Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2015/9(1)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Бабаєв О. А., Штефан Н. І., Гнатейко Н. В. Випромінювання акустичних хвиль циліндричною п’єзокерамічною оболонкою. - C. 8-10.
 4. Скакальська О. І., Коніщук В. В. Особливості перебігу фенологічних фаз гетеротрофних видів роду Pinguicula L.. - C. 12-14.
 5. Соколенко В. Л., Соколенко С. В. Динаміка показників гуморального імунітету у населення радіаційно забруднених територій. - C. 15-18.
 6. Аксьонова Л. І. Застосування статистичних методів для діагностичного оцінювання процесів системи управління якістю при проведенні внутрішнього аудиту. - C. 20-24.
 7. Лилов О. В. Новітні підходи до модернізації процесів організації будівництва. - C. 24-27.
 8. Максимов А. С. Вдосконалення організаційних підходів до здійснення термомодернізації. - C. 28-31.
 9. Попов С. О., Попрожук О. О. Розробка класифікації ресурсів для проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання. - C. 31-36.
 10. Бескупська О. В. Впровадження сертифікату GMP+ на українських підприємствах у контексті інтеграції до ЄС. - C. 38-41.
 11. Бєляєва С. С., Панасенко Л. М. Маркетингова політика хостелів. - C. 41-46.
 12. Бойченко Е. Б. Генезис уявлень щодо відтворення продуктивних сил в контексті розвитку регіонального соціуму. - C. 46-50.
 13. Вінічук М. В. Консолідація фінансових ресурсів держави для підвищення соціальних стандартів. - C. 50-54.
 14. Войтов С. В. Аналіз моделей оцінки кредитного ризику позичальника на основі визначення ймовірності дефолту. Проблеми їх імплементації в умовах банківської системи України. - C. 55-59.
 15. Горбенко О. В. Ринок продуктової роздрібної торгівлі в Україні: формати, мережі, розвиток. - C. 59-66.
 16. Гришко М. Г. Розвиток роздрібних торговельних мереж в Україні. - C. 66-69.
 17. Губай М. М. Резерви раціоналізації витрат банку на персонал. - C. 70-73.
 18. Давиденко В. М. Інституційно-правове забезпечення сільськогосподарського землекористування інтегрованих агроформувань. - C. 73-76.
 19. Киян А. В., Ярмолюк О. Ф. Облік і контроль розрахунків з постачальниками та підрядниками. - C. 77-80.
 20. Короткий Ю. В. Фактори впливу на логістичний потенціал машинобудівного підприємства. - C. 80-83.
 21. Лаврів І. М. Стан та перспективи експортної діяльності в Україні. - C. 83-86.
 22. Маловичко С. В. Механізм формування та організації управління електронною торгівлею. - C. 87-90.
 23. Мартинюк Г. П. Інноваційно-інвестиційне забезпечення як шлях відродження скотарства. - C. 91-94.
 24. Артемчук М. Д. Актуальність ціннісного аспекту прав людини як філософської проблеми. - C. 96-99.
 25. Бурий А. Р. Вихідні положення екзистенціалізму в кіномистецтві: екзистенціали людського існування. Частина І. - C. 99-105.
 26. Литовченко І. В. Формування знаково-символічної системи в контексті інституціалізації суспільства. - C. 105-108.
 27. Высоцкая Н. Л. Становление теории текста в украинском и российском языкознании 50-х годов ХІХ века – 50-х годов ХХ века: лингвоисториографический аспект. - C. 110-113.
 28. Волощук Ю. О. Любовно-еротичний компонент романної прози Володимира Ґжицького. - C. 113-117.
 29. Мясоєдова С. В. Риторичне питання як засіб вираження непрямого спонукання в сучасній українській мові. - C. 118-121.
 30. Савеленко І. М. Етноестетичні засоби творення іронії у збірці "Примруженим оком" Осипа Маковея. - C. 121-124.
 31. Фуц Ю. В. Інверсія як прийом конструювання постмодерного персонажа в романі Мішеля Турньє "Вільшаний Король". - C. 125-128.
 32. Яцків Н. Я. Рецепція творчості братів Ґонкурів у російському літературознавстві. - C. 128-132.
 33. Юрасов С. М., Кур’янова С. О. Особливості нормування скидів речовин з ефектом сумарної дії. - C. 134-138.
 34. Вовк О. Р. Теоретичні аспекти формування гуманної особистості. - C. 140-142.
 35. Дружченко Т. П. Інтегроване навчання іноземній мові як засіб оптимізації професійної освіти майбутніх юристів. - C. 143-148.
 36. Зарицька А. А. Структурно-функціональна модель формування готовності майбутніх учителів музики до професійної самореалізації. - C. 148-152.
 37. Карабін О. Й. Психологічні аспекти професійного саморозвитку майбутніх фахівців комп’ютерного профілю. - C. 152-155.
 38. Ковальчук М. О. Особливості створення навчального мультимедійного курсу. - C. 156-159.
 39. Короткіх М. А. Технологія самовдосконалення педагогічної майстерності викладачів вищих військових навчальних закладів та її модель. - C. 159-163.
 40. Лабунець Ю. О. Концепція виховання моральної особистості у творчості Дж.Р.Р. Толкіна у контексті її імплементації у сучасний освітній простір. - C. 163-166.
 41. Пилипенко І. В. Ознаки об’єктивної сторони кримінально-караного самоправства: порівняльно-правовий аспект. - C. 168-172.
 42. Філіппов С. О. Протидія організації нелегальної транскордонної міграції на зовнішніх кордонах Європейського Союзу. - C. 172-175.
2015
№ 9(1) (24)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського