Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2016/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Економічні науки

 4. Августова О. О. Організація контрольного процесу щодо витрат на рибопереробних підприємствах в умовах автоматизованої обробки інформації. - C. 1-4.
 5. Александрова Г. М. Фінансово-економічні й соціальні фактори та наслідки впровадження пенсійної реформи в Україні. - C. 4-8.
 6. Александрова Г. М., Мулеса Д. В. Аналіз сучасного стану особистого страхування в Україні. - C. 8-11.
 7. Барташевська Ю. М. Визначення інвестиційного ризику підприємств методом аналізу чутливості. - C. 11-14.
 8. Бобровська Н. В. Еколого-орієнтований підхід у формуванні і використанні природно-ресурсної основи аграрного сектора економіки. - C. 15-19.
 9. Божанова О. В. Аналіз стану грошової маси в Україні як складової монетарної політики. - C. 19-23.
 10. Бондаренко Т. В. До питання інноваційного розвитку садівницьких підприємств. - C. 23-26.
 11. Бурак І. О. Концептуальні підходи до визначення сутності та видів торговельної діяльності. - C. 26-30.
 12. Буяк Л. М. Моделювання впливу ринку землі на загальну економічну динаміку. - C. 30-34.
 13. Васюткіна Н. В., Кондратюк О. І. Особливості управління ефективністю діяльності підприємств на основі ієрархічного підходу. - C. 35-40.
 14. Власенко І. В., Дзюмак М. А. Вивчення впливу економічних територій Вінницької області на розвиток територіально-рекреаційного комплексу, в цілому та туризму зокрема. - C. 41-44.
 15. Вoзна Л. Б., Бoсак O. В. Мoтивацiйний пакет як iннoвацiйний пiдхiд дo удoскoналення системи мoтивацiї пеpсoналу opганiзацiї. - C. 45-48.
 16. Ганзюк С. М. Фінансова криза на підприємствах України. - C. 49-52.
 17. Гончар Л. А. Аудит фінансових результатів діяльності підприємства: проблеми та шляхи вирішення. - C. 52-55.
 18. Гончарук В. В. Формування і оцінка співвідношення між економічною і соціальною складовою в суспільній динаміці. - C. 55-60.
 19. Грановська І. В. Проблеми та зміни в Податковому кодексі України. - C. 60-63.
 20. Григоренко Ю. В. Особливості податкового обліку податку на додану вартість. - C. 64-69.
 21. Демченко М. М. Контроль виплат працівникам підприємства. - C. 70-74.
 22. Євтушенко Н. М., Макарчук І. М., Яременко Л. М. Макроекономічна стабільність в Україні. - C. 74-79.
 23. Івченко Л. В. Власний капітал: сучасний погляд на його сутність та складові. - C. 79-83.
 24. Кабак О. О., Губарєва Н. П. Сутність та теоретичні основи організації ефективного зерновиробництва. - C. 83-88.
 25. Ковальська К. В., Самойленко А. А. Особливості процесу формування і реалізації стратегії розвитку персоналу на підприємстві. - C. 89-93.
 26. Колодка Я. В. Формування інструментарію оцінки ефективності впровадження логістичного аутсорсингу. - C. 93-97.
 27. Корнєва І. О. Витрати на якість продукції: проблеми організації та методи обліку. - C. 97-100.
 28. Кравченко О. О., Кикоть С. В. Психологічні аспекти управління персоналом. - C. 101-103.
 29. Криворучко М. Ю. Міжрегіональна конвергенція соціально-економічного розвитку: інституціонально-структурний аспект. - C. 104-110.
 30. Крисюк Л. М., Москвіченко І. М., Кастельянос Трухильо А. Концептуальні питання, щодо рівня економічної безпеки стивідорних компаній. - C. 111-114.
 31. Кутузова М. М. Фондовий ринок України в умовах нестабільності світового фінансового середовища. - C. 115-118.
 32. Лега Н. Ю. Процеси транснаціоналізації як засіб залучення іноземних інвестицій. - C. 119-122.
 33. Лисак В. Ю. Сутність та основні положення концепції людського капіталу. - C. 123-126.
 34. Lozovska L. I., Chornorot Ya. O. Analysis of a basic model of inventory management, built using theory of complex numbers and development software. - C. 126-129.
 35. Наливайко Д. В. Особливості здійснення та значення страхування майна у системі фінансових послуг. - C. 130-133.
 36. Непочатова В. С. Внутрішній контроль розрахунків з покупцями та замовниками. - C. 134-138.
 37. Новосьолова О. С. Економічна природа фінансових дисбалансів та їх вплив на макроекономічну динаміку. - C. 138-142.
 38. Павленко О. П. Страхування ризиків фінансово-кредитних установ як домінуючого елементу ринку фінансових послуг. - C. 143-149.
 39. Petrova S. A. Approaches for retail assortment creation and sustainable development. - C. 149-153 .
 40. Прімєрова О. К., Васильчик А. В. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання взаємозв’язку економічного розвитку країни та показників гендерної рівності. - C. 154-160.
 41. Римкіна М. С. Управління знаннями як перспективний напрям соціально-економічного розвитку підприємств України. - C. 161-165.
 42. Русланова Н. Г. Соціальні та демографічні дослідження як інструмент підвищення ефективності посередницьких організацій ринку нерухомості. - C. 166-170.
 43. Самарцева А. Є. Моделювання ризику політики фіксованого валютного курсу в Україні. - C. 171-174.
 44. Синчук І. В. Вплив SWOT-аналізу на прийняття управлінських рішень в умовах фінансової кризи. - C. 174-178.
 45. Синчук І. В. Формування системи контролінгу витрат з метою забезпечення ефективності діяльності підприємства. - C. 179-182.
 46. Ситник І. П., Бреус І. О. Використання досвіду функціонування міжнародного аукціону "eBAY" із застосуванням сучасних платіжних систем в українському електронному бізнесі. - C. 182-185.
 47. Ситник І. П., Шмельова М. О. Сучасне планування фінансових ресурсів підприємства за допомогою ERP-cиcтеми. - C. 186-189.
 48. Cкібіцька Л. І., Cівашенко Т. В. Методичне забезпечення формування системи антикризового управління авіапромисловим підприємством. - C. 189-196.
 49. Соколюк К. Ю. Прямі іноземні інвестиції в аграрному секторі економіки: стан та перспективи залучення. - C. 197-201.
 50. Стадник І. Я., Стадник О. І. Використання інтелектуальної власності в господарській діяльності. - C. 202-206.
 51. Стадник О. І. Реалізація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у сфері інтелектуальної власності. - C. 206-211.
 52. Східницька Г. В. Теоретичні основи формування системи стратегічного управління у діяльності сільськогосподарських підприємств. - C. 212-216.
 53. Таран-Лала О. М. Взаємодія національної економіки та споживчої кооперації як соціально-економічної системи. - C. 216-221.
 54. Тірбах Л. В. Середньострокове бюджетування. - C. 221-225.
 55. Трегубова О. О. Інвестиції в стале управління природними ресурсами в сільському господарстві. - C. 225-229.
 56. Чернишенко Я. Г. Формування облікової політики підприємства в частині основних засобів. - C. 229-233.
 57. Шаповал А. С. Методика економічного аналізу виконання кошторису бюджетних установ. - C. 234-238.
 58. Шура Н. О., Чубаров Д. В. Чинники впливу на ефективність управлінської діяльності: формування, групування, наслідки. - C. 239-242.
 59. Сільськогосподарські науки

 60. Альохін В. В. Вплив рівнів і способів мінерального живлення на урожайність, ріст і розвиток рослин картоплі середньостиглого сорту Легенда. - C. 243-248.
 61. Ратошнюк В. І. Вплив технологічних прийомів вирощування люпину вузьколистого на формування показників його продуктивності. - C. 249-253.
 62. Шейдик К. А., Гончаренко І. І., Маргітай Л. Г. Фази розвитку європейських сортів винограду в контексті погодних умов Закарпатської області. - C. 254-257.
 63. Технічні науки

 64. Bunturi Yu. V., Shestopalov O. V., Tykhomyrova T. S. Erarbeitung einer Methodik zur Analyse des Biogaspotenzials von landwirtschaftlich genutzter Regionen unter Berucksichtigung der Biogaseinspeisung in das Erdgasnetz. - C. 258-264.
 65. Василенко І. А., Куманьов С. О. Математична модель розрахунку процесу горіння палива у топці котельного агрегату. - C. 264-268.
 66. Нарівський О. Е., Аксьонова Л. І. Дослідження впливу методів внутрішнього аудиту на поліпшування результативності системи управління якістю машинобудівного підприємства. - C. 268-271.
 67. Скирда О. Є., Черевична Н. І., Мамченко Л. Є. Товарознавчі аспекти якості майонезів та практичні підходи до надання їм антиоксидантних властивостей. - C. 272-277.
 68. Таран В. М., Ліфанова Л. О. Системний аналіз технології виробництва безалкогольного пива. - C. 277-280.
 69. Трембус І. В. Пакувальній папір із стебел соняшнику. - C. 280-284.
 70. Юрченко С. Л., Колеснікова М. Б., Юрченко Е. П. Удосконалення рецептурного складу пісочного печива з використанням клітковини. - C. 284-287.
 71. Медичні науки

 72. Шупер В. А. Оценка состояния сердечно-сосудистой системы у больных сахарным диабетом. - C. 288-291.
 73. Фармацевтичні науки

 74. Баліцька О. П. Опрацювання фармацевтичної діагностики оцінки якості життя хворих на артеріальну гіпертензію. - C. 292-295.
 75. Фізико-математичні науки

 76. Бабаєв О. А., Штефан Н. І., Гнатейко Н. В. Збудження багатошарового п’єзокерамічного пакету нестаціонарним електричним сигналом. - C. 296-299.
 77. Географічні науки

 78. Крайнюков О. М. Особливості системи нормування антропогенного забруднення поверхневих вод в Україні та країнах ЄС. - C. 300-303.
 79. Історичні науки

 80. Андреєва Т. Т. Природоохоронна діяльність професора І. П. Стогнія та його внесок в розвиток екологічної науки в Україні. - C. 304-307.
 81. Боєчко В. Ф. Економічне становище Другої Речі Посполитої у перші повоєнні роки. - C. 307-312.
 82. Гал М. Й. Співробітництво в рамках СНД: ГУАМ. - C. 312-316.
 83. Закоморний Я. О. Битва під Берестечком: переломний момент Національно-визвольної війни (1648–1657 роки). - C. 316-319.
 84. Заплетнюк О. А. Послаблення царської влади після смерті фараона Ехнатона. Єгипетська "Контрреформація". - C. 320-325.
 85. Михайлюк Ю. М. Формування шляхетського стану в Великому князівстві Литовському в трактуванні Ф. Леонтовича. - C. 325-329.
 86. Рєпін І. В. Аналіз воєнно-географічних умов оперативно-стратегічного напряму наступу військ Червоної армії у Східно-Карпатський операції (вересень-жовтень 1944 рік). - C. 330-334.
 87. Чемен Ю. О., Губеня В. О., Бондар Н. П. Дослідження вишуканої української кухні часів Гетьманської України. - C. 334-338.
 88. Педагогічні науки

 89. Акімова О. М., Кузнецова О. В. Педагогічна рефлексія як один із факторів формування інноваційного стилю професійної діяльності майбутнього вчителя. - C. 339-342.
 90. Аlekseyeva S. V. Theoretical and methodical bases of future designers preparation at the college of artistic profile to the development of professional career. - C. 343-346.
 91. Baglay O. I. Peculiarities of role-play method application in foreign language learning for the students of the field of study "Tourism" (based on the materials used in L’viv Institute of Economics and Tourism). - C. 346-349.
 92. Бедевельська М. В. Педагогічна майстерність як вищий рівень професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови. - C. 350-353.
 93. Бугра А. В. Актуализация мотивационно-целевых установок студентов в системе индивидуализации самостоятельной учебной деятельности при изучении математики. - C. 353-356.
 94. Булатова Л. О. Музичне мислення особистості як спосіб музичної комунікації. - C. 357-361.
 95. Бурова Е. В. Взаємодія теорії та практики в освітньому просторі "вищий педагогічний навчальний заклад – загальноосвітня школа". - C. 362-365.
 96. Варивода К. С. Інформаційна безпека підлітків в Інтернет мережі. - C. 365-368.
 97. Гінсіровська І. Р. Технологія підготовки майбутніх фахівців з менеджменту до інноваційної професійної діяльності у вищих технічних навчальних закладах. - C. 369-374.
 98. Демешко І. А. Актуальні компетентності фахівця з інтелектуальної власності. - C. 375-378.
 99. Деяк М. Ю. Фактори впливу інтерактивних технологій при навчанні професійно спрямованої іноземної мови студентів економічних спеціальностей. - C. 378-381.
 100. Запотічна М. І. Характеристика традиційної освіти корінних народів Канади. - C. 381-384.
 101. Ільїна О. М. Роль студента-лідера при організації навчання іноземної мови студентів економічних спеціальностей у малих групах. - C. 385-388.
 102. Кіріленко О. Г. Комунікативні вміння іноземних студентів у галузі програмної інженерії з позиції компетентнісного підходу. - C. 388-393.
 103. Косарєва Г. М. Діагностика сформованості мотиваційно-ціннісного компонента толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх вихователів. - C. 394-397.
 104. Лиценко І. О. Застосування ІКТ технологій у процесі персоналізації навчання учнів в системі середньої освіти Великої Британії. - C. 397-401.
 105. Микитенко В. О. Психологічні особливості формування мовної особистості студента багатопрофільного коледжу у процесі вивчення синтаксису. - C. 401-404.
 106. Новик І. М. Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів учнів. - C. 405-408.
 107. Панченко В. О. Формування творчої особистості майбутнього вчителя початкової школи у процесі професійної підготовки до викладання математики. - C. 409-412.
 108. Проскуркіна Я. І. Організація діалогової педагогічної взаємодії "іноземний абітурієнт – викладач". - C. 412-414.
 109. Роляк А. О. Цілі, завдання та принципи формування змісту педагогічної освіти у вищих навчальних закладах Данії. - C. 415-418.
 110. Семеняко Ю. Б. Виховання у дітей дошкільного віку культури споживання медіапродукції: теоретичний аспект. - C. 419-422.
 111. Скіба Н. Я. Основні етапи розвитку іноземної мови за професійним спрямуванням. - C. 422-427.
 112. Слободяник О. В. Модель організації процесу виробничого навчання майбутніх столярів будівельних у ВПУ. - C. 428-432.
 113. Соломко З. К. Електронний посібник як ефективний засіб організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів. - C. 433-436.
 114. Фурдуй С. Б. Педагогічні технології формування професійної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери. - C. 437-440.
 115. Чаркіна О. А. Соціально-психологічний тренінг як засіб розвитку аутопсихологічної компетентності студента-психолога. - C. 440-444.
 116. Шайнер А. І. Особливості функціонування комерційних навчальних закладів Підкарпатської Русі у міжвоєнний період. - C. 445-449.
 117. Шерман М. І. Дослідження впливу особливостей морської праці на толерантність моряків міжнародних екіпажів. - C. 450-454.
 118. Юридичні науки

 119. Бобечко Н. Р. Реформування проваджень з формально-юридичної перевірки судових рішень у кримінальному процесі України. - C. 455-460.
 120. Бобік В. П. Поняття та зміст конституційних прав, як об’єкту обмеження під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження. - C. 460-463.
 121. Григор’єва Х. А. Тенденції розвитку сучасного законодавства у сфері державної реєстрації прав на землю. - C. 463-467.
 122. Діденко Л. В., Денисяк Н. М. Окремі аспекти розвитку, удосконалення та реформування українського нотаріату. - C. 467-470.
 123. Марчук М. П. Основні напрями державної політики щодо протидії корупції в Україні. - C. 470-474.
 124. Medvid A. A. Forms of provision of social services to homeless individuals and gutter children. - C. 474-478.
 125. Надієнко О. І. Передумови та пріоритети запозичення в Україні досвіду пенсійного забезпечення постсоціалістичних країн. - C. 478-482.
 126. Парасюк Н. М. Кримінально-правовий зміст суб’єктивної сторони постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови. - C. 482-486.
 127. Пасечник Е. В., Качуринер В. Л. Механизм охраны окружающей среды в сфере производства в праве Европейского Союза. - C. 487-490.
 128. Раковська Ю. В. Українці як потенційні жертви торгівлі людьми у Республіці Польща. - C. 491-494.
 129. Репецька О. І. Вплив політики держав на процес дотримання норм міжнародного права. - C. 494-499.
 130. Сердюк Л. Р. Нормативно-правове забезпечення впровадження електронного судочинства в Україні. - C. 500-505.
 131. Фасій Б. В. Субсидіарне застосування норм цивільного законодавства про недійсність договору до трудових відносин. - C. 505-508.
 132. Філологічні науки

 133. Антонівська М. О. Особливості функціонування та перекладу сталих виразів у діловій англійській мові. - C. 509-513.
 134. Багрій М. Г. Біблійний та більшовицький дискурси у поемі Володимира Сосюри "Христос". - C. 514-518.
 135. Берегова О. А. Загадка крізь призму сучасного мовознавства. - C. 519-522.
 136. Bobak H. R., Bobak M. I. Conversation analysis in Truman Capote’s novella "Breakfast at Tiffany’s". - C. 523-527.
 137. Diachenko H. F., Sirotenko T. V., Ershova Yu. A. Lexical stratification of verbs in the texts of scientific style (on the basis of the English sublanguage "acoustics and ultrasonic engineering"). - C. 527-530.
 138. Коляса О. В. Сутність абсурду в постмодерністському художньому тексті. - C. 531-533.
 139. Коренькова О. А. Визначення поняття "дієслова психічного стану" в сучасній українській мові. - C. 534-537.
 140. Котух Н. В. Топонімні координати художнього дискурсу А. П. Чехова. - C. 538-541.
 141. Мацнєва Є. А. Проблема типології соціального білінгвізму. - C. 542-546.
 142. Панченко Т. С. Особливості виразного читання прозових творів (на прикладі казок). - C. 546-549.
 143. Романюк О. С. Багатокритеріальний підхід до визначення соціального статусу як інтегративного показника мовлення респондентів україномовних та англомовних дейтинг-шоу. - C. 550-553.
 144. Хохрякова І. П. Засоби репрезентації та внутрішнє семантичне розгалуження неозначеності в сучасній українській літературній мові (на матеріалі творів Л. Дереша). - C. 554-557.
 145. Швець Н. В. Іхтіоніми як джерело утворення власних назв в англійській, французькій та українській мовах. - C. 557-560.
 146. Шевченко М. Ю., Смоляр А. А. Cемантические свойства компзиционно-речевых форм эпохи Английского Возрождения на материале философских трактатов. - C. 561-563.
 147. Штепуляк О. С. Головні особливості та способи перекладу політичного сленгу. - C. 564-568.
 148. Філософські науки

 149. Баглик А. І. Феномен безсмертя у філософії. - C. 569-572.
 150. Ворона В. А. Етико-правові аспекти законодавчого забезпечення захисту тварин. - C. 572-577.
 151. Коломієць А. Є. Моральні аспекти політичної відповідальності. - C. 577-582.
 152. Психологічні науки

 153. Басенко Г. Н. Психологические основы формирования лексических навыков у детей дошкольного возраста. - C. 583-587.
 154. Бруєнко М. О. Особливості профорієнтаційної роботи психолога із старшокласниками загальноосвітньої школи. - C. 588-592.
 155. Коваль І. С. Умови формування психологічної готовності майбутніх рятувальників. - C. 592-596.
 156. Лебедева О. А., Гоголь И. А. Культурный аспект употребления проксемического фактора в коммуникативном процессе. - C. 596-603.
 157. Посохова Я. С. Психологічне дослідження переживань пов’язаних з робою у майбутніх поліцейських. - C. 603-607.
 158. Фізичне виховання та спорт

 159. Данилко В. М. Формування мотивації безпеки життєдіяльності студентської молоді в процесі занять фізичними вправами. - C. 608-611.
 160. Ібрагімова Л. С. Стратегічні напрямки вдосконалення системи фізичного виховання студентів вузів. - C. 611-615.
 161. Куліш Н. М. Особливості підготовки майбутніх фахівців фізичної реабілітації до роботи з діагностиками. - C. 615-618.
 162. Ткачук О. Г. Формування компетентності здоров'язбереження у майбутніх лікарів при викладанні дисципліни "Фізичне виховання". - C. 619-622.
 163. Черевичко О. Г. Функції пам’яті та уваги у студентів навчального відділення плавання НТУУ "КПІ". - C. 622-625.
 164. Чубатенко С. Ю. Аспекти формування у майбутніх фахівців компетенцій здоров’язбереження. - C. 625-628.
 165. Державне управління

 166. Варунків Л. В. Врахування інстинктивного потенціалу громадянина у системі державного управління. - C. 629-633.
 167. Бензюк О. О. Засоби створення й сприймання художнього образу в концертному триптиху "В іспанському стилі" Анатолія Білошицького. - C. 634-638.
 168. Культурологія

 169. Білецька О. О. Переклад інформаційно-новинних текстів у контексті міжкультурної комунікації. - C. 638-642.
 170. Соціальні комунікації

 171. Косенко О. С. Інтеграція телебачення з соціальними мережами на прикладі мережі Facebook. - C. 643-650.
 172. Кудряшов Г. О. Газета "Беларус Галічыны" – перше видання білоруської діаспори в Україні. - C. 650-653.
 173. Попова О. М., Солодун Л. М. Прояви вербальної агресії у ЗМІ. - C. 654-658.
 174. Чернявська Л. В. Концептуалізований простір мас-медіа. - C. 658-662.
2016
№ 3 (30)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter