Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101262/2015/9<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Міжнародний науковий журнал "Інтернаука"
: зб. наук. пр..- Київ

 1. Титул.
 2. Contents.
 3. Архитектура

 4. Сырги А. В. Подводные города — будущее архитектуры?. - C. 7-8.
 5. Государственное управление

 6. Александрович О. О. Сучасна нормативна модель державного фінансового контролю в контексті світового досвіду. - C. 9-14.
 7. Медицинские науки

 8. Амарантов Д. Г., Барашкова Р. Р., Трофимова Е. А. Клинико-анатомические характеристики острых неспецифических эмпием плевры у населения г. Перми. - C. 15-16.
 9. Aliev M. A., Mamadaliev A. M., Mamadalieva S. A. Research of essential elements composition in the cerebrospinal fluid in patients with outcomes of traumatic brain injury. - C. 17-23.
 10. Педагогические науки

 11. Мулик К. В. Безпечність проведення туристських походів, як одна із головних вимог туристської діяльності школярів та студентів. - C. 24-27.
 12. Парфанович И. И. Причины и следствия искусственного прерывания беременности. - C. 28-30.
 13. Пак М. В., Лосев А. С., Лосева А. В. Воспитание и обучение в образовательном процессе Республики Корея. - C. 31-34.
 14. Психологические науки

 15. Козлова Н. С., Алтухова Л. В. Влияние социальных установок на специфику вовлеченности личности в интернет-пространство. - C. 35-37.
 16. Сельскохозяйственные науки

 17. Буторова О. Ф., Матвеева Р. Н., Братилова Н. П. Опыт интродукции древесных растений европейской флоры в зеленой зоне г. Красноярска. - C. 38-42.
 18. Ткачук О. П. Енергія проростання насіння — як екологічний фактор інтенсивності росту бобових багаторічних трав у рік сівби. - C. 43-46.
 19. Технические науки

 20. Булах І. В. Взаємозв’язок загальних процесів і принципів символізації на шляху формування архітектурно-художнього образотворення міського середовища. - C. 47-52.
 21. Дончевська Р. С., Пустовгар А. В. Сенсорний аналіз кексів провідних вітчизняних виробників. - C. 53-58.
 22. Sutula A. Functional reactive paradigm advantages for android development. - C. 58-60.
 23. Мазурік О. Ю. Покращення результатів роботи рекомендаційних систем за допомогою алгоритму SVD. - C. 61-64.
 24. Беликов А. С., Стрежекуров Э. Е., Саньков П. Н. Защитная каска для работы в экстремальных условиях. - C. 65-69.
 25. Чудинов В. А., Бруданов А. М. Естественная декомпозиция свободного пространства при планировании маршрута. - C. 70-73.
 26. Философские науки

 27. Ananeva E. P. Socio-cultural space: the essence and structure. - C. 74-76.
 28. Экономические науки

 29. Аврамченко О. І. Формування систем інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств. - C. 77-80.
 30. Березовская Е. А., Иванова М. Д. Разработка приложения для оценки эффективности деятельности интернет-магазина на основе платформы бизнес-анализа QlickView. - C. 81-85.
 31. Березовская Е. А., Плотников С. А. Имитационное моделирование рекламной кампании интернет-предприятия в среде AnyLogic. - C. 86-90.
 32. Домбик О. М. Первинний облік діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу: управлінський аспект. - C. 91-94.
 33. Melnikov A. S., Kazanova N. V., Melnikova E. V. Agglomeration in the conditions of an intensification of migration processes (example of the Volgograd region). - C. 95-97.
 34. Квасова О. П., Пензєв Д. А. Структура системи забезпечення фінансової безпеки підприємства. - C. 98-100.
 35. Куцик П. О. Прогнозна фінансова звітність: проблемні аспекти і перспективи використання підприємствами. - C. 101-108.
 36. Kysil S. V. Development of a new service for the enterprises of railway transport. - C. 109-112.
 37. Зінченко О. В., Кихтенко В. А. Теоретико-методичні засади обліку амортизації основних засобів. - C. 113-118.
 38. Марець О. Р., Вільчинська О. М. Представлення статистичної інформації за допомогою графічного методу. - C. 118-125.
 39. Maisuradze M. Yu., Maisuradze A. Ukraine and the EU: issues of economic integration and development of trading activity. - C. 126-132.
 40. Матейчук Ю. В. Шляхи підвищення економічної ефективності вирощування соняшнику. - C. 133-136.
 41. Ошерович И. Л. Рейтинговые агентства Standard & Poor’s, fitch, moody’s. Есть ли будущее у их деятельности?. - C. 136-140.
 42. Оболенцева Л. В., Павленко А. А. Маркетинг та його роль у розвитку туристичної індустрії регіону. - C. 141-145.
 43. Оболенцева Л. В., Заїка Д. І. Кадровий потенціал як складова розвитку туристичного підприємства. - C. 146-149.
 44. Русіна Ю. О., Дмитрук Г. В. Фінансова безпека підприємств ресторанного бізнесу: сучасні погляди щодо сутності та оцінки. - C. 150-154.
 45. Сопронюк К. С. Аналіз ефективності господарської діяльності на підприємстві та його готовності до інвестицій. - C. 155-159.
 46. Хаустова Є. Б., Маринченко І. В. Проблеми заробітної плати в Україні та шляхи їх вирішення . - C. 159-163.
 47. Чаленко Н. В., Діденко А. В. Механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. - C. 164-167.
 48. Чаленко Н. В., Норенко А. Ю. Організація системи внутрішного фінансового моніторингу суб’єкта господарювання. - C. 168-170.
 49. Чаленко Н. В., Хіміч О. В. Шляхи запобігання внутрішнім загрозам фінансово-економічній безпеці підприємства. - C. 171-174.
 50. Шацька З. Я., Короб О. В. Особливості формування стратегії створення конкурентних переваг підприємства. - C. 175-179.
 51. Шинкарук Л. В. Взаємозв’язок структурних трансформацій та економічного зростання України. - C. 180-185.
 52. Щербан Т. Д., Гоблик В. В. Психологічна стійкість у професійній діяльності економістів. - C. 186-189.
 53. Ligorio V. The new russian energy strategy: the future of the economic development process between old and new players. - C. 190-197.
 54. Ligorio V. The eu’s economic crisis and its solutions: lavtian crisis and recover, is it an austerity victory?. - C. 198-201.
 55. Юридические науки

 56. Мухамедов У. Х. Роль систематизации законодательства в восполнении пробелов в праве. - C. 202-204.
2015
№ 9
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського