Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж14629/2013/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Юридичний вісник
.- Одеса

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Методологія теорії і практики юриспруденції

 4. Мурашин О., Мірошниченко М. Правова система України в генезис ній структурі правових систем: поняття і основні ознаки. - C. 6-11.
 5. Завальнюк В. Антропологічні аспекти право значущої поведінки. - C. 11-18.
 6. Манько Д. Легализация как феномен правовой жизни современного общества. - C. 18-23.
 7. Бальжик И. Христианское понимание права. - C. 23-29.
 8. Заморська Л. Генеза розуміння правової нормативності через призму соціальної: сутнісний аналіз. - C. 29-33.
 9. Конституція України у дії

 10. Тароева В. Центральная избирательная комиссия как институт контрольной власти в Украине. - C. 33-38.
 11. Каплій О. Конституційно-правове регулювання діяльності ЗМІ в Україні. - C. 38-46.
 12. Державне управління та місцеве самоврядування

 13. Батанов О., Зайцева І. Муніципальна статутна норма творчість в Україні: проблеми становлення та основні напрями розвитку. - C. 46-52.
 14. Бальцій Ю. Функції виконавчих органів місцевих рад України: сучасний стан та перспективи розвитку. - C. 52-57.
 15. Кулі-Іванченко К. Поняття, ознаки та принципи соціального замовлення як організаційно-правової інновації в системі місцевого самоврядування в Україні. - C. 57-63.
 16. Форманюк В. Локальні акти місцевого самоврядування в системі джерел права. - C. 63-68.
 17. Реформи в Україні

 18. Дрьомін Ю. Прокурорські перевірки за новим законодавством України. - C. 68-72.
 19. Харитонов Є. "Прогалини" у цивільному законодавстві: хиби правотворчості чи прийом законодавчої техніки. - C. 72-81.
 20. Козаченко О. "Багатоколійність" здійснення кримінально-правового впливу – вимога сьогодення". - C. 81-87.
 21. Гуртиева Л. Законодательное закрепление оснований отложения уголовного производство судом первой инстанции в новом УПК Украины. - C. 87-94.
 22. Проблеми та судження

 23. Харитонова О. Об’єкти права інтелектуальної власності та речі, в яких вони втілені: до проблеми співвідношення. - C. 94-101.
 24. Кізлова О. Категорія "договір" як підстава виникнення правової норми Концептуальні риси. - C. 101-107.
 25. Осадчий А. Щодо категорій публічно-правових спорів, віднесених до адміністративної юрисдикції. - C. 107-115.
 26. Картузова І. Поняття, види та наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду. - C. 115-120.
 27. Мазуренко С., Бузовська Н. Щодо визначення поняття "фотографічний твір" у вітчизняній доктрині та законодавстві. - C. 120-125.
 28. Водько Н. Об основных понятиях теории предотвращения преступных деяний. - C. 125-129.
 29. Стрелковська Ю. Концепція маргінальності в кримінології: можливості застосування. - C. 129-137.
 30. Трибуна молодого вченого

 31. Бикова Я. Історичне право розуміння в контексті встановлення постійного та змінного в праві. - C. 137-141.
 32. Руденко І. Культурологічні концепції законотворчості. - C. 141-146.
 33. Галагуза А. Деякі проблемні аспекти земельно-правової відповідальності. - C. 146-150.
 34. Оборотова А. Перспективы использования правового обычая в хозяйственном праве Украины. - C. 150-155.
 35. Коросташивець Ю. Захист прав споживачів готельних послуг. - C. 155-160.
 36. Цихоня Д. Право апеляційного оскарження судових рішень особами, які не брали участі у справі. - C. 160-167.
 37. Практика європейського суду з прав людини

 38. Практика європейського суду з прав людини. - C. 167-177.
 39. Критика і бібліографія

 40. Пережняк Б. Перший підручник із основ гендерного права України. - C. 187-189.
 41. Наукове життя

 42. Пережняк Б. В специализированных ученых советах Национального университета "Одесская юридическая академия". - C. 189-197.
 43. Персоналії

 44. Персоналії. - C. 197-200 .
2013
№ 1
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського