Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2015/7(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Філологічні науки

 3. Стельмах Б. В. Емотивна лексика в художніх і наукових текстах як ознака індивідуально-авторського стилю Агатангела Кримського. - C. 8-11.
 4. Shevchenko M. Yu., Sakhnovska H. Yu. The peculiarities of communicative act of threat in the work "The Financier" by Theodor Dreiser. - C. 11-14.
 5. Юридичні науки

 6. Бабич Ж. В. Європейський патент як дієвий інструмент захисту прав промислової власності в ЄС. - C. 16-20.
 7. Роговик О. Д. Права дітей та Африканська система захисту прав людини. - C. 20-26.
 8. Шпомер А. І., Барабаш А. Г. Технічний регламент як джерело господарського права. - C. 27-30.
 9. Педагогічні науки

 10. Акатріні В. М. Повернути втрачені імена: сім'я Мандичевських. - C. 32-36.
 11. Боличева О. В. Структурна модель персоніфікації професійних знань. - C. 37-40.
 12. Галкина В. Д. Модель формирования иноязычной профессиональной компетентности будущих магистров военного управления. - C. 41-44.
 13. Грегоращук Ю. В. Структура системи професійної орієнтації учнів та молоді США й особливості її організації. - C. 45-49.
 14. Гришко В. І. Особливості створення умов для впровадження розвивального навчання майбутніх юристів у ВНЗ: проблеми та перспективи. - C. 49-52.
 15. Когут І. В. Методика формування професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя: дослідно-експериментальна робота. - C. 53-56.
 16. Левицька Н. В. Проблема професійної підготовки перекладачів у теоретично-педагогічних дослідженнях. - C. 57-60.
 17. Мельничук Т. Ф. Наукові принципи формування творчої особистості в університетах природоохоронного профілю. - C. 60-63.
 18. Овчарук В. В., Овчарук В. Г. Особливості рухової підготовленості студентів факультету електроенергетики та електромеханіки ВНТУ. - C. 63-66.
 19. Пасічник М. В., Жигалко С. Е. Розробка ефективних тестів для контролю читання англомовних професійно орієнтованих текстів. - C. 66-69.
 20. Русіна Н. Г. Методичні підходи щодо структури та змісту навчально-виробничої практики землевпорядників. - C. 69-73.
 21. Тріфаніна Л. С. Інформаційна культура підлітків як фактор соціальної безпеки у контексті нових суспільних викликів. - C. 73-76.
 22. Фурдуй С. Б. Ідеї соціально-педагогічних технологій проектування інноваційного навчального середовища у системі професійної підготовки фахівців соціальної сфери. - C. 77-80.
 23. Ящук О. В. Результативність структурно-функціональної моделі формування професійної культури майбутніх медичних працівників молодшої кваліфікації. - C. 80-84.
 24. Медичні науки

 25. Гаврелюк С. В. Исследование эндотелийзависимой дилатации плечевой артерии у детей подросткового возраста в зависимости от типа конституции. - C. 86-88.
 26. Олійник Г. В., Олійник М. Ю. Протезування хворих з вродженими незрощеннями верхньої щелепи з використанням коренево-куксових вкладок. - C. 89-92.
 27. Фармацевтичні науки

 28. Ветютнева Н. О., Макіян Ш. А., Римар М. В. Розробка методики кількісного визначення ібупрофену в твердих дисперсних системах методом УФ-спектрофотометрії. - C. 94-98.
 29. Психологічні науки

 30. Василега О. Ю. Теоретико-методологічні аспекти вивчення проблеми страху в психології. - C. 100-103.
 31. Вознюк А. В. Сутність освітніх округів та специфіка управління педагогічними працівниками в умовах діяльності даних об'єднань. - C. 104-107.
 32. Езерская Н. В. Психологические особенности развития личности подросткового возраста. - C. 108-111.
 33. Желтова М. О. Теоретичний аналіз проблеми креативності фахівця харчової галузі. - C. 111-115.
 34. Никоненко І. О. Діагностичний потенціал проекційних методик у вивченні особистісних чинників професійної діяльності лікарів-хірургів. - C. 115-118.
 35. Тапалова О. Б., Нуралиев Б. Ж., Жиенбаева Н. Б. Связь мотивации достижения с личностными факторами при зависимости от психоактивных веществ. - C. 119-122.
 36. Соціологічні науки

 37. Отріщенко Н. В. Перспективи встановлення валідності проективних методів у соціології. - C. 124-128.
 38. Політичні науки

 39. Яцина Ю. О., Кудінов І. О. Кластерне моделювання в політичному аналізі. - C. 130-134.
 40. Фізичне виховання та спорт

 41. Городинський С. І. Проблеми підготовки спортсменів в умовах персоналізації (на прикладі легкої атлетики). - C. 136-138.
 42. Демчучена І. В. Формування культури здоров'я майбутніх лікарів у спеціальних медичних групах. - C. 139-142.
 43. Державне управління

 44. Кіслов Д. В. Інформаційні ризики управлінських систем. - C. 144-147.
 45. Мареніченко В. В., Мареніченко В. В. Якісний розвиток системи вищої освіти і Болонського процесу в умовах інтеграції України та ЄС. - C. 147-150.
 46. Соціальні комунікації

 47. Пирогова К. М., Кучер О. О. Висвітлення молодіжної тематики на шпальтах друкованого регіонального видання "Суббота плюс". - C. 152-155.
 48. Пирогова К. М., Кучер О. О. Культурно-мистецьке життя краю на Запорізькому телебаченні. - C. 155-158.
 49. Шелестова А. М. Соціальні комунікації як базовий компонент інформаційно-освітнього середовища сучасного ВНЗ. - C. 159-162.
 50. Мистецтвознавство

 51. Косицька З. М. Майстер витинанки Сергій Танадайчук: особливості творчої манери. - C. 164-167.
2015
№ 7(2) (22)

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського