Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2015/6(1)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Горго Ю. П., Разумовський А. К. До питання визначення впливу низькочастотних параметрів магнітного поля землі на біологічні об’єкти. - C. 8-11.
 4. Захарчук А. И., Кривчанская М. И., Громик О. А. Иксодовые клещи – переносчики возбудителей многих инфекционных заболеваний человека и животных. - C. 11-14.
 5. Богач І. В., Кравець А. Ю. Автоматизація тестування web-сторінок за допомогою драйвера браузера Selenium WebDriver. - C. 16-19.
 6. Довгалець С. М., Малишевський О. М. Моделювання оптичних структур методом кінцевих різниць у часовому просторі. - C. 19-22 .
 7. Елисеева М. А. Опыт и перспектива применения механоактивации в технологии производства бетонов. - C. 23-26.
 8. Канюк Г. И., Мезеря А. Ю., Фокина А. Р., Бабенко И. А. Модель энергосберегающего управления низкопотенциальным комплексом электростанций по оптимуму расхода циркводы. - C. 27-31.
 9. Суходуб І. О., Яценко О. І. Енергетичне обстеження будівлі учбового призначення. - C. 31-35.
 10. Філіппова М. В., Терещенко М. Ф., Волошин О. П., Єкімов І. Д. Вплив короткочасної ішемії на температуру ступней ніг та кольорову гаму їх зображення на екрані тепловізора. - C. 35-39.
 11. Черевична Н. І., Шевченко О. Є., Віннікова В. О. Дослідження взаємодії мікробного полісахариду ксампану з білками яйця. - C. 39-43.
 12. Черевко А. И., Маяк В. И., Ляшенко Б. В. Исследование компрессионных характеристик в сложных режимах нагружения при производстве цукатов. - C. 43-46.
 13. Шовкалюк М. М., Голуб М. А., Шовкалюк Ю. В. Енергетична ефективність пивоварного виробництва та математичне моделювання технологічного процесу. - C. 47-50.
 14. Міленко О. Г. Вплив агроекологічних факторів на врожайність сої. - C. 52-54.
 15. Савчак Н. Г. Вітряки і млини України: минуле і сьогодення. - C. 56-60.
 16. Антошкін В. К. Вплив глобальних чинників на економічну безпеку регіонів та врахування їх в управлінні. - C. 62-65.
 17. Белей О. І., Тріль Г. М. Побудова оптимізаційної моделі постачання товарів в мережу супермаркетів "Сільпо". - C. 65-68.
 18. Білоус А. О. Залучення світового досвіду до розвитку підприємств галузі транспортного машинобудування в Україні. - C. 68-73.
 19. Білоусов Є. Ю. Принципи, напрями та механізми державної підтримки розвитку органічного землеробства в Україні. - C. 74-77.
 20. Бормотова М. В., Лаптій Г. В. Узагальнення існуючих наукових підходів щодо визначення сутності фінансового ринку. - C. 77-81.
 21. Ватаманюк О. С. Оцінка податкової активності великих платників у формуванні доходів державного бюджету України. - C. 81-85.
 22. Гаваза Є. В. Стратегічні напрями розвитку ринку органічної продукції в контексті євроінтеграційних процесів. - C. 85-88.
 23. Городецкая Т. Б., Маврова В. В. Ликвидность и платежеспособность: общее и особенное. - C. 89-91.
 24. Гринчук Ю. С. Методологічні засади відтворення виробничо-ресурсного потенціалу аграрних підприємств: підходи, принципи, механізми, моделі. - C. 92-95.
 25. Дем’яненко І. В., Майданюк К. С. Фінансова політика українських страхових компаній. - C. 96-99.
 26. Ігнатенко М. М. Динаміка та взаємоз’вязок капітальних інвестицій, прибутковості та рівнів соціальної відповідальності харчових підприємств України. - C. 99-104.
 27. Maksymykhin M. Ye., Parpiiev T. A. Nondestructive magneto-optical laser thermometry. - C. 106-111.
 28. Попенко В. И. Статичный атом. - C. 111-118.
 29. Попенко В. И. Дипольные взаимодействия и взаимодействия нуклонов. - C. 118-125.
 30. Попенко В. И., Степанец Ю. А. Излучение электронов. - C. 126-132.
 31. Чмовж В. В., Васильченкова А. О., Петров Б. В. Аэродинамическое взаимодействие между велосипедами, двигающимися друг за другом. - C. 133-137.
2015
№ 6(1) (21)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter