Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2016/8<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Безп’ята І. В. Ресурсне забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції в аграрному секторі економіки. - C. 1-6.
 4. Борисова Л. П. Роль комунікації в побудові ефективної системи мотивації персоналу організацій. - C. 7-10.
 5. Ганзюк С. М., Лінькова А. В. Особливості функціонування проблемних банків в Україні. - C. 11-14.
 6. Грабовенська С. П. Сучасний стан і тенденції розвитку туристичної галузі України. - C. 15-18.
 7. Зенікова О. І. Мотивація праці та організація заробітної плати в туризмі. - C. 18-21.
 8. Котковський Р. В. Бюджетування як пріоритетний інструмент управління підприємством. - C. 22-26.
 9. Нещадим Л. М., Тимчук С. В. Песпективнi напрями диверсифiкацiї туристичної дiяльностi в Українi. - C. 27-30.
 10. Слободянюк О. В. Пруденційний нагляд на страховому ринку: європейська практика та вітчизняний досвід. - C. 30-35.
 11. Соболєва-Терещенко О. А., Жарнікова В. В. Управління відносинами з покупцями через впровадження. - C. 35-38.
 12. Супрун С. Д., Стратійчук В. М. Етапи формування міжнародної маркетингової стратегії підприємств. - C. 39-42.
 13. Хрутьба Ю. С. Формування еколого-економічної моделі розподілу товарних потоків підприємства. - C. 43-47.
 14. Шкуліпа Л. В. Транформація фінансової звітності на IFRS: сучасні питання. - C. 48-54.
 15. Шубенкіна В. О. Тенденції розвитку будівельного комплексу України. - C. 55-58.
 16. Благута Р. І., Остапчук М. С. Формування та застосування типових тактичних операцій під час розслідування розбоїв, учинених неповнолітніми. - C. 59-65.
 17. Бліхар М. М. Дефініція поняття податкового регулювання інвестиційної діяльності. - C. 66-70.
 18. Гладун Г. І. Юридична допомога як результат правової соціалізації людини. - C. 70-73.
 19. Голоядова Т. О. Необхідність законодавчого запровадження медіації для вирішення податкових спорів в Україні. - C. 74-79.
 20. Грабова Я. О. Невисилка як принцип конституційного права особи на притулок. - C. 79-83.
 21. Завальнюк В. В. Методологія юридичної антропології: пошуки ефективної дослідницької програми. - C. 84-88.
 22. Зубрицька О. В. Гуманізація впровадження ювенальної практики на засадах громадянського суспільства. - C. 89-92.
 23. Косолап О. В. Використання соціальних мереж у виявленні та розслідуванні злочинів: зарубіжний досвід та перспективні напрямки. - C. 93-96.
 24. Назаренко В. О. Актуальні питання юридичної відповідальності за порушення законодавства про платіжні системи України. - C. 97-102.
 25. Пчелін В. Б. Правові засади організації адміністративного судочинства України. - C. 103-106.
 26. Савенко В. В. Порівняльний аналіз концептів "Право" та "Закон" як елементів правової реальності. - C. 107-110.
 27. Санченко О. І. Класифікація театральних постановок. - C. 110-113.
 28. Токарева В. О. Феномен Shanzhai: вираження права на творчість чи порушення права інтелектуальної власності. - C. 114-117.
 29. Харитонова Т. Є. Проблемні питання щодо переходу прав на земельну ділянку при набутті права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, що на ній розташовані. - C. 118-121.
 30. Шилін Д. В. Використання цивільно-процесуальних преюдицій у кримінальному провадженні. - C. 122-126.
 31. Стецик В. В. Моделювання систем з одночасними титриметричними реакціями різних типів. - C. 127-130.
 32. Белаева Я. В. Особенности строения листовой пластинки видов рода Begonia L. (Begoniaceae C. Agardh) в условиях интродукции. - C. 131-135.
 33. Живоложний А. Ю., Макєєва О. М., Шейн А. В. Аналіз біологічних маркерів в оцінці динаміки та прогнозі раку шлунка. - C. 135-138.
 34. Луценко О. І. Особливості гормонального статусу жінок та його вплив на організм. - C. 139-143.
 35. Шейко В. І., Дичко В. В., Пантелеєв П. Г. Стан клітинної та гуморальної ланки імунітету на фоні короткозорості високого ступеня. - C. 144-147.
 36. Галиш В. В., Антоненко Л. П., Плосконос В. Г., Трубійчук Р. П., Демишок Т. І., Ільницька Г. Д. Композиційні фільтрувальні матеріали на основі різних волокон, що містять нанопорошок алмазу. - C. 148-152.
 37. Petrovsky A. F. Consistent pattern of change of filter coefficients of impervious screen. - C. 153-156.
 38. Селівьорстов В. Ю., Доценко Ю. В., Бикова А. С. Дослідження технологічних властивостей залізофосфатних формувальних сумішей, що містять високодисперсні золовідходи ТЕС. - C. 156-161.
 39. Тележенко Л. М., Кулик А. С., Жукова В. Ф. Прогнозування фонду біологічно активних речовин в зелені петрушки. - C. 162-165.
 40. Федоренко І. В. В'язкість крові як елемент визначення ефективної методики обчислення і вимірювання швидкості кровотоку судин людини. - C. 165-168.
 41. Федухин А. В., Муха А. А. Стратегия отказобезопасности как альтернатива полной отказоустойчивости при проектировании гарантоспособных компьютерных систем. Часть 1. - C. 169-173.
 42. Янчук О. Є., Трохимець С. М., Шульган Р. Б., Бойчук Б. О. Аналіз можливості застосування даних глобальних цифрових моделей рельєфу при вирішенні задач народного господарства. - C. 174-179.
 43. Сергєєва Н. П., Сергєєв Г. Л. Геоінформаційний аналіз локальної рекреаційної системи Сколівського району Львівської області. - C. 180-185.
 44. Баранник К. С. Компенсаторные сосудистые реакции почек у пациентов с односторонним стойким нарушением уродинамики. - C. 186-189.
 45. Безруков Л. О., Гарас М. Н., Кухта О. Я. Особливості перебігу тяжкої бронхіальної астми у школярів із надлишковою масою тіла. - C. 190-193.
 46. Гарас М. Н., Романчук В. В. Ефективність базисної терапії дітей, хворих на бронхіальну астму фенотипу пізнього початку, з урахуванням ацетиляторного поліморфізму. - C. 194-197.
 47. Єхалов В. В., Святенко Т. В., Хоботова Н. В. Міжпредметна інтеграція в тематичному тестуванні при підготовці лікарів-інтернів різних спеціальностей до ліцензійного іспиту "Крок-3". - C. 198-201.
 48. Панчук О. Ю. Гігієнічна оцінка особливостей механізмів психологічного захисту студентів стоматологічного факультету на різних етапах навчання. - C. 201-206.
 49. Руснак І. Т., Тащук В. К., Савчук О. В., Стецик Н. І., Кулачек Я. В. Лікування хворих з гіпертрофією лівого шлуночка. - C. 207-209.
 50. Сажин С. І. Клінічно-параклінічна ефективність базисної терапії тяжкої бронхіальної астми в дітей залежно від типу ацетилювання. - C. 209-212.
 51. Хільчевська В. С., Харманська І. Б. Вроджена генералізована ліподистрофія: сучасні можливості діагностики та лікування. - C. 213-215 .
 52. Весельська Л. А. Державне регулювання вимушеної міграції: організаційно-правовий аспект. - C. 216-220.
 53. Гавриш-Мусафір А. О. Маркетинг органів публічної влади як механізм підвищення рівня життя населення. - C. 221-225.
 54. Кіслов Д. В. Організація комуникативної стратегії державних систем маркетингу. - C. 226-231.
 55. Папуша В. С. Проблеми взаємодії громадянського суспільства та державних службовців: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні. - C. 231-235.
 56. Фелонюк Т. А. Характеристика моделі місцевого самоврядування Франції: досвід для України. - C. 236-240.
 57. Фелонюк Т. А. Теоретичні засади розвитку місцевого самоврядування у Французькій Республіці. - C. 241-244.
 58. Бідун А. В. Оптичні знаки як смислотвірний елемент у сучасних поетичних виданнях. - C. 245-248.
 59. Гаджиева Г. Система библиотечно-информационного обеспечения специалистов по архитектуре и строительству. - C. 249-252.
 60. Салата Г. В., Данилова Т. В. Учреждения консолидированной информации, или информационно-библиотечные центры Украины, в условиях евроинтеграции: к постановке проблемы. - C. 253-256.
 61. Чирук Є. Г. Журнал "Архіви України" (1947–2015) як джерело інформації про життя і діяльність Михайла Павлика Journal. - C. 257-260.
 62. Шульська Н. М. Редагування власне орфографічних помилок у журналістських текстах. - C. 261-264.
 63. Бигунова Н. А. Одобрение, похвала, комплимент и лесть как тактики реализации коммуникативных стратегий. - C. 265-268.
 64. Булава Н. Ю. Специфіка слов’янських автохтонних імен в основах сучасних українських прізвищ північної Донеччини. - C. 269-273.
 65. Віннічук А. П. Національна минувшина в аналітичному дис¬курсі Миколи Сиротюка. - C. 273-276.
 66. Галаур С. П. Опозиція "контактна локалізація: напрям руху на поверхню/з поверхні локативного орієнтира" в українському реченні: вимір префіксально-прийменникової кореляції. - C. 277-280.
 67. Гуцол М. І., Савчук Г. О. Транслітерація давньогрецьких словотворчих елементів у латинській медичній термінології. - C. 281-284.
 68. Колмакова В. Б. Етимологія та лексико-семантичне поле концепту "Гнів" в іспанській мові. - C. 285-288.
 69. Кравченко О. О. Семантична трансформація китайських лінгвокультурних констант та порушення норм китайської літературної мови в Інтернет-тестах. - C. 289-294.
 70. Куриленко Д. В. Цайтгайст як маркер буття у семіотичній поліфонії. - C. 294-297.
 71. Мельник І. В. Мовний портрет провокатора: успішний vs хибний. - C. 297-301.
 72. Нестелєєв М. А., Сьоміна А. А. "Божественний диявол": образ жінки в польській повісті І. Франка. - C. 302-305.
 73. Педченко С. О. Класифікаційні параметри субкатегорійних суб’єктивно-модальних значень. - C. 305-308.
 74. Садова Л. О. Специфіка жіночих іменувань у православних церковних документах Волині ХІХ століття. - C. 309-312.
 75. Цилюрик Т. В. Дискурс англійської віртуальної контрреклами як об’єкт лінгвістичних досліджень. - C. 313-318.
 76. Шемуда М. Г. Символіка англомовного художнього роману У. Голдінга "Володар мух". - C. 319-322.
 77. Шкворченко Н. М. Компаративні особливості просодичного оформлення англомовного та російськомовного офіційно-ділового дискурсу. - C. 323-325.
 78. Бедевельська М. В. Розвиток системи наставництва майбутніх учителів іноземних мов. - C. 326-329.
 79. Брик А. В. Визначення рівня розвитку сенсомоторних реакцій учнів молодших класів. - C. 330-333.
 80. Гричаник Н. І. Проблема навчання студентів-філологів аналізу художніх творів: філософські аспекти. - C. 333-336.
 81. Каліцева О. В. Процес фахової підготовки юристів як педагогічна проблема. - C. 337-341.
 82. Кравець Р. А. Комунікативний підхід у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови. - C. 342-345.
 83. Мартиненко С. М., Замятна О. Л. Ретроспективний аналіз проблеми професійної адаптації вчителя початкової школи в Україні. - C. 346-349.
 84. Наконечна О. В. Деякі питання підготовки майбутніх соціальних педагогів до формування здорового способу життя. - C. 350-353.
 85. Осадча Н. В. Історія дослідження проблеми формування в учнів профільної школи лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному читанні на уроках країнознавства. - C. 354-361.
 86. Перепелиця К. Ю. Формування самостійного монологічного мовлення на уроках англійської мови у вищій школі. - C. 362-365.
 87. Сінельнікова Н. О. Домінантні умови формування творчої особистості молодшого школяра. - C. 366-369.
 88. Соболь Н. В. Дослідження рівнів сформованості художньо-творчої толерантності майбутніх учителів музики. - C. 370-376.
 89. Шевченко В. М. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з обліку і оподаткування: філософсько-освітній аспект. - C. 377-380.
 90. Яковчук О. Л. Ігрові технології навчання як складова активізації пізнавальної діяльності студентів на лекційних заняттях з біохімії. - C. 381-385.
 91. Ларін Д. І. Дослідження аналізу соціально-історичних умов, що визначили історичний смисл періоду відкритої психологічної кризи методом категоріального аналізу М. Ярошевського. - C. 386-390.
 92. Саковська О. Ю. Зв’язок матерії та позбавленості у філософії святого Томи Аквінського. - C. 391-394.
 93. Туренко В. Е., Соболь Т. В., Ярмоліцька Н. В. Специфіка та особливості cучасної вищої філософської освіти у Греції. - C. 395-398 .
 94. Вільцанюк О. М. Правозахисний аспект політики адміністрації Р. Рейгана в контексті американсько-радянських відносин. - C. 399-402.
 95. Ніколаєва Н. Б. Репресовані ректори Київського державного університету (1933-1953 роки). - C. 403-407.
 96. Смишляк А. В. Церковний хор у святковому православному ритуалі Києва (ХІХ – поч. ХХ століття). - C. 407-412.
 97. Абасова У. Стилистика произведений соло для струнных инструментов азербайджанских композиторов. - C. 413-415.
 98. Ладоненко М. І. Внесок сучасних українських майстрів у мистецтво створення пам’ятних та ювілейних монет: від задуму до випуску в обіг. - C. 416-419.
 99. Аббасов Н. А. Проявление культурологической сущности нравственных ценностей в государственной культурной политике. - C. 420-423.
 100. Кулиев Б. Роль медиакратии в реализации политических процессов. - C. 424-428.
 101. Внуков Є. О. Ціннісно-нормативний вимір організаційної культури в контексті секторального підходу. - C. 429-433.
 102. Діброва А. О. Трансформація уявлень про лідерство ХХ – початок ХХІ століття. - C. 434-437.
 103. Костюк Д. А. Особливості функціонування таємної дипломатії у міжнародних відносинах та її основні компоненти. - C. 437-443.
 104. Рудень Д. М. Перспективна модель оновлення і відродження лівого руху в Україні в умовах олігархії та деідеологізації суспільства. - C. 444-449.
 105. Школяр М. В. Соціальна довіра в контексті суспільних трансформацій. - C. 449-453.
 106. Головка А. А., Токарський О. О. Фактор Закарпаття в інформаційній агресії Росії. - C. 454-457.
2016
№ 8 (35)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter