Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2016/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Економічні науки

 4. Архипова Є. О., Мідна Н. С. Застосування грейдингової системи оцінювання та винагородження персоналу в приватному секторі. - C. 1-5.
 5. Батракова Т. І., Полова А. В. Сучасний стан готівкового обігу та проблеми безготівкових розрахунків в Україні. - C. 5-8.
 6. Без’пята І. В., Попель Я. В., Приймачук В. О. Зерновиробництву України – інноваційний розвиток. - C. 8-11 .
 7. Білорус Т. В., Омельяненко А. І. Компетентнісний підхід до оцінювання успішності роботи керівника. - C. 12-16.
 8. Бондар Н. М., Навроцька Т. А. Етапи підготовки та реалізації проекту державно-приватного партнерства. - C. 17-20.
 9. Брензович К. С., Ерфан Є. А. Хронологія політико-економічної трансформації Європейського Союзу: загрози та виклики сучасності. - C. 20-25 .
 10. Войнича Л. Й. Феноменологічний ефект соціальних комунікацій. - C. 25-28.
 11. Голіков К. Ю., Шульгіна Л. М. Вдосконалення оцінки ефективності системи управління запасами на підприємстві. - C. 29-31.
 12. Демченко М. М. Облік та оподаткування виплат працівникам підприємства у контексті законодавчих змін. - C. 31-37.
 13. Дернова І. А. Статистичне оцінювання рівня боргового навантаження національної економіки. - C. 37-40.
 14. Дзюмак М. А., Григоренко І. В. Регіональні особливості динаміки роздрібного товарообороту Вінницької області. - C. 41-44.
 15. Карпова І. В. Фінансово-кредитні важелі забезпечення продовольчої безпеки України. - C. 45-48.
 16. Кириченко О. П., Дранко С. В. Методи та моделі діагностики ймовірності банкрутства підприємства. - C. 49-52.
 17. Криворучко М. Ю. Рівень злочинності як інституціонально-соціальний фактор міжрегіональної конвергенції соціально-економічного розвитку в Україні. - C. 53-60.
 18. Мазур К. В., Ніцпан І. А. Екологічний менеджмент як новий ефективний метод управління виробництвом. - C. 60-63.
 19. Малишко В. В. Фінансування вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи. - C. 64-67.
 20. Манжула Д. П. Роль кредиту в діяльності комерційних банків. - C. 67-70.
 21. Пермінова С. O., Романко Є. В. Управління міжнародною конкурентоспроможністю як фактор успіху сучасного підприємства. - C. 70-74.
 22. Похмурко О. О., Архірейська Н. В. Реалізація бюджетно-податкової політики України в умовах глобалізації. - C. 74-79.
 23. Ситник І. П., Головіна А. В. Електронний бізнес і його розвиток в Україні. - C. 79-82.
 24. Сімахова А. О. Оцінка впливу інноваційно-інвестиційних чинників на динаміку соціально-економічного розвитку України. - C. 83-86.
 25. Соколова З. С. Новые критерии анализа экономик стран Африки. - C. 87-93.
 26. Солодовник Г. В., Гузь А. В. Модель визначення раціонального розміру фонду розвитку підприємства вітражного виробництва. - C. 93-97.
 27. Фень К. С. Ретроспективний огляд поняття "економічна безпека". - C. 98-102.
 28. Фірсова С. Г., Бойко О. Г. Методичне забезпечення оцінювання і вибору цільового ринку нового продукту. - C. 102-107.
 29. Щербакова А. В., Дугієнко Н. О. Україна в світових глобалізаційних процесах. - C. 107-110.
 30. Технічні науки

 31. Башков В. М., Бабаев А. А., Можаровская Т. Н. Энергетика нагнетательных каналов систем охлаждения тяговых электрических машин тепловозов. - C. 111-113.
 32. Білоус Н. В., Іваненко О. О. Модель розрахунку рейтингу ІТ-фахівців при відборі та виконанні IT-аутсорсингових проектів. - C. 113-116.
 33. Коцун В. І. Моделювання впливу системи введення світлового потоку на характер розподілу інтенсивності світлового випромінювання в планарній структурі. - C. 117-120.
 34. Леонтьєва Н. Р., Войтович М. О. Моделювання впливу мережі паркування на транспортні потоки міста Чернівці. - C. 121-124.
 35. Підлипна М. П. Використання даних супутника landsat за допомогою програмного забезпечення ERDAS Imagine для здійснення зонування земель. - C. 125-130.
 36. Чудик І. І., Пастух А. М., Дудич І. Ф. Досліження впливу техніко-технологічних параметрів на процес промивання свердловини при вирізанні вікна в обсадній колоні. - C. 130-134.
 37. Шовкалюк Ю. В. Цінова політика в паливно-енергетичному комплексі: світова практика. - C. 134-137.
 38. Шоловій Ю. П., Магерус Н. І. Вплив параметрів вібрації на ефективність роботи об’ємного дозатора для дрібнодисперсних сипких матеріалів. - C. 137-142.
 39. Сільськогосподарські науки

 40. Енеді К. Л., Садовська Н. П. Урожайність буряка столового залежно від строків висіву. - C. 143-147 .
 41. Медичні науки

 42. Haras М. N. Peculiarities of spirometric indices in schoolchildren with bronchial asthma, depending on their atopic status. - C. 148-151.
 43. Глазков Е. О. Корекція змін показників психофізіологічного забезпечення діяльності іноземних студентів. - C. 152-155.
 44. Каньовська Л. В., Каушанська О. В., Бедик Н. М., Новицька І. О. Helicobacter pylori як актуальна проблема сучасної гастроентерології(огляд літератури). - C. 156-160.
 45. Марусик У. І., Крецу Н. М., Бєлашова О. В. Особливості імунної відповіді школярів, хворих на бронхіальну астму раннього початку, залежно від ацетиляторного статусу. - C. 161-164.
 46. Мельник В. С., Горзов Л. Ф., Горзов В. В. Структурна характеристика біотопу каріозних порожнин різної локалізації у дітей. - C. 165-168.
 47. Морозенко Д. В., Леонтьєва Ф. С. Методи дослідження маркерів метаболізму сполучної тканини у сучасній клінічній та експериментальній медицині. - C. 168-172.
 48. Ветеринарні науки

 49. Овчарук Н. П., Кравчук О. О. Діагностика та проблема лікування піометри у домашніх собак(зарубіжний та вітчизняний досвід). - C. 173-177.
 50. Історичні науки

 51. Редька С. І. Стан місцевого самоврядування на Харківщині в 20-ті роки ХХ сторіччя. - C. 178-181.
 52. Військові науки

 53. Кузьменко Р. В. Застосування методу прогресуючого еталону до аналізу даних різної розмірності. - C. 182-187.
 54. Юридичні науки

 55. Герасименко Д. С. Доктрина "R2P" в міждержавних відносинах: від подій в Грузії до Криму. - C. 188-193.
 56. Керноз Н. Є. Проблемність визначення "цивільного судочинства" та його видів у Цивільному процесуальному кодексі України. - C. 193-201.
 57. Mishyna N. V. Ukrainian educational and research institutions as the stakeholders of the corporate social responsibility and the corruption problem. - C. 201-205.
 58. Наливайко Л. Р., Орєшкова А. Ф. Громадська експертиза діяльності державних органів в умовах модернізації українського суспільства. - C. 205-209.
 59. Польшинська К. А. Поняття та сутність правового регулювання видатків місцевих бюджетів. - C. 209-213.
 60. Толкач А. М. Значення релігійної реформи Володимира Великого у державотворенні України. - C. 213-216.
 61. Федотов О. П. Єдине вікно – локальне рішення. - C. 217-220.
 62. Філософські науки

 63. Балінченко С. П. Вплив трансформації моделей контролю на суспільну ідентичність. - C. 221-224.
 64. Поліщук Р. М. Сучасна соціокультурна ідентифікаційна модель суспільства. - C. 224-228.
 65. Психологічні науки

 66. Tuckyun Ch. J. Value-meaningful orientation dynamics of future professional activities of psychology students. - C. 229-232.
 67. Федорченко С. В. Попередження конфліктів в педагогічному колективі як один з методів формування сприятливого соціально-психологічного клімату у ВНЗ. - C. 233-236.
 68. Соціологічні науки

 69. Варга Н. І. Інституційний підхід в соціології до аналізу транзитивної економіки. - C. 237-241.
 70. Демичева А. В. Глобальні міста та їх позиціювання у просторі сучасних міжнародних відносин. - C. 241-245.
 71. Соціальні комунікації

 72. Лалак О. А. Інтелектуальні продукти соціально-комунікаційних мереж у процесі міжкультурної інтеракції. - C. 246-250.
 73. Архітектура

 74. Булах І. В. Структурно-логічна модель символізації архітектурно-художніх образів. - C. 251-254.
 75. Фізичне виховання та спорт

 76. Бурлака І. В., Лукачина А. В. Дослідження рівня фізичного стану студентів груп тенісу у ВНЗ неспортивного профілю. - C. 255-260.
 77. Педагогічні науки

 78. Булгакова Т. М. Історико-педагогічні основи художньо-естетичного виховання особистості. - C. 261-264.
 79. Васенко О. В. Формування інформаційної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами програмування Visual Basic for Applications. - C. 264-268.
 80. Vasylyshyna N. M. Practical and theoretical aspects of mastering English for specific purposes skills in future tourism experts. - C. 269-272.
 81. Жукова Г. В. Впровадження форм та методів морального виховання старшокласників другої половини ХХ століття у сучасних загальноосвітніх школах України. - C. 273-276.
 82. Казачінер О. С. Використання методу ігротерапії у навчанні іноземної мови. - C. 276-279.
 83. Кардаш Л. В. Різноаспектні дослідження мовної інтерференції. - C. 280-283.
 84. Кіріленко О. Г. Діагностіка педагогічних знань й умінь викладачів технічних вишів. - C. 284-289.
 85. Корольова Л. М. Чинники, які визначають зміст феномену "креативність молодшого школяра". - C. 289-292.
 86. Кузьменко Ю. В. Навчання фахівців із трудової підготовки на індустріально-педагогічних та загальнотехнічних факультетах України (1959-1991 роки). - C. 293-296.
 87. Кулик О. Д. Формування вмінь і навичок словотворення як засібмовленнєвого розвитку учнів: теоретичний аналіз проблеми. - C. 296-299.
 88. Линовицька А. О. Розвиток художньо-естетичного смаку майбутніх митців у контексті особистісно-орієнтованого та етнопедагогічного підходів. - C. 300-305.
 89. Лях Г. Р. Формування педагогічних умінь у майбутніх учителів у процесі мікровикладання. - C. 305-308.
 90. Мукан Н. В., Барабаш О. В., Бусько М. Б. Специфіка реалізації неперервної освіти у Канаді. - C. 309-312.
 91. Мусієнко В. С. Особливості патріотичного виховання дітей у дошкільних закладах України (1958-1991 роки). - C. 313-316.
 92. Никифоров А. М. Особливості Сумського періоду педагогічної діяльності Никанора Онацького (1913-1933). - C. 316-320.
 93. Овсієнко Л. М. Організація самостійної роботи студентів-товарознавців(на прикладі вивчення дисципліни "Комунікативні процеси у педагогічній діяльності"). - C. 320-324 .
 94. Орел-Халік Ю. В. Обґрунтування необхідності впровадження всіх видів читання у контексті підготовки фахівців медичної галузі. - C. 325-328.
 95. Примакова В. В. Післядипломна освіта вчителів початкових класів у структурі неперервної освіти України. - C. 329-332.
 96. Прус Н. О. Динаміка розвитку образу педагога протягом століть. - C. 333-337.
 97. Сірант Н. П. Естетичне виховання дітей засобами природи. - C. 338-340.
 98. Сулковський А. В. Формування та активізація навчально-пізнавальної діяльності на уроках трудового навчанняв 7 класах. - C. 340-343.
 99. Толмачова І. М., Олійник К. О. Змістова характеристика дидактичної гри як методу навчання. - C. 344-347.
 100. Устименко О. М. Типологія проектів у навчанні іноземних мов. - C. 347-352.
 101. Shevchenko M. Y., Godunova N. B. The use of listening comprehension in the process of learning foreign language in individual work of students of linguistic specialties. - C. 353-356 .
 102. Якименко Ю. В., Покась Л. А. Оновлення уроку географії у контексті компетентнісного підходу. - C. 356-359.
 103. Філологічні науки

 104. Бондар Н. В. Словоскладання як спосіб номінації понять гастроентерології в сучасній німецькій мові. - C. 360-363.
 105. Борисова Н. В. Oрганізація і зміст факультативного курсу англійської мови на 1 курсах немовних факультетів вищих навчальних закладів. - C. 364-367.
 106. Вільховченко Н. П. Оказіональний спосіб формування квазіспеціальної лексики у науково-фантастичному тексті. - C. 368-371.
 107. Галич А. О. Оніричний портрет у документальному тексті – повернення до белетристики. - C. 371-375.
 108. Дзюбіна О. І. Класифікація, структура та функціонування Інтернет-мемів в соціальних мережах Twitter та Facebook. - C. 375-379.
 109. Карпина Е. С. Пенталогия Всеволода Соловьёва "Хроника четырёх поколений" в осмыслении современных литературоведов. - C. 379-383 .
 110. Коляса О. В. Адхократичне поетичне мислення як когнітивно-семантичний механізм творення ігрового абсурду в постмодерністському фентезійному оповіданні. - C. 383-387.
 111. Кучер З. І. Автофікція в ранній творчості швейцарського письменника П. Нізона. - C. 387-391.
 112. Лапиніна О. Л. Методика дослідження національно-культурної специфіки фразеологічних одиниць німецької мови з гастрономічним компонентом. - C. 391-394.
 113. Оверчук О. Л. Фольклористично-едиційна діяльність Південно-Західного відділу Російського географічного товариства. - C. 395-399.
 114. Олійников В. А. Спеціалізовані й транспозиційні морфологічні засоби експлікації категорії звертання (на матеріалі богослужбових текстів (акафістів) Української Православної Церкви). - C. 400-403.
 115. Орлова М. О. (Авто)біографії як майданчики самопрезентації індивідуальної та колективної пам’яті покоління 68-го року. - C. 404-408.
 116. Пикалюк Л. А. Поетика символотворення образів молодої та молодого у весільних піснях Західного Полісся. - C. 409-412.
 117. Чуланова Г. В., Стрілко А. Л. Засоби впливу на адресата в анотаціях і текстах-відгуках. - C. 412-415.
 118. Швець Н. В. Архетипна символіка лексем sky/ciel/небо в англійській, французькій та українській мовах. - C. 416-419.
2016
№ 2 (29)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського