Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2016/1(1)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Економічні науки

 4. Аванесова Н. Е., Івашкіна К. М. Особливості управління депозитнимиопераціями у банку. - C. 8-11.
 5. Балацька Н. Ю., Репринцева В. М. Особливості та перспективи розвитку готельного бізнесу в Україні. - C. 12-15.
 6. Батракова Т. І., Синєокий А. О. Причини виникнення девальвації гривні та шляхи її подолання. - C. 16-19.
 7. Бевзенко Л. В., Тодоренко С. В., Піскун О. В. Оцінка впливу макроекономічних факторів на рівень доларизації в Україні. - C. 19-22.
 8. Бровко Л. І., Фоврій Ю. В. Проблеми формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах. - C. 23-25.
 9. Веселова М. Ю. Сучасні тенденції застосування маркетингу в банках України. - C. 26-30.
 10. Визволенко В. О. Система управління депозитними операціями банку. - C. 30-35.
 11. Вороніна А. В., Копил О. В. Прийняття стратегічних рішень в умовах невизначеності та ризику. - C. Making of strategic decisions in the conditions of uncertainty and risk.
 12. Гаватюк Л. С., Дармограй Н. В., Хімійчук Г. М. Прибутковість українських підприємств: реалії сьогодення. - C. 40-43 .
 13. Ганзюк С. М., Караканов В. В. Динамічний моніторинг інвестиційного клімату України. - C. 43-47.
 14. Гончарова В. А. Сущностные силы личности как определяющие детерминанты новой экономической парадигмы. - C. 48-51.
 15. Григораш Т. Ф., Поплавська В. О., Шутова Д. М. Переваги та недоліки трансфертного ціноутворення. - C. 52-55.
 16. Івченко Л. В., Удовик Н. Л. Власний капітал: джерела формування та функції. - C. 55-59.
 17. Ігнатова О. М., Ромакер В. С. Порівняльна оцінка депозитної політики комерційних банків України та Німеччини. - C. 59-64.
 18. Кміть В. М., Дзюрій О. І. Оптимізація та мінімізація податків в системі фінансового управління суб'єктів господарювання. - C. 65-69.
 19. Князь С. В., Косовська В. В. Методи реалізації трансферу ресурсів промислових підприємств. - C. 69-75.
 20. Коренєва О. Г., Манжелес Т. І. Формування резервів під кредитні операції банками України: відповідність міжнародним стандартам. - C. 76-79.
 21. Котковський В. С., Гузенко О. П. Удосконалення теоретичної платформи фінансового контролінгу у банку. - C. 79-83.
 22. Криворучко М. Ю. Теоретико-методологічні засади інституціональної моделі міжрегіональної конвергенції соціально-економічного розвитку в умовах євроінтеграції. - C. 84-88.
 23. Кузьміна О. М., Печериця Ю. С., Грищук Л. В. Методи прогнозування фінансових показників діяльності підприємства. - C. 89-92.
 24. Лозовський О. М., Назаровська Ж. С. Заробітна плата як основний важіль мотиваційної системи: сучасний стан і тенденції розвитку в Україні. - C. 93-97.
 25. Лозовський О. М., Бараник Ю. В. Управління інноваційною діяльністю на підприємстві. - C. 97-101.
 26. Лозовський О. М., Дрончак І. В. Формування іміджу підприємства як елементу конкурентоспроможності. - C. 101-104.
 27. Ляшенко В. О., Пластун О. Л. Науково-методичний підхід до визначення справедливої вартості основних засобів. - C. 105-109.
 28. Мазур К. В., Гавура О. П., Нагірняк І. А., Валько І. М. Управління природоохоронною діяльністю Вінницької області. - C. 109-113.
 29. Максимова Є. В. Cистема управління та контроль ризиків банку. - C. 113-117.
 30. Марищук Я. В. Удосконалення стимулювання збуту на підприємстві. - C. 117-120.
 31. Міцкевич Н. В., Маньківський В. В. Управління інвестиційним процесом розвитку підприємства. - C. 120-123.
 32. Мусієнко О. М., Шамрай O. Ю. Ключові аспекти управління ліквідністю комерційного банку в сучасних економічних реаліях. - C. 123-127 .
 33. Нусінов В. Я., Шура Н. О. Еволюція наукових поглядів на трактування економічного потенціалу підприємства. - C. 128-133.
 34. Патряк О. Т. Види операцій з корпоративними правами та їх вплив на побудову бухгалтерського обліку та контролю. - C. 133-138.
 35. Полчанінова І. Л., Яценко І. О. Оцінювання стану та перспектив розвитку регіонального туристського комплексу. - C. 138-142.
 36. Різник В. В. Перспективи використання аутстафінгу в управлінні проектами. - C. 142-146.
 37. Роєнко В. В., Гуленок К. М. Оцінка ефективності функціонування машинобудівних підприємств. - C. 147-150.
 38. Семенова Л. Ю., Мірясов А. С. Формування ефективної системи мотивації праці на промислових підприємствах. - C. 150-155.
 39. Скиба С. А. Методологія державного регулювання зростання та розвитку людського потенціалу. - C. 155-159.
 40. Скляр Є. В., Черничук Л. В. Прогнозування сценаріїв розвитку показників фінансової стійкості банку "Райффайзен Банк Аваль". - C. 159-165.
 41. Skudlarski Ja., Zelazinski T., Makarchuk O. G., Zając S. Wind energy development in Poland on the background of the European Union. - C. 166-170.
 42. Сокач М. І., Цікал А. С., Гаватюк Л. С. Стан та розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні. - C. 171-174.
 43. Ткач Л. М., Акінцева Є. С. Проблеми документаційного забезпечення діяльності підприємств. - C. 174-177.
 44. Трайкун Ю. М., Муромець Н. Є. Вплив логітики на конкурентоспроможність підприємства. - C. 178-181 .
 45. Трохимець О. І. Теоретичні підходи до визначення поняття соціально-орієнтованих товарів та послуг. - C. 182-187.
 46. Удод Н. М. Оцінка впливу діяльності транснаціональних торговельних компаній на економіку України. - C. 187-191.
 47. Успаленко В. І., Хіжняк О. С. Аналіз сучасного стану ліквідності банків України. - C. 191-195.
 48. Успаленко В. І., Лубянникова В. В. Сучасний стан депозитної політики банків. - C. 195-199.
 49. Фоміних В. І., Житникова Ю. В., Ванічкіна М. О. Проблеми оцінки кредитоспроможності вітчизняних підприємств та шляхи їх вирішення. - C. 200-203.
2016
№ 1(1) (28)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter