Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2015/5(1)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Попенко В. И. Загадка комптоновской длины волны электрона. - C. 8-11.
 4. Попенко В. И. Поле электрона в динамическом представлении. - C. 11-15.
 5. Стойка М. В. Ручні скінченні групи відносно проективних зображень над комутативними кільцями. - C. 15-18.
 6. Филер С. Е., Шелуденко А. С. Устойчивость систем, неразрешённых относительно старших производных. - C. 18-20.
 7. Зборовская Б. А., Косогина И. В., Донцова Т. А., Иваненко И. Н. Влияние условий активации красных шламов на сорбционные характеристики полученных реагентов. - C. 22-25.
 8. Стецик В. В. Методичні особливості хімічного аналізу з одночасним протіканням в одній системі титриметричних реакцій різних типів. - C. 26-28.
 9. Кузнецова В. Г. Гістологічне дослідження печінки щурів після введення екстрактів з ембріонів курей в умовах експериментального гепатиту. - C. 30-34.
 10. Василенко І. А. Дослідження основних властивостей модифікованих залізооксидних пігментів. - C. 36-39.
 11. Жованик М. О. Загальні принципи захисту мобільних пристроїв в корпоративній мережі. - C. 39-42.
 12. Коптовец А. Н., Барташевский С. Е., Яворская В. В., Савченко А. А. Разработка тормозных систем подвижного состава шахтного рельсового транспорта высокого технического уровня. - C. 43-46.
 13. Кравець П. І., Шимкович В. М., Николин О. І. Нейромережева система машинного бачення з апаратно-програмною реалізацією на ПЛІС. - C. 47-50.
 14. Маланчук М. С., Коломієць М. Г. Вплив локальних факторів на величину нормативної грошової оцінки земель у межах населених пунктів. - C. 50-53.
 15. Сахно В. П., Сакно О. П., Лисий О. В. До моделювання системи технічного обслуговування і ремонту автопоїздів. - C. 54-57.
 16. Шовкалюк М. М., Войналович Н. О. Застосування регресійних залежностей для прогнозування теплоспоживання навчальних корпусів. - C. 57-61.
 17. Шовкалюк М. М., Войналович О. О. Розробка моделей для розрахунку теплових потоків через підлогу у відповідності з нормами ЄС. - C. 61-64.
 18. Баркарь Є. В., Кириченко В. А. Вплив класової приналежності на показники молочної продуктивності корів. - C. 66-68.
 19. Дехтяр Ю. Ф., Кулікова В. Ю. Вплив готових сухих кормів на динаміку розвитку молодняку собак породи середньоазіатська вівчарка. - C. 69-72.
 20. Біловус Л. І. Україномовна періодика США у контексті збереження рідної мови як основи національної ідентичності. - C. 74-77.
 21. Резніков В. В. Антигетьманський повстанський рух на Слобожанщині(травень-листопад 1918 року). - C. 77-83.
 22. Рєпін І. В. Визволення території Закарпаття у ході Карпатсько-Ужгородської операції військ Червоної Армії(жовтень 1944 року). - C. 83-87 .
 23. Шпак Д. О. Шестидесятництво і правозахисний рух на Півдні Української РСР ІІ половини ХХ століття. - C. 87-94.
 24. Бикова Н. А., Сушко А. С. Стан та перспективи розвитку інвестиційної діяльності Чернівецької області. - C. 96-99 .
 25. Волошанюк Н. В., Маханько Л. В. Фінансовий стан підприємств ГМК та шляхи його покращення. - C. 100-104.
 26. Гетьман О. О., Салімов Ашраф Акиф Огли Вдосконалення системи стимулювання праці на вітчизняних сервісних підприємствах. - C. 104-108.
 27. Гнидюк І. В., Гороховська Ю. І. Децентралізація в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. - C. 108-111.
 28. Голобородько Я. О. Напрями вдосконалення кредитного забезпечення конкурентоспроможності підприємств аграрної сфери. - C. 111-118.
 29. Головко А. Я. Впровадження концепції соціального маркетингу у діяльність вітчизняних підприємств. - C. 118-122.
 30. Грицюк І. В. Вплив фінансової політики на регулювання національної економіки України. - C. 123-126.
 31. Даниленко І. О. Технології електронної торгівлі в банківській сфері. - C. 126-129 .
 32. Довга Т. А. Роль та місце аналізу виробничих запасів в системі управління ресурсним потенціалом підприємства. - C. 130-134.
 33. Дудник В. В. Управління закупівлями на бюджетних підприємствах на основі застосування методології контролінгу. - C. 134-137.
 34. Єрмаченко В. Є., Журавльова С. М. Стратегії розвитку підприємств готельного господарства. - C. 138-141.
 35. Жердецька Л. В. Вплив систематичного та системного ризиків на формування ресурсної бази банків України. - C. 141-145.
 36. Житкевич О. В., Азарова А. О. Аналіз існуючих програмних засобів щодо оцінювання рівня конкурентоспроможності українських підприємств. - C. 145-148.
 37. Захаров В. А. Управління витратами промислового підприємства за допомогою центру витрат. - C. 149-153 .
 38. Іщенко О. О. Вдосконалення інструментів оцінки фінансової стійкості банку в умовах економічної нестабільності. - C. 153-158.
 39. Клевчік Л. Л. Особливості впливу розвитку ринку економічної інформації на суспільне виробництво. - C. 159-162.
 40. Крихівська Н. О., Вацеба М. В. Особливості реформування податкової системи України в умовах економічної нестабільності. - C. 163-166.
 41. Куденчук В. Г. Теоретичні аспекти та сутність державно-приватного партнерства в Україні. - C. 166-170.
 42. Козлова В. А. Теоретические аспекты построения архитектуры национальной депозитарной системы Украины. - C. 171-176.
2015
№ 5(1) (20)

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського