Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2015/3(1)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Біологічні науки

 3. Лобойко Г. В. Експертиза якості та безпечності тональних кремів за мікробіологічними показниками. - C. 8-11.
 4. Лучко Е. Н. Агрессивность и эмпатия у коренных жителей украинского мегаполиса и мигрантов. - C. 12-15.
 5. Sheiko V. I., Marunenko I. M. Vilosenum influence on the perfomance of the and system immune system neurodynamic functions for the people with the myopia. - C. 16-20.
 6. Економічні науки

 7. Бачинська М. В., С’єдіна Г. П. Фактори міграційного притягування в контексті соціокульторологічного розвитку регіону. - C. 22-26.
 8. Бондаревська К. В., Товмашенко Т. О. Стимулювання персоналу: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії. - C. 26-31.
 9. Бондаренко А. М. Організація та нормативно-правове забезпечення обліку готівкових коштів на сільськогосподарських підприємствах. - C. 31-35.
 10. Боровик П. М., Гузар Б. С., Приблуда М. С. Недоліки оновленого механізму справляння податку на прибуток підприємств. - C. 35-38.
 11. Бурдейна Л.В. Теоретичні основи аналізу забезпечення та ефективного використання виробничих запасів на підприємствах. - C. 39-43.
 12. Вешневская А. В. Мониторинг реализации технологий социального инвестирования на территории города. - C. 43-47.
 13. Вудвуд В. В., Скоробогач Д. Д. Сучаcний стан та тенденції розвитку харчової промисловості Карпатського регіону. - C. 47-52.
 14. Гавриличенко Є. В. Заходи з управління житлово-комунальним господарством на основі узгодженості інтересів. - C. 53-57 .
 15. Гинда О. М. Статистичний аналіз інтенсивності розвитку людського потенціалу регіонів України. - C. 57-62.
 16. Голик М. М. Особливості реалізації стабілізаційної фінансової політики в Україні. - C. 63-66.
 17. Григораш Т. Ф., Бесценна Ю. О., Козлова В. І. Проблеми фінансування малого бізнесу в Україні. - C. 66-69.
 18. Жупаненко А. В. Фактори впливу на розвиток неявної інфраструктури рекреаційно-туристичної сфери. - C. 69-72.
 19. Кісь С. Я. Інтелектуалізація діяльності підприємства: основні визначення і поняття. - C. 72-77.
 20. Красневич Г. Л., Жук Т. В. Особливості фінансового забезпечення інноваційних проектів розвитку підприємств торгівлі. - C. 77-81 .
 21. Кучеренко О. В. Оцінка ефективності діяльності підприємств харчової промисловості Одеського регіону. - C. 81-86.
 22. Лаушкін О. М. Аналіз динаміки основних показників системи зайнятості та особливостей трансформаційних процесів в Україні та світі. - C. 86-90.
 23. Філософські науки

 24. Тарханова Н. А., Романенко-Бурлуцкий Я. Л. Социально-экономическая ответственность капитала в условиях современного постиндустриального мира. - C. 92-96 .
 25. Шакун Н. В. Історична свідомість в добу Ренесансу та Реформації: український контекст. - C. 97-100.
 26. Філологічні науки

 27. Бабанина А. С. Лингвистическое осмысление речевого жанра православной проповеди: подходы, проблематика, тенденции. - C. 102-109.
 28. Білоусов М. С., Лебеденко С. О., Овсяник Л. М. Україна у творчості Рільке. - C. 109-112.
 29. Бортнік Ж. І. Створення тексту монодрами та її театральна рецепція (на прикладі поезій Саші Чорного та вистави О. Девотченка "Концерт Саші Чорного для фортепіано з артистом"). - C. 113-116.
 30. Мажара Н. С. Дифузія жанрів як ознака генологічної моделі мемуаристики. - C. 117-120.
 31. Мирошниченко Ю. О. Жанровий синтез у романі Д. Мітчела "Галявина Чорного Лебедя". - C. 120-123.
 32. Сухачова Н. С. Семантична класифікація термінологічних одиниць парцели manager/управлінець на підставі концептуальної моделі поняття management/менеджмент. - C. 123-126.
 33. Юридичні науки

 34. Глущенко С. В. Особливості запровадження спеціалізації у судових системах пострадянських країн. - C. 128-132.
 35. Далекорей А. М. Речові докази у цивільному процесі. - C. 132-136.
 36. Євстіфеєв М. І. До питання правового регулювання свободи совісті та діяльності релігійних організацій в Україні періоду становлення радянської влади. - C. 136-141.
 37. Кочина О. С. Особисті немайнові та майнові права суб’єктів авторського права і суміжних прав. - C. 141-144 .
 38. Кукшинова О. О. Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі торгівлі. - C. 145-149.
 39. Леськів С. Р. Правовий статус суддівського самоврядування: концептуальні засади розвитку та перспективи його функціонування. - C. 149-152.
 40. Міма І. В. Розгляд сутності праворозуміння з позиції релігійно-правового традиціоналізму. - C. 153-157.
 41. Павлюк П. П. Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим. - C. 158-164.
 42. Паєнко О. А. Захист комерційної таємниці. - C. 164-168.
 43. Пашун С. О. Сутність права на комерційну таємницю. - C. 168-172.
 44. Фузік Г. В. Суб’єкти права на комерційну таємницю. - C. 172-176.
 45. Технічні науки

 46. Колесникова М. Б., Дьяков О. Г., Андрєєва С. С. ЯМР дослідження вологоутримуючих властивостей крохмалів фізичної модифікації. - C. 178-181.
 47. Леонтьєва Н. Р. Порівняльний аналіз програмних продуктів для обчислення енергетичного спектра електрона у складній циліндричній нанотрубці. - C. 181-185.
 48. Помаз Т. С. Інформаційні системи управління і розподілу електроенергії на судноремонтному заводі. - C. 185-188.
 49. Попов С. О., Попрожук О. О. Проектноорієнтована діяльність в галузі промислових ремонтів і модернізації обладнання. - C. 189-192.
 50. Протасов С. Ю. Побудова динамічних макромоделей ділянок довгих ліній із мікропроводу. - C. 192-195.
2015
№ 3(1) (18)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter