Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2015/3(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Економічні науки

 3. Лемішовська О. С. Періодизація розвитку обліку: історичний аспект. - C. 8-11.
 4. Леперт Д. В. Особливості ціноутворення та його облік на підприємствах ресторанного господарства. - C. 12-15.
 5. Лоя М. І. Проблемні аспекти розвитку бухгалтерського обліку в сучасних умовах нестабільності економічного середовища. - C. 16-19.
 6. Мазуренко В. П., Гіренко А. Т. Сучасні тенденції розвитку інноваційної системи України. - C. 20-24.
 7. Маслова Н. О., Каушан А. М. Шляхи розширення функціональних можливостей вітчизняних банків у соціальних мережах. - C. 24-28.
 8. Надточій К. М. Конкурентні переваги як базис для вибору та розробки стратегії подолання ринкових бар'єрів. - C. 28-33.
 9. Норкина Т. П., Тарханова Н. А. Индикаторы экономической безопасности. - C. 33-38 .
 10. Романчук С. В. Детермінанти підвищення еколого-економічної ефективності переробки відходів на цукрових заводах. - C. 39-44.
 11. Скібіцький О. М. Вдосконалення кадрового забезпечення для управління людським потенціалом підприємств. - C. 44-48.
 12. Скриньковський Р. М. Діагностика логістичної діяльності підприємства: теоретико-методичні аспекти. - C. 48-51.
 13. Софіюк О. Г. Оцінка методики проведення аудиту у страхових компаніях із застосуванням комп'ютерних технологій. - C. 51-54.
 14. Тимошенко О. О. Еколого-економічне обґрунтування власного джерела відтворення основних засобів виробництва гірничо-збагачувального комбінату. - C. 55-59.
 15. Хома І. Б., Граціян О. В. Перспективи впровадження Базель ІІІ в банківську систему України. - C. 60-63 .
 16. Чернишевич О. М. Розподіл доходів як умова реалізації механізму економічного зростання. - C. 64-67 .
 17. Щетініна Л. В., Рудакова С. Г. Об’єктивні вимоги до професійного навчання робітників – передумова їх гідної праці (на прикладі сільського господарства в Донбасі). - C. 68-72.
 18. Юрій Е. О., Бевзюк О. І. Децентралізація державного управління та її вплив на фінансове забезпечення місцевого самоврядування. - C. 72-76.
 19. Педагогічні науки

 20. Бєляєв С. Б. Засоби професійної підготовки до використання педагогічних технологій. - C. 78-81.
 21. Булгакова Т. М. Теоретичні та практичні аспекти художньо-естетичного виховання учнів загальноосвітніх закладів України(друга половина XX століття). - C. 81-85.
 22. Грошовенко О. П. Екологічне проектування як метод організації навчально-пізнавальної діяльності дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. - C. 85-89.
 23. Добровольская Н. Л. Дифференцированное обучение профессионально-ориентированному чтению на иностранном языке студентов І курса инженерно-технических специальностей. - C. 89-93.
 24. Істоміна К. Ю. Професійна підготовка фахівців з міжнародних відносин в університеті Торонто. - C. 94-97.
 25. Калагурка Х. І. Штрихи до портрета українського вченого-педагога Федора Науменка. - C. 98-101 .
 26. Лук’яненко Г. В. Проблема розвитку теорії і практики морального виховання старшокласників у загальноосвітніх закладах України другої половини ХХ століття. - C. 102-105 .
 27. Німець О. І. Здоров’язберігаючі погляди В.О. Сухомлинського на шляху формування здорового способу життя серед молоді вищої школи. - C. 106-109.
 28. Руденко Л. А. Модель формування комунікативної культури фахівців сфери обслуговування. - C. 109-114.
 29. Савчук С. А., Ковальчук В. Я. Організація вільного часу у студентів. - C. 114-117.
 30. Танана С. М. Концептуальні підходи до формування готовності майбутнього вчителя іноземних мов до інноваційної діяльності у ВНЗ. - C. 117-120.
 31. Медичні науки

 32. Дербак М. А., Сіксай Л. Т., Пічкар Й. І. Рівні С-пептиду у хворих на цукровий діабет 2 типу у поєднанні з хронічним гепатитом С. - C. 122-125.
 33. Мізюк М. І., Суслик З. Б., Мельник В. І. Гігієнічна оцінка умов проживання та навчання студентів медичного університету. - C. 125-127.
 34. Павлюкович Н. Д., Павлюкович О. В., Трефаненко І. В., Ткач Є. П. Здатність еритроцитів до деформації у хворих на ішемічну хворобу серця з супутніми цукровим діабетом 2-го типу та анемічним синдромом. - C. 128-132.
 35. Психологічні науки

 36. Арефния С. В. Профилактика профессионального выгорания в период профессиональной адаптации государственного служащего. - C. 134-137.
 37. Кравченко В. Ю. Довіра до себе у вимірі життєстійкості особистості в юнацькому віці. - C. 138-141.
 38. Шусть В. В. Становлення політичних цінностей у вченнях філософів Стародавньої Греції і Риму. - C. 142-146.
 39. Політичні науки

 40. Жуковська А. О. Студентство як рушійна сила громадянського суспільства (теоретичний аспект). - C. 148-151.
 41. Полковнікова О. О., Шпак Д. О. Фонди розвитку громад – важлива складова в процесі розбудови громадянського суспільства. - C. 151-154.
 42. Фізичне виховання та спорт

 43. Грейда Н. Б., Тучак А. М. Ефективність застосування лікувальної гімнастики при затримці психічного розвитку в дітей. - C. 156-159.
 44. Демчучена І. В. Інформаційні технології як основа підготовки вчителів фізичної культури в умовах сучасної інформатизації суспільства. - C. 160-163.
 45. Ібрагімов Е. Ю. Попередження травматизму на заняттях з фізичного виховання. - C. 163-167 .
 46. Ібрагімова Л. С. Характеристика передумов створення поняття оздоровчої компетентності в майбутніх фізреабілітологів за сучасними освітніми вимогами. - C. 167-170.
 47. Ібрагімова С. Ю. Пошуки вирішення проблем професійної підготовки фізичних реабілітологів. - C. 171-174.
 48. Кренделєва В. У. Вплив оздоровчого фітнесу на рівень фізичної підготовленості учнів старших класі. - C. 175-178.
 49. Державне управління

 50. Семенова Я. В., Шпак Д. О. Посада менеджера в органах державного управління в Україні: теоретичні передумови та доцільність з точки зору передових концепцій управління. - C. 180-182.
 51. Соціальні комунікації

 52. Романюк Н. С. Конфлікти між видавцями та редакторами на сторінках Єлисаветградської газети "Голос Юга". - C. 184-187.
2015
№ 3(2) (18)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського