Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2016/1(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Історичні науки

 4. Гузенков С. Г., Сирцова О. М. Особливості кадрового складу та умов життя вчителів Запорізької області в повоєнний період. - C. 8-12.
 5. Товкун Л. П. Внесок учених-гігієністів у розвиток дієтичного харчування в Україні (20-30-ті роки ХХ століття). - C. 12-15.
 6. Хрящевська Л. М. Національно–культурні об'єднання як прояв національного відродження та розвитку етнічних меншин в 90-х роках ХХ століття. - C. 16-20.
 7. Філологічні науки

 8. Бучко А. В. Орієнт та ідентичність у романі Якоба Вассермана "Александр у Вавилоні". - C. 22-25.
 9. Гришкова Н. В. Специфіка вербального вираження компонентів англійського весільного oбряду. - C. 26-30.
 10. Куриленко Д. В. Козак Мамай: тезаурус минулого через рефлексію майбутнього (візуально-історична перцепція). - C. 31-35.
 11. Хмілярчук Н. С. Теоретичні засади аналізу стилістичного аспекту німецькомовної ділової кореспонденції. - C. 36-38.
 12. Юридичні науки

 13. Дикий О. В. Недосконалість законодавчого регулювання відносин у сфері обороту житлової нерухомості в Україні як фактор породження і самовідтворення злочинності у вказаній сфері. - C. 40-43.
 14. Пащук Т. В. Аналіз державного архіву Волинської області з кримінально-виконавчої політики польської держави (1918–1939 роки). - C. 43-46.
 15. Петришина М. О., Колодяжний О. О. Зарубіжний досвід реформування місцевого самоврядування: на прикладі Франції та Польщі. - C. 47-51.
 16. Романенко Т. В. Особливості слідової картини шахрайств, що вчиняються в мережі Інтернет. - C. 51-54.
 17. Романько Г. А. Страхування кредитних ризиків в Україні. - C. 55-58.
 18. Педагогічні науки

 19. Алєксєєва С. В. Емоційна регуляція навчально-пізнавальної діяльності майбутніх дизайнерів з розвитку професійної кар'єри. - C. 60-63.
 20. Vasylyshyna N. M. Shaping foreign language competence of tourism faculty undergraduates in Turkish universities. - C. 64-67.
 21. Глазунова А. В. Особливості формування образно-просторового мислення у студентів спеціальності "Графічний дизайн" на прикладі викладання дисципліни "Макетування та робота в матеріалі". - C. 67-69.
 22. Campbell M., Sovhar O. M. System of education in Galiciaat the end of the XIX-th – beginning of the XX-th centuries. - C. 70-74.
 23. Левицька Н. В. Удосконалення системи професійної підготовки майбутніх перекладачів в університетах України на основі позитивного досвіду Німеччини. - C. 74-77 .
 24. Мараховська Н. В. Проведення арт-терапевтичного тренінгу як способу розвитку професійного самопізнання майбутніх психологів. - C. 78-81.
 25. Отрошко Т. Ф., Ільїна О. О. Теоретичні аспекти проблеми ґендерного виховання в загальноосвітніх установах. - C. 81-85.
 26. Поліщук К. М. Діагностика сформованості світоглядних уявлень у дітей старшого дошкільного віку. - C. 85-88 .
 27. Русіна Н. Г. Професійна підготовка фахівців просторової організації економіки в університетах Польщі. - C. 89-92 .
 28. Самосудова-Грозовая О. Б. Сочетание традиционных форм и методов обучения c интерактивными технологиями в профессиональной подготовке будущих экономистов. - C. 93-98.
 29. Слободяник О. В. Педагогічні умови організації виробничого навчання у вищих професійних училищах будівельного профілю. - C. 99-103.
 30. Чеботарьова Г. В., Шкарупа Г. М. Роль і місце інтернет-технологій дистанційного навчання для студентів вищих учбових закладів І-ІІ рівня акредитації, які навчаються творчих професій. - C. 104-108.
 31. Соціальні комунікації

 32. Григора Д. С., Синєокий О. В. Телевізійні жанри музичного контенту. - C. 110-113.
 33. Коробко В. І. Тематичні різновиди розважального жанру реаліті-шоу в Україні. - C. 113-117.
 34. Нартов Є. Д., Манакін В. М. Критерії визначення якості телевізійних програм. - C. 118-121.
 35. Самусь А. Ю. Специфіка висвітлення революції гідності у блогах американських та українських журналістів. - C. 122-126 .
 36. Ткач Л. М., Клименкова В. О. Семіотичний аспект маніпуляції свідомістю через рекламу та засоби масової комунікації. - C. 126-130.
 37. Психологічні науки

 38. Бантишева О. О. Гендерно-вікові особливості схильності осіб юнацького віку до віктимної поведінки. - C. 132-136.
 39. Гейко Є. В. Психологічні особливості самоорганізації полісистемної цілісності особистості. - C. 137-140.
 40. Лимар Л. В. Впровадження елементів елективного курсу "міжособистісна взаємодія лікаря з пацієнтом" на заняттях з іноземної мови у медичному ВНЗ. - C. 141-144.
 41. Пляка Л. В. Модель психологічного супроводу професійного становлення майбутніх фахівців фармацевтичного профілю. - C. 144-149.
 42. Старовойт Т. П., Григоренко Т. О. Особливості мотивації до вивчення іноземної мови у студентів "немовних" спеціальностей. - C. 150-153.
2016
№ 1(2) (28)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського