеологічна складова виборчої інженерії. - C. 66-72.
 15. Погібко О. Концептуальні засади нової воєнної доктрини України. - C. 72-82.
 16. Кізлова О. Основні нормативні положення договору застави за цивільним законодавством України. - C. 82-88.
 17. Панасюк В. Державна молодіжна політика як складова побудови соціальної держави. - C. 88-94.
 18. Картузова І. Поняття, елементи та види адміністративного позову. - C. 94-101.
 19. Осадчий А. Юрисдикція судів з розгляду публічно-правових спорів. - C. 101-106.
 20. Юхтенко Л. Досудове врегулювання спору шляхом проведення переговорів за допомогою судді в адміністративному судочинстві: сутність та проблеми запровадження. - C. 106-112.
 21. Дуброва Н. Закон України "Про прокуратуру": морфологічно-правовий аналіз. - C. 112-120.
 22. Сімутін В. Принципи механізму сучасної держави: класифікація та правова регламентація. - C. 120-125.
 23. Завальнюк С. Юридична лімологія: традиції та інновації в правовому розумінні кордонів. - C. 125-130.
 24. Павлова М. Правове забезпечення реалізації преюдиції в Україні. - C. 130-135 .
 25. Дробінова І. Правове регулювання фактичних шлюбних відносин у Франції: досвід для України. - C. 135-140.
 26. Можаровська К. Захист ділової репутації публічних осіб. - C. 140-145.
 27. Бузовська Н. Фотографічний твір та кадр як складові кінематографічного твору: порівняльно-правовий аналіз. - C. 145-148.
 28. Билиця І. Етичні аспекти підтримання державного обвинувачення в суді. - C. 148-155.
 29. Колодін Д. Підроблення підсумків голосування: до питання аналізу суб’єкта злочину. - C. 155-161.
 30. Шевчук-Белая Я. Международная переселенческая политика и законодательство Российской империи XVIII века об иностранных колонистах. - C. 161-167.
 31. Бойченко Е. Історико-правовий досвід господарської діяльності військових формувань у XIX -XX століттях. - C. 167-175.
 32. Нестеренко А. Міжнародні фінанси та фінансова система держави: співвідношення та взаємозв’язок. - C. 175-182.
 33. Yakubovska N. A legal frameworks of Evropean Development partnerships. - C. 182-187.
 34. Кістанова Я. Митний союз Європейського Союзу: проблеми функціонування та перспективи розвитку. - C. 187-194.
 35. Переверза И. Правовое регулирование института адвокатуры в Европейском Союзе. - C. 194-200.
 36. Пережняк Б. В специализированных ученых советах Национального университета "Одесская юридическая академия". - C. 200-209.
 37. Баурда М. VIII Міжнародна цивілістична наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Сучасна цивілістика". - C. 209-211.
2013
№ 3
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського