Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2015/5(3)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Поляренко В. С. Мова і культура: взаємодія та співіснування. Риси характеру українського народу як складова національної культури. - C. 8-10.
 4. Руда Н. В. Вторинна демінутивізація: причини, функції, семантика (на матеріалі української та латинської мов). - C. 11-14.
 5. Савеленко І. М. Міфологічні аспекти фольклорних образів у літературній спадщині Осипа Маковея. - C. 14-17.
 6. Сардарян К. Г. Діяльність представників покоління шістдесятників на матеріалі творчого доробку І. В. Жиленко. - C. 18-21.
 7. Стаднік І. О. Концепт war/війна в дискурсі поезії військової тематики: перекладознавчий аспект. - C. 21-26.
 8. Тьопенко Ю. А. Стереотип "cossak" як елемент інтерпретативної моделі. - C. 26-29.
 9. Ярич М. В. Дієслова-вербалізатори концепту LANGUAGE/МОВА у публіцистичному дискурсі. - C. 29-32.
 10. Бондаренко К. В. Реформування галузі внутрішніх справ. - C. 34-37.
 11. Гaдьмaші В. Р. Cутність тa прoблемні aспекти тлумaчення прaвa. - C. 37-41.
 12. Годжаєва О. В. Формування нового трудового законодавства: доцільність прийняття Трудового кодексу. - C. 41-44.
 13. Зубачова І. С. Історико-правові питання становлення судової влади в Україні. - C. 45-47 .
 14. Клименко С. В. Переважні права у сімейному праві. - C. 48-51.
 15. Корольова Є. О. Юридична природа права на житло. - C. 51-54.
 16. Логінова Н. М. Дискреційні повноваження судді при винесенні вироку. - C. 55-57.
 17. Лотоцька О. Л. Поняття функцій трудового права в умовах трансформації суспільства на засадах ринкових відносин. - C. 57-60.
 18. Надієнко О. І. Мета та завдання державного регулювання у сфері пенсійного забезпечення в Україні. - C. 61-64.
 19. Несинова С. В., Богданова А. А. Виконавче провадження в Україні: проблеми ефективності та шляхи вдосконалення. - C. 64-67.
 20. Переверза И. М. Особенности правовой природы института адвокатуры. - C. 68-72.
 21. Савінова В. М. Правова природа корпоративних правовідносин. - C. 72-75.
 22. Сайко Л. Ю., Ляшенко В. В. Правові аспекти запровадження інституту приватних виконавців в Україні. - C. 75-78.
 23. Скопиченко О. В. Спадковий договір в системі цивільно-правових договорів. - C. 78-82.
 24. Совгиря О. В., Дещенко Ю. А. Реалізація конституційного права громадян на безпосередню участь у здійсненні правосуддя через суд присяжних. - C. 83-86.
 25. Варецька О. В. Результати педагогічного експерименту щодо розвитку соціальної компетентності вчителів початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти. - C. 88-92.
 26. Гуменюк С. В. Порівняльний аналіз опитування студентів й викладачів щодо формування продуктивного педагогічного мислення засобами інноваційних технологій. - C. 92-96.
 27. Днєстрова В. Є. Використання теорії доказів як засіб формування вмінь сприймання аргументативного дискурсу учнями старших класів ЗНЗ. - C. 96-100.
 28. Захарова Т. А. Соціалізація дошкільника як чинник розвитку компетентності майбутньої особистості. - C. 101-104.
 29. Костiков В. О. Переваги арт-терапії як засобу адаптації дітей молодшого шкільного віку до умов навчально-виховного процесу. - C. 104-107.
 30. Куземко Л. В., Кузавка І. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до проектування комп’ютерних дидактичних ігор для дошкільників. - C. 107-110.
 31. Курчій О. В., Цибулько Г. Я., Тютюнник А. О. Розвиток творчих здібностей учнів загальноосвітніх шкіл на уроках трудового навчання. - C. 110-113.
 32. Курчій О. В., Шилко Д. В. Висвітлення традицій українського народу засобами народної вишивки у педагогічному досвіді. - C. 113-116.
 33. Латуша Н. В. Особливості фахової підготовки майбутніх агрономів в аграрних ВНЗ. - C. 116-120.
 34. Lebedieva O. A., Hohol I. O. The advantages of the interactive foreign languages teaching method in modern educational process. - C. 120-123.
 35. Лоюк О. В. Творче мислення молодшого школяра: сутність, структура, особливості прояву. - C. 123-126.
 36. Назарук В. Л. Формування культури здоров’я майбутніх лікарів засобами здоров’язбережувальних технологій як педагогічна проблема. - C. 126-129.
 37. Ніколенко Л. М. Актуальність проблеми формування пізнавальної активності школярів. - C. 130-133.
 38. Носкова М. В. Формування у керівників загальноосвітніх навчальних закладів готовності до використання Інтернет технологій у професійній діяльності. - C. 134-137.
 39. Погонець І. В. Теоретичні підходи до класифікації ілюстративного матеріалу шкільних підручників у другій половині ХХ століття. - C. 137-141.
 40. Служинська Л. Б. Реалізація технології підготовки майбутніх менеджерів-економістів до професійної діяльності. - C. 141-144.
 41. Соловйова О. В. Погляди зарубіжних філософів та науковців на поняття креативності. - C. 144-147.
 42. Сопотницька О. В. Критерії, показники та рівні готовності майбутнього вчителя фізичної культури до тренерської діяльності. - C. 147-150.
 43. Фроленкова Н. О. Науково-методичний супровід змісту дошкільної освіти: сучасні тенденції. - C. 150-152.
 44. Макаренко В. В., Новіцька К. В. Сучасний стан земель у Кіровоградській області та процеси їх деградації. - C. 154-157.
 45. Саранчук Г. М. Неотектонічні і сучасні рухи земної кори. - C. 157-163.
2015
№ 5(3) (20)

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського