Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2016/4.1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Білецька О. О. Розповсюдження іноземних мов та розвиток перекладацької діяльності в Литовсько-Польський період XIV-XVI століття. - C. 1-4.
 4. Костиря І. О., Дікарєв О. І. Дипломатична еліта та теорія обраності: витоки політогемності та стратагемності "геометричної революції" альянсів. - C. 4-12.
 5. Саприкін О. А. Місце мовної свідомості у міжкультурній комунікації. - C. 12-14.
 6. Шевель І. П. Основні напрямки вивчення міжнародного порядку в соціології міжнародних відносин. - C. 14-18.
 7. Антонівська М. О. Головні особливості функціонування та перекладу метафор у сфері публіцистичного дискурсу. - C. 19-23.
 8. Безух Ю. С. Еволюція полікультурної освіти в Україні. - C. 24-27.
 9. Бондаренко С. О. Перекладацькі трансфорцації у перекладі з англійської мови(на основі творів Едгара По). - C. 27-29.
 10. Важна К. А. Проблеми визначення поняття міжнародного злочину агресії у сучасному міжнародному праві. - C. 30-34.
 11. Варгатюк С. В. Українсько-польські відносини напередодні ризької конференції 1921 року. - C. 34-39.
 12. Вербицька Г. А. Політичне в глобалістському дискурсі. - C. 39-44.
 13. Гончаренко О. М. Концептуальні засади та критерії ефективності асиметричних стратегій в міжнародних відносинах. - C. 45-49.
 14. Горський С. В. Ґлобалізація і людина. - C. 49-52.
 15. Діброва В. А. Фрейм "заперечення" в англійському й українському офіційно-діловому дискурсі для студентів направлення міжнародні відносини в умовах євроінтеграції. - C. 52-55.
 16. Ковальчук Т. Г. Вплив інтеграційних процесів на формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств України. - C. 55-59.
 17. Кожемякіна Т. В. Стратегічні орієнтири реструктуризації машинобудівних підприємств України відповідно до сучасних вимог світового ринку. - C. 59-63.
 18. Колісник О. В. Соціальні виміри адаптації вищої освіти України до вимог євроінтеграції. - C. 63-66.
 19. Котченко Т. Е. Вплив лінгвокраєзнавчої компетенції на розвиток міжкультурної комунікації. - C. 66-69.
 20. Кухта М. П. Проблема старіння населення в контексті євроінтеграції. - C. 69-72.
 21. Ластовський В. В. Міжнародний та особистісний фактори в процесі походження українського козацтва. - C. 73-76.
 22. Михайліченко Ю. В. Міжкультурна комунікація як домінуючий фактор формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців у галузі міжнародних відносин. - C. 76-78.
 23. Немеш А. М. Інформаційна взаємодія міжнародних неурядових організацій в епоху глобалізації. - C. 79-83.
 24. Нипадимка А. С., Сарновська Н. І. Роль автентичних текстів в навчанні іноземним мовам майбутніх фахівців-міжнародників. - C. 84-87.
 25. Рибінська Ю. А. Підвищення рівня володіння англійською мовою майбутніми філологами як умова інтеграції у міжнародний освітній простір. - C. 87-90.
 26. Сарновська Н. І. Формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутнього фахівця-міжнародника в процесі вивчення іноземної мови. - C. 91-94.
 27. Ushakov A. S. Teaching English to the international relations students for the purposes of global communication. - C. 94-96.
 28. Фугалевич Д. О. Психопоетика: глибинне осягнення художнього тексту при перекладі. - C. 97-100.
 29. Хавченко Т. Т. Психолінгвістичні аспекти навчання французької мови студентів факультету міжнародних відносин. - C. 100-102.
 30. Холмакова Ю. В. Мотивація до вивчення іноземних мов як феномен сучасної науки та практики. - C. 103-105.
 31. Шевченко М. І. Соціологічне дослідження як інструмент встановлення зворотного зв'язку з суспільством в процесі розробки і прийняття рішень на різних рівнях державного управління. - C. 105-110.
 32. Штепуляк О. С. Міжкультурні аспекти перекладу та їх роль у фаховій підготовці майбутніх перекладачів. - C. 110-113.
2016
№ 4.1 (31.1)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter