Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2015/4(1)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Кутін В. М., Шпачук О. О. Обробка результатів контролю теплового стану відкритих контактних з’єднань електрообладнання. - C. 8-11.
 3. Мирошниченко И. В. Методика классификации статистических измерительных задач при проектировании систем обработки экспериментальных данных. - C. 11-15.
 4. Чайка О. Г., Рудей І. А. Моніторинг відпрацьованих олив в Україні, їх шкідливий вплив на довкілля. - C. 15-18.
 5. Бордюжа Н. П. Удосконалення системи застосування добрив під пшеницю озиму з метою поліпшення якості зерна. - C. 20-23.
 6. Дмитренко О. В., Макарчук О. В. Результати агрохімічного моніторингу родючості сільськогосподарських земель Житомирської області. - C. 24-28 .
 7. Домбровська О. А. Екологічні напрями використання земельних ресурсів Лісостепу України(в умовах Харківської області). - C. 28-32.
 8. Шпак Д. О. Витоки опозиційного руху етнічних меншин на Півдні Української РСР. - C. 34-37.
 9. Щербина Н. Ф., Махінла Ю. Б. Національна злагода та примирення: теорія та історичний досвід. - C. 38-41.
 10. Яковлев А. В. Антисемитизм в смеховой культуре СССР(1945-1953 гг.). - C. 42-44.
 11. Баламут Г. С. Методи стратегічного аналізу діяльності підприємств. - C. 46-49.
 12. Бездушна Ю. М. Удосконалення обліку витрат на ремонт та поліпшення основних засобів. - C. 49-53.
 13. Голуб Т. I. Історичний досвід та аналіз тенденцій державної підтримки розвитку аграрного сектора України. - C. 54-57.
 14. Грущинська Н. М. Передумови формування спеціалізації України в умовах первинного географічного поділу праці. - C. 57-62.
 15. Дудчик О. Ю., Ковсюк А. В., Чуйко В. І. Венчурне фінансування в Україні. - C. 62-65.
 16. Кирилов Ю. Є. Державне регулювання та підтримка аграрного сектору економіки України: зміна пріоритетів. - C. 66-70.
 17. Клименко В. І. Створення саморегулівної організації кредитних спілок як передумова ефективного розвитку національної системи кредитної кооперації. - C. 71-74.
 18. Князь С. В., Косовська В. В. Концептуальні засади створення трансферних систем підприємства. - C. 74-77.
 19. Козирєва О. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В. Розвиток співпраці України з СНД/ЄврАзЕС. - C. 78-81.
 20. Крисюк Л. М., Корецька О. В. Управління стійкістю розвитку малих і середніх підприємницьких структур портової діяльності. - C. 82-86.
 21. Кутузов Р. В. Питання періодизації історії української управлінської думки. - C. 87-92.
 22. Кущенко Д. І. Модель впливу митних інновацій на економічну безпеку національної економіки. - C. 93-97.
 23. Lymar V. V. Bio-economy in Europe: modern tendencies and challenges. - C. 97-100.
 24. Литвиненко Е. І. Облік зносу нефінансових активів бюджетних установ. - C. 101-103.
 25. Лихограй Д. В., Гадецька З. М. Доларизація економіки України: причини і наслідки. - C. 104-106.
 26. Ліба Н. С. Термінологічна сутність поняття "регіональна промислова політика". - C. 107-111.
 27. Максименко Д. В. Розвиток стратегічного управління на підприємствах аграрного сектору. - C. 112-115.
 28. Матюшенко О. Ю. Методика аналізу виробничих запасів на прикладі підприємств будівельної галузі. - C. 115-122.
 29. Балінченко С. П. Проекція осмислення шляхів подолання тотальності на сучасні інтеграційні процеси. - C. 124-127.
 30. Кононенко Т. В. Императив любви в византийском богословии. - C. 127-130 .
 31. Гурдуз К. О. Жанрові маркери антивоєнного роману. - C. 132-135.
 32. Лисенко Н. В. Письменники–модерністи МУРу (І. Костецький та В. Домонтович) у рецепціях літературознавців України і діаспори. - C. 135-139.
 33. Панова Н. Ю. Моральное самоубийство "человека с характером" (по роману Т. Гарди "Мэр Кестербриджа"). - C. 139-143.
 34. Чигрин А. В. Актуалізація семантико-синтаксичної структури речення у романах Василя Шкляра. - C. 143-146.
 35. Шандра Н. А. Повтор як стилістична фігура та досвід його використання у промовах лідерів політичних партій Великобританії. - C. 146-150.
 36. Шерепитко А. С. Когнитивное моделирование абстрактных имен: имя вечность. - C. 150-155.
 37. Шиць А. А. Принципи класифікації нечленованих речень у сучасній українській літературній мові. - C. 155-160.
 38. Іщук Т. В., Раєцька Я. Б., Савчук О. М. Зміни білкового складу гомогенату стравоходу за розвитку експериментального опіку стравоходу щурів. - C. 162-165.
2015
№ 4(1) (19)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського