Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2015/2(6)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Каут О. В. Обґрунтування програми страхування обладнання як превентивного заходу мінімізації економічних наслідків технічних ризиків. - C. 4-7.
 4. Лоскутов С. В., Ершов А. В., Зеленина О. А. Модель контакта частицы газотермического покрытия с шероховатой поверхностью подложки. - C. 8-11.
 5. Zinchenko H. Y., Dontsova T. A. Inorganic materials for photocatalytic processes. - C. 13-16.
 6. Купчик О. Ю. Викиди автомобільного транспорту як джерело забруднення атмосферного повітря міста Чернігова. - C. 17-20.
 7. Худоярова О. С., Соколовська М. О., Сакалова Г. В. Спосіб утилізації фосфоровмісних газів з одержанням сульфідів фосфору. - C. 21-23.
 8. Бучко О. М. Імунологічні та гематологічні показники крові свиней за дії гумінової добавки і аскорбінової кислоти. - C. 25-29 .
 9. Голубкова І. М. Особливості анатомічної будови листка видів та сортів Persica Mill. в Правобежному Лісостепу України. - C. 30-32.
 10. Огородник А. М. Модель радіоємності при оцінці негативного впливу на екосистему. - C. 33-35.
 11. Бондаренко А. І. Синтез оптимальних законів керування гальмуванням колісних тракторів з безступінчастими гідрооб’ємно-механічними трансмісіями. - C. 37-40.
 12. Гадецька З. М. Сучасні мультимедійні засоби просування готельно-ресторанних та туристичних послуг. - C. 41-44.
 13. Еременко Ю. И., Халапян С. Ю., Ярмуратий Д. Ю. Пути повышения эффективности операторского управления на основе нейросетевых технологий. - C. 45-47.
 14. Загорулько А. М. Теоретичне обґрунтування використання плівкових електронагрівачів в сучасних ІЧ-сушарках. - C. 48-51.
 15. Калініченко Ю. П., Терезюк П. С. Аналіз теоретичних і практичних робіт направлених на підвищення надійності тягового органу стрічкового конвеєра. - C. 52-54.
 16. Комарова Г. Л., Мостова Л. М., Мартиненко Л. Г. Вплив технологічних параметрів на час термічної обробки виробів. - C. 55-57.
 17. Пищухина О. А. Информационная технология поддержки оценивания ответов для систем электронного обучения. - C. 58-61.
 18. Шовкалюк М. М., Голуб М. А. Аналіз енергетичної ефективності діяльності підприємства з виробництва пива. - C. 62-66.
 19. Баркарь Є. В., Шевченко Д. М. Параметри росту та відтворювальні якості свиней різних класів розподілу. - C. 68-71.
 20. Лавренко С. О., Лавренко Н. М. Ефективність використання мінеральних добрив та поливної води посівами нуту залежно від технологічних прийомів його вирощування в умовах Південного Степу України. - C. 72-75.
 21. Сторчоус В. Н. Капельное орошение в Крыму. - C. 76-78.
 22. Халак В. І. Особливості росту кнурців великої білої породи та породи ландрас зарубіжної селекції в період адаптації та їх інтер’єрний статус. - C. 79-82.
 23. Batyrov V. V., Lidgieva I. V., Okonova L. V. Social structure of Kalmyk society in the XIX century: transformation of the legal status. - C. 84-87.
 24. Клименко О. М. "Пригадування" Жовтневої революції: організація та способи збирання спогадів(1920-ті роки). - C. 88-91.
 25. Лихолат А. О. Науково-технологічна сфера України на сучасному етапі розвитку та її тенденції. - C. 92-95.
 26. Ночовний О. В. "Back to the USSR", або чим не хизувалися у країні Рад. - C. 96-99.
 27. Панасюк О. П. Політичне становище Білоруської Народної Республіки в грудні 1918 – лютому 1920 років. - C. 100-103.
 28. Сердюк І. О. Учасники "дитячої" поховальної церемонії в Гетьманщині. - C. 104-107.
 29. Шляхтич Р. П. Повсякденне життя населення Кривого Рогу в роки німецької окупації. - C. 108-111.
 30. Блоха Я. Є. Особливості тлумачення В. Г. Короленком окремих філософських та етичних категорій. - C. 113-116.
 31. Кобзар І. М., Шапран Д. П. Реалізація ціннісного потенціалу метафори в інформаційному суспільстві. - C. 117-120.
 32. Старикова Г. Г. Неосознаваемые компоненты познавательного процесса, их структура и функции. - C. 121-124.
 33. Абабілова Н. М., Білокамінська В. Л. Особливості перекладу термінів ураїнською мовою. - C. 126-128.
 34. Андриевская Г. П. Язык описания музыкального текста в контексте русской культурной традиции. - C. 129-131.
 35. Баркарь У. Я., Гоцюк Н. М. Лексико-граматичні особливості німецьких та українських наукових лінгвістичних текстів. - C. 132-135.
 36. Биба М. О. Специфіка репрезентації фестивного компоненту концепту реконкіста в іспанській лінгвокультурі. - C. 136-139.
 37. Василишина Н. Д. Релігія та натура в романі Г. Р. Хаггарда "Чудовисько". - C. 140-143.
 38. Гладка В. А. Морфологічні обмеження ФО французької мови як одна із ступеневих ознак їхньої усталеності. - C. 144-147.
 39. Глушкова В. Г. Деловая культура и русский коммуникативный идеал. - C. 148-150.
 40. Голоцукова Ю. О. Структура напівпериферійної зони функційно-семантичного поля результативності. - C. 151-154.
 41. Горожанов Ю. Ю. Ергоніми міста Луцька: лексико-синтаксичний спосіб творення. - C. 155-157.
 42. Каменева Н. А. Машинный перевод в Internet. - C. 158-161.
 43. Ковбасюк Л. А., Касаткін О. С. Власна назва у фразеологічних одиницях сучасної німецької мови: ґендерний аспект. - C. 162-165.
 44. Кучеренко Л. Э. Документальная проза Карлоса Кастанеды как эзотерическое послание постмодерному обществу: фикция или истина. - C. 166-169.
 45. Марченкова І. Ю., Маєрдон Ю. С. Іронія як культурна проблема перекладу. Особливості відтворення іронії на прикладі оповідання Курта Тухольського "Берлін! Берлін!". - C. 170-173.
 46. Мокрицька Н. О. Функціонально-стилістичний аспект використання українсько-російської інтерференції в художніх текстах(на матеріалі оповідань Б. Жолдака). - C. 174-176.
 47. Нікішина Т. І. Актуалізація концепту freedom у політичному дискурсі Великої Британії (тематична характеристика). - C. 177-179.
 48. Павленко О. Г. Осмислення наукової традиції перекладацької парадигми: сучасний філологічний коментар. - C. 180-183.
 49. Сазанович Л. В. Інноваційні форми організації процесу викладання у системі підвищення кваліфікації викладачів-мовників. - C. 184-186.
 50. Сірук В. Г. Специфіка постмодерної прози В. Медведя. - C. 187-190.
 51. Shevchenko M. Y. Semantic peculiarities of English quantitative adjectives in the process of linguistic and cultural communication. - C. 191-193.
 52. Яловенко Г. Д. Стилістичні прийоми контрасту і парадоксу в оповідній прозі Оскара Уайльда. - C. 194-197.
 53. Адоніна Л. В. Теоретико-методологічні основи методики викладання літератури. - C. 199-202.
 54. Базилевич Н. О. Історичні аспекти формування особистісно зорієнтованого підходу у фізичному вихованні школярів. - C. 203-206.
 55. Баркасі В. В., Баркасі С. Б. Використання змішаної форми навчання при викладанні іноземних мов у ВНЗ. - C. 207-210.
 56. Бебих В. В. Інтегрування медіаосвітніх технологій у процес формування іншомовних комунікативних умінь. - C. 211-213.
 57. Будник О. Б. Проблема формування демократичних цінностей майбутніх фахівців. - C. 214-217.
 58. Гаркович О. Л. Конструювання освітнього середовища при викладанні хімії засобами інформаційних технологій. - C. 218-221.
 59. Горпініч Т. І. Особливості іншомовних фахових джерел як засобу навчання читання іноземною мовою (на прикладі професійної літератури з фармації). - C. 222-225.
 60. Григоренко В. Л., Рассказова О. І. Сприяння розвитку соціальності учнів з проблемами зору засобами мистецтва. - C. 226-229.
 61. Дідик Н. М. Соціально-педагогічна профілактика ігрової залежності. - C. 230-233.
 62. Дубовик О. В. Становлення системи професійної підготовки у США. - C. 234-237.
 63. Дяченко М. Д. Розвиток культури діалогу майбутніх фахівців професій типу "людина-людина" як педагогічна проблема. - C. 238-241.
 64. Жалій Р. В. Нормативно-правові засади організації навчального процесу з фізичного виховання в технічних ВНЗ України. - C. 242-245.
 65. Жалій Т. В. Теоретико-методичні засади вивчення правознавчих дисциплін у процесі фахової підготовки майбутніх учителів математики. - C. 246-248.
 66. Житинська М. О. Життєдіяльність людей похилого віку в Україні: реалії та перспективи. - C. 249-252.
 67. Кирильчук О. Б. Синергетичний аспект мовленнєвого релятивізму в умовах формування риторичної культури особистості. - C. 253-257.
 68. Козьменко О. І. Значущість професійної підготовки учителів у вихованні почуття національної ідентичності старшокласників у Канаді. - C. 258-261.
 69. Коростіянець Т. П. Імітаційна модель навчання студентів-математиків у контексті формування їх методичної компетентності. - C. 262-265.
 70. Криволап О. Ю. Методи підготовки майбутніх вчителів до формування творчого потенціалу молодших школярів. - C. 266-269.
 71. Кубанов Р. А. Концепції організаційної ефективності – основа європейських стандартів вищої освіти. - C. 270-273.
 72. Куленко О. А. Шкільний хімічний експеримент в умовах профілізації загальноосвітньої школи. - C. 274-278.
 73. Макаревич О. О. Гейміфікація як невід’ємний чинник підвищення ефективності елементів дистанційного навчання. - C. 279-282.
 74. Матишак М. В. Напрями співпраці педагога з батьками у процесі формування соціальної компетентності молодших школярів. - C. 283-286.
 75. Мунтян Т. В. Підвищення мотивації студентів до самостійної навчальної діяльності як необхідна умова формування умінь самоорганізації (на прикладі англійської мови). - C. 287-290.
 76. Муравський С. А. Особливості формування предметної компетентності у процесі вивчення фізики. - C. 291-294.
 77. Повалій Л. В. Формування у старшокласників відповідального батьківства як сімейної цінності. - C. 295-298.
 78. Позднякова Г. О. Дослідження готовності до здоров’язбережувальної діяльності майбутніх вчителів основ здоров'я. - C. 299-302.
 79. Пузырев Е. В. Система воспитания студентов в инженерном вузе. - C. 303-306.
 80. Рябуха А. Ю. Формувальний етап експериментальної перевірки ефективності моделі підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування мультимедійних технологій. - C. 307-310.
 81. Cаніна О. В. Використання ІКТ на лекційних та практичних заняттях як засіб посилення мотивації здобувачів вищої освіти неюридичних вузів до вивчення правових дисциплін та підвищення якості знань (з досвіду роботи). - C. 311-313.
 82. Сафонова Н. В. Аспекти формування професійно-особистісних пріоритетів фахівця вищої школи. - C. 314-317.
 83. Сидоренко Ю. І. Філософсько-етичний, соціально-правовий і психолого-педагогічний підхід до визначення поняття "гармонія". - C. 318-321.
 84. Тимохина Т. В. Профессиональная подготовка специалистов инклюзивной сферы. - C. 322-325.
 85. Федорчук В. В. Особистість творчого педагога працях польських вчених. - C. 326-328.
 86. Чернецька Ю. І. Ступінь наукової розробки проблеми ресоціалізації наркозалежних осіб у психолого-педагогічних дослідженнях. - C. 329-332.
 87. Шевченко М. В. Особливості навчання студентів технічних спеціальностей англомовного усного мовлення. - C. 333-336.
 88. Шибецька В. В., Кравець Н. П. Формування ігрової діяльності у розумово відсталих дошкільників. - C. 337-340.
 89. Шовкопляс О. М. Методичні аспекти використання здоров’язберігаючих технологій у професійній діяльності вихователя. - C. 341-344.
 90. Унгурян Л. М. Науково-практичне обґрунтування сутності нейроекономіки та напрямки удосконалення її складових на прикладі аптечного нейромаркетингу. - C. 346-349.
 91. Ладоненко М. І. Монетний двір національного банку України: минуле, теперішнє, майбутнє. - C. 351-355.
 92. Авер’янова А. В. Концептуальні підходи до проблеми професійного самовизначення особистості у вітчизняній та зарубіжній психології. - C. 357-360.
 93. Галецька І. І., Тимик К. І. Психологічне здоров’я та гендерні стереотипи у студентської молоді. - C. 361-365.
 94. Гончарова Л. А. Дослідження психологічних чинників творчої активності людей похилого віку. - C. 366-370.
 95. Гринина Е. С. Отношение младших школьников с интеллектуальным недоразвитием к представителям ближайшего социального окружения. - C. 371-374.
 96. Гудінова І. Л. Віртуалізація реальності та її наслідки. - C. 375-379.
 97. Гуцол С. Ю. Мифологические координаты личностно-ориентированного литературного дискурса. - C. 380-383.
 98. Донець О. І. Особливості самосприйняття жінок після розлучення. - C. 384-387.
 99. Жидко М. Є., Тухтарова К. Р. Особливості батьківсько-дитячих відносин у онкологічно хворих дітей з різною ефективністю лікування. - C. 388-391.
 100. Ічанська О. М. Мотиваційні детермінанти копінг-стратегій рятувальників ДСНС України. - C. 392-395.
 101. Козіна А. В. Мотивація навчання дорослих у контексті теорії самодетермінації. - C. 396-398.
 102. Колкова С. М. Самопринятие будущих психологов. - C. 399-402.
 103. Кондратюк С. М. Сприйняття соціальної реклами різними віковими групами. - C. 403-406.
 104. Кононенко О. І. Феномен вигорання у телефонних консультантів як прояв їх особистісного перфекціонізму. - C. 407-410.
 105. Коськіна Д. О. Рольові очікування подружжя з різним типом статево-рольової взаємодії. - C. 411-414.
 106. Лазуренко О. О. Психолого-педагогічний аспект формування емоційної компетентності майбутніх медичних психологів. - C. 415-418.
 107. Лукашевич О. М. Психологічні критерії громадянського розвитку дорослої особистості. - C. 419-422.
 108. Максим О. В. Деякі аспекти соціальної адаптації дітей з порушеннями розвитку саморегуляції. - C. 423-426.
 109. Мельник Ж. В. Методичні рекомендації вихователям, батькам, психологу з питань розвитку самосвідомості старших дошкільників у процесі пізнання світу дорослих. - C. 427-430.
 110. Раєвська Я. М. Особливості соціально-педагогічної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомній сім’ї та школі. - C. 431-434.
 111. Сердюк Н. І. Вплив психологічних умов формування атракції на міжособистісні стосунки підлітків. - C. 435-438.
 112. Стовбун О. А. К проблеме ценностных ориентаций в формировании профессиональной ответственности будущих специалистов. - C. 439-442.
 113. Хомутиннікова Н. Н. Особливості становлення професійної ідентичності вихователя дошкільного навчального закладу. - C. 443-447 .
 114. Червинська О. М. Дослідження психологічних чинників психосоматичних розладів особистості. - C. 448-451.
 115. Шрагина Л. И. Проблема применения системного подхода в психологии. - C. 452-455.
 116. Голиков А. С. Идентичность в структуре знания о социальном: эвристические возможности и методологические ограничения. - C. 457-461.
 117. Гуцол К. В. Методика оцінки мотивації діяльності працівників соціальної служби. - C. 462-465.
 118. Клёв М. В. Глобализация, международная конкуренция и стратификация системы высшего образования. - C. 466-469.
 119. Скорик Т. В. Cоціально-педагогічний ефект університету третього віку. - C. 470-473.
 120. Слюсаревський Н. М. Ефективність джерел інформування про принципи корпоративної культури серед викладачів і студентів Київського університету імені Бориса Грінченка. - C. 474-477.
 121. Шаповал І. Г. Сім’я в умовах трансформації українського суспільства та її самовизначення. - C. 478-481.
 122. Аулина Е. В. Нейтрализация современных мифологических комплексов с помощью архаичных мифов. - C. 483-486.
 123. Краснопольская Т. Н. Гендерно сбалансированное участие в государственном управлении как фактор преодоления коррупции. - C. 487-490.
 124. Стойко О. М. Еволюція зарубіжних підходів до дослідження процесу формування уряду. - C. 491-495.
 125. Грейда Н. Б. Обгрунтування структури захворювань та рівня фізичної підготовленості учнів старших класів. - C. 497-500.
 126. Петренко І. Г., Гончар В. І. Аналіз напрямів модернізації фізичного виховання студентів ВНЗ. - C. 501-504.
 127. Петренко І. Г., Петровський В. Р. Теоретичні основи оптимізації процесу фізичного виховання студентів засобами футболу. - C. 505-508.
 128. Поліщук В. В. Вплив занять туристсько-краєзнавчою діяльністю на рухову активність дітей старшого дошкільного віку. - C. 509-511.
 129. Троценко Т. Ю. Вплив народних рухливих ігор на виховання патріотичних почуттів молодших школярів. - C. 512-514.
 130. Хавруняк І. В. Особливості навчально-тренувального процесу підготовки волейболістів у вищих навчальних закладах. - C. 515-518.
 131. Цигикало О. В. Особливості викладання анатомії людини студентам факультету фізичної культури та здоров’я людини. - C. 519-521.
 132. Чупрун Н. Ф. Особливості оптимізації процесу формування координаційних здібностей молодших школярів засобами хореографії. - C. 522-525.
 133. Яворська Т. Є. До питання організації науково-дослідної діяльності студентів факультету фізичного виховaння і спoрту. - C. 526-528.
 134. Бублій М. П. Сучасний стан професійно-кваліфікаційного складу посадових осіб місцевого самоврядування. - C. 530-533.
 135. Величко Л. А. Реформирование системы здравоохранения на Украине в 2010-2013 годов. - C. 534-537.
 136. Волобуєва А. Г., Шпак Д. О. Збори громадян за місцем проживання як одна з форм здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою та участь в цьому процесі фондів розвитку громад. - C. 538-542.
 137. Лукіша Р. Т. Організаційно-функціональні аспекти державного регіонального управління у сферах суспільного життя. - C. 543-547.
 138. Дяченко І. М. Жіночий контекст сучасного інтернет-дискурсу. - C. 549-552.
 139. Карпиленко В. А. Функціонування наративів і особливості управління ними в системі соціальних комунікацій. - C. 553-556.
 140. Ротару І. Ю. Складні речення зі взаємозалежними частинами з опорним предикатом в присудковій частині в текстах ЗМІ. - C. 557-560.
 141. Санакоєва Н. Д. Прихована реклама і Product placement в Україні: сучасні тенденції та зарубіжний досвід. - C. 561-563.
 142. Тищенко Н. І., Піроцький Б. Ю. Нормативне забезпечення організації діловодства в закладах культури. - C. 564-567.
 143. Ткаченко І. А. Публіцистика як об’єкт видавничої практики: квалілогічний аспект. - C. 568-571.
 144. Александрук Н. В. Стан скроневої кістки при порушенні мінерального обміну. - C. 573-576.
 145. Александрук О. Д. Клінічні риси атопічного дерматиту та хронічної істинної екземи у дорослих. - C. 577-580.
 146. Бобрышева И. В. Морфологические особенности белой пульпы селезенки крыс в условиях экспериментальной иммуносупрессии. - C. 581-584.
 147. Гайдич Л. І. Сучасні фактори ризику розвитку ускладнень у хворих на есенційну гіпертензію II стадії за різних варіантів циркадіанного ритму артеріального тиску. - C. 585-587.
 148. Гарас М. Н., Паладюк В. В. Показники запалення бронхів у дітей, хворих на тяжку персистуючу бронхіальну астму. - C. 588-590.
 149. Гопцій О. В., Рєзнік Л. А., Кліменко Т. І. Вплив інсуліну на активність адіпоцитокінів у хворих на артеріальну гіпертензію. - C. 591-594.
 150. Гречко С. І., Трефаненко І. В., Морозюк О. М. Особливості тесту з фізичним навантаженням у залізничників із серцево-судинними захворюваннями при проведенні цільових медоглядів. - C. 595-597.
 151. Дмитрієв Д. В., Касперович Т. А. Роль раннього ентерального харчування у зниженні частоти післяопераційних ускладнень. - C. 598-601.
 152. Заболотная И. И. Химический состав пришеечной эмали зубов с клиновидным дефектом в зависимости от глубины микротрещин. - C. 602-604.
 153. Заднипряный И. В., Третьякова О. С., Сатаева Т. П. Влияние хронической гемической гипоксии на морфометрические параметры миокарда самцов белых крыс. - C. 605-608.
 154. Захаров А. А., Кащенко С. А., Кувенева О. Н., Петизина О. Н. Особенности электронномикроскопического строения тимуса экспериментальных животных после иммуностимуляции. - C. 609-611.
 155. Золотухіна О. Л. Вивчення імунологічних процесів та показників місцевого імунітету слизової оболонки порожнини рота при рецидивуючому герпетичному стоматиті. - C. 612-614.
 156. Клітинська О. В., Мухіна Я. О., Васько А. А. Клінічна оцінка карієспрофілактичної дії основних засобів і методів профілактики серед школярів міста Ужгород, віком 6-7 років. - C. 615-617 .
 157. Конопліцький Д. В. Класифікаційний алгоритм лікування гемангіом зовнішньої локалізації у дітей. - C. 618-622.
 158. Кувеньова О. М., Захаров О. О., Петізіна О. М. Морфологічні зміни тироцитів щитоподібної залози під дією різних доз іонізуючого випромінювання. - C. 623-625.
 159. Логаніхіна К. Ю., Кравченко Д. А. Променеві методи дослідження у діагностиці критеріїв інтактних шийних лімфатичних вузлів. - C. 626-629.
 160. Мельник Т. М. Особенности некоторых показателей эндотелиальной дисфункции и системного воспаления у больных с диабетической энцефалопатией. - C. 630-632 .
 161. Морозенко Д. В., Леонтьєва Ф. С., Кузнецова Н. В. Дослідження клініко-гематологічного статусу пацієнтів після ендопротезування великих суглобів. - C. 633-636.
 162. Москалюк І. І. Дифузний токсичний зоб та синдром подразненого кишечника: генетичний поліморфізм. - C. 637-639.
 163. Москалюк О. П. Експериментальне обґрунтування способу пахвинної алогерніопластики шляхом вивчення змін структур сім’яного канатика. - C. 640-643.
 164. Падалка А. І. Резистентність емалі постійних зубів до карієсу та основні способи її діагностики (огляд). - C. 644-647.
 165. Перебейнос О. П., Островський П. Ю., Бойцанюк С. І. Роль бактерій при захворюваннях тканин пародонта. - C. 648-651 .
 166. Петизина О. Н., Кащенко С. А., Кувенева О. Н. Особенности морфологического строения лимфатических узлов крыс в эксперименте. - C. 652-655.
 167. Петрунів В. Б. Вплив екологічних чинників та імунологічних змін на перебіг карієсу у дітей. - C. 656-659.
 168. Рожко В. І. Патогенез захворювань тканин пародонта у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. - C. 660-663.
 169. Riabyi S. I. Contemporary views on the mechanisms of development of intestinal sutures insufficiency. - C. 664-667.
 170. Савчук Н. В. Стан скоротливої здатності лівого шлуночка у хворих із Q, QS інфарктом міокарда в процесі відновного лікування. - C. 668-671.
 171. Sazhyn S. I., Sazhyna A. V. The clinico-anamnestic efficacy of controller therapy of the persistent bronchial asthma in children with early and late onset of the disease. - C. 672-675.
 172. Самохина Л. М. Некоторые аспекты развития деструктивных процессов при патологии. - C. 676-679.
 173. Сидорчук А. С., Богачик Н. А., Венгловська Я. В., Грубляк Л. В. Клініко-епідеміологічні особливості спалаху сальмонельозної інфекції у Буковинському регіоні. - C. 680-682.
 174. Сюсюка В. Г. Акушерські та перинатальні наслідки порушень психоемоційного стану під час вагітності. - C. 683-686.
 175. Тарнавська С. І. Показники активності нейтрофільних та еозинофільних гранулоцитів крові у дітей за тяжкої бронхіальної астми залежно від типу ацетилювання. - C. 687-689.
 176. Токарчук Н. І., Одарчук І. В. Особливості клінічного перебігу та лабораторно-інструментальних показників гострого пієлонефриту у дітей раннього віку. - C. 690-692.
 177. Третьякова О. С., Сухарева И. А. Организация андрологической и сексологической помощи в Республике Крым. - C. 693-696.
 178. Трефаненко І. В., Гречко С. І., Поліщук О. Ю. Медикаментозна корекція змін вегетативного статусу у хворих з поєднаним перебігом ішемічної хвороби серця та хронічного некаменевого холециститу. - C. 697-700.
 179. Хлуновська Л. Ю. Гендерно-вікові особливості роботи серця у дітей із синдромом вегето-судинної дисфункції. - C. 701-703.
 180. Швець Н. І., Бенца Т. М., Пастухова О. А. Інформаційно-хвильова терапія у пацієнтів з есенціальною артеріальною гіпертензією: можливості та перспективи застосування. - C. 704-707.
 181. Ярова С. П., Гензицька О. С. Досвід використання ремінералізуючої терапії у хворих на генералізований пародонтит, що супроводжується гіперестезією твердих тканин зубів. - C. 708-711.
 182. Абакіна-Пілявська Л. М. Кримінально-правовий вплив за причетність до злочину. - C. 713-716.
 183. Абрамова В. М. Праксеологічний підхід до розуміння помилки в діяльності судового експерта. - C. 717-720.
 184. Боднарук Ю. В. Загальні підстави припинення податкових зобов’язань: недоліки правового регулювання. - C. 721-725.
 185. Бурбело Б. А. Використання спеціальних знань при вивченні особистості підозрюваного. - C. 726-728.
 186. Варес К. Л. Побудова громадянського суспільства через інститут громадських об’єднань – шлях до подолання корупції. - C. 729-733.
 187. Вітвіцький С. С., Южека Р. С. Міжнародний досвід розвитку інституту лобізму та проблема його легалізації в Україні. - C. 734-737.
 188. Волощук О. Т. Роль глави держави в механізмі реалізації зовнішньої політики держави. - C. 738-742.
 189. Гриненко І. М. Протидія корупції як складова антитерористичної операції. - C. 743-746.
 190. Грібов М. Л. Розслідування шахрайства: питання законності проведення негласних слідчих (розшукових) дій. - C. 747-750.
 191. Давыдова И. В. Ошибка и обман как условия недействительности сделки. - C. 751-754.
 192. Дідик С. Є. Злочини проти правосуддя: проблеми визначення родового об’єкта. - C. 755-758.
 193. Zhdanova O. S. Analysis of merits and demerits of secession recognition. - C. 759-762.
 194. Кармаза О. О. Міжнародний нотаріальний процес: правова природа. - C. 763-766.
 195. Керноз Н. Є. Проблемність законодавчого визначення та впровадження мов у національному судочинстві України. - C. 767-770.
 196. Кириченко А. А. Новая доктрина классификации юридических наук и сущности их отдельных гипергрупп. - C. 771-774.
 197. Кириченко С. А., Коросташова Т. А. Сущность и развитие новой доктрины видового деления правонарушений. - C. 775-778.
 198. Клименко В. А., Корнієнко Є. В. Деякі питання удосконалення законодавства про кримінальну відповідальність та покарання неповнолітніх. - C. 779-782.
 199. Кобрин В. С. Проблеми конституційно-правового регулювання взаємодії Прем’єр-міністра України з Верховною Радою України. - C. 783-786.
 200. Крушинський С. А. Проблеми подання доказів у стадії підготовчого провадження в суді першої інстанції. - C. 787-790.
 201. Ланцедова Ю. А. Развитие доктрины криминалистической и процедурной работы с объективными и субъективными источниками антиделиктных сведений. - C. 791-794.
 202. Литвин О. В. Активність суду у доказуванні (стадія судового розгляду). - C. 795-798.
 203. Матвієнко Є. П. До проблеми підтвердження факту перебування на утриманні в судовому порядку. - C. 799-802.
 204. Ментух Н. Ф., Шевчук О. Р. Фінансово-правові засади діяльності національного банку України у сфері стабілізації грошово-кредитного ринку України. - C. 803-806.
 205. Михайленко Д. Г. Місце норми про незаконне збагачення у механізмі кримінально-правової протидії корупційним злочинам. - C. 807-812.
 206. Наливайко О. І., Сеньків О. М. Теоретико-прикладні проблеми тлумачення Конституції України та законів України Конституційним Судом України. - C. 813-816.
 207. Нашинец-Наумова А. Ю. К вопросу о развитии системы обеспечения информационной безопасности корпораций в Украине. - C. 817-821.
 208. Некіт К. Г. Поняття довірчої власності (трасту) у законодавстві європейських країн та модельних правилах європейського приватного права. - C. 822-825.
 209. Пирога С. С., Пирога І. С. Податкові аспекти ціноутворення. - C. 826-829.
 210. Подковенко Т. О., Павелко Л. В. Принципи юридичної відповідальності: загальнотеоретичний аспект. - C. 830-833.
 211. Попельницька Н. С. Особливості відмежування злочину, передбаченого ст. 140 КК України від лікарської помилки, нещасного випадку і виправданого медичного ризику. - C. 834-837.
 212. Рєзнік О. М., Ігнатенко Є. В. Військовий збір: історія та сучасність. - C. 838-841.
 213. Санакоєв Д. Б. Забезпечення лікарської таємниці у кримінальному процесі України. - C. 842-845.
 214. Сарана С. В. Загальний процесуально-процедурний податковий режим: зміст загальних положень. - C. 846-849.
 215. Севідов О. А. Способи порушення авторського та суміжного прав. - C. 850-853.
 216. Сенченко Н. М. Форма та зміст ухвали суду щодо застосування примусових заходів медичного характеру. - C. 854-857.
 217. Скрябин А. Н. Гарантии адвокатской деятельности в соответствии с законом Украины "Про адвокатуру и адвокатскую деятельность". - C. 858-861.
 218. Тімофєєва Л. Ю. Реалізація принципу гуманізму в кримінальному праві України: історико-теоретичний дискурс кримінально-правових вчень. - C. 862-865.
 219. Ткач Ю. Д. Новая доктрина периодизации развития, структуры, понятия и системы криминалистики и ордистик. - C. 866-869.
 220. Тунтула А. С. Развитие новой доктрины видового деления субъективных источников антиделиктных сведений. - C. 870-873.
 221. Ульянова Г. О. Привласнення авторства і примусу до співавторства як порушення авторських прав. - C. 874-877.
 222. Ченцов С. Д., Степанюк А. В. Проблематика недействительности сделок по ст. 169 гражданского кодекса Российской Федерации на примере сделок по приобретению радаров-детекторов. - C. 878-881.
 223. Абрамова І. О. Аналіз та оцінка стану кризовості регіонів України за економічними параметрами. - C. 883-889.
 224. Аванесова Н. Е., Чупрін Є. С. Ефективність системи управління як ключ до фінансової безпеки підприємства. - C. 890-892.
 225. Ангелко І. В. Основні джерела формування інвестиційних ресурсів підприємства в умовах його розвитку. - C. 893-896.
 226. Андрійченко Ж. О., Шараметов О. С. Проблеми розвитку венчурного капіталу в Україні. - C. 898-901.
 227. Аніщенко Л. О. Дослідження сучасних механізмів оцінки ефективності використання людського капіталу промислових підприємств. - C. 902-905.
 228. Антонова О. В., Климчук Ю. В. Новації податкової системи України. - C. 906-909.
 229. Антохова О. Ю. Механізм реалізації податкової політики в сучасній Україні. - C. 910-913.
 230. Ахновська І. О. Антикризове управління підприємством в умовах нестабільного економічного середовища. - C. 914-918.
 231. Базилевич В. М. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції АПК на міжнародному рівні. - C. 919-922.
 232. Бас-Юрчишин М. А. SWOT-аналіз ринку медичного страхування в Україні. - C. 923-927.
 233. Безштанько Д. В., Стирська О. І. Сутність державного боргу та основні проблеми управління державною заборгованістю в Україні. - C. 928-931.
 234. Беленкова О. Ю., Шаоцин Гао Инвитализация как средство повышения эффективности реконструкции "поселков в городе". - C. 932-936.
 235. Белова І. М. Особливості розвитку управлінського обліку в системі управління. - C. 937-940.
 236. Білик О. Ю. Дослідження сучасних методів та моделей рейтингового оцінювання комерційних банків. - C. 941-945.
 237. Блудова С. Н. Оценка внешнеторгового сотрудничества России, Казахстана и Белоруссии. - C. 946-949.
 238. Бовсуновський В. В. Особливості розвитку ринку продукції тваринництва в Україні. - C. 950-954.
 239. Богашко О. Л. Регіональний підхід в інноваційній політиці держави. - C. 955-957.
 240. Бондар В. В., Казімір Я. Л. Досвід диверсифікаційної діяльності сільського господарства в сферу сільського туризму за різними економічними моделями. - C. 958-961.
 241. Бондар-Підгурська О. В., Головко О. М. Особливості оцінки ефективності реалізації інноваційної політики підприємств переробної промисловості в період цивілізаційного вибору України. - C. 962-965.
 242. Бочко О. Ю., Скриньковський Р. М. Розвиток маркетингової діяльності підприємств в умовах кризових явищ державності. - C. 966-969.
 243. Боярова О. А., Кузик Н. П. Особливості формування облікової політики бюджетними установами. - C. 970-973.
 244. Буднікевич І. М., Баранник О. А. Ідентифікація та групування маркетингових стратегій виробників швейної продукції України. - C. 974-977.
 245. Бурдонос Л. І. Кризові явища у системі вищої освіти України. - C. 978-981.
 246. Бурмака М. М. Обґрунтування системи збору плати за проїзд автомобільними дорогами України. - C. 982-985.
 247. Войнича Л. Й. Особливості планування в особистих селянських господарствах. - C. 986-989.
 248. Вольська А. О., Годнюк І. В., Ніколашин А. О. Щодо суспільних аспектів земельних відносин. - C. 990-993.
 249. Ворона О. М. Судова практика нікчемних правочин в Україні: маркетингові послуги у схемах ухилення від сплати податків. - C. 994-998.
 250. Гімпель В. В. Впровадження моделі ТРМ в енергоощадному виробництві з огляду на розвиток ринкових відносин в Україні. - C. 999-1001.
 251. Глєбова А. О. Теоретичні та практичні аспекти процесу корпоративної реструктуризації вітчизняних підприємств на основі реінжинірингових технологій. - C. 1002-1005.
 252. Головня Ю. І., Покотилюк Л. П. Вигоди і ризики трудової міграції для суверенної економіки України. - C. 1006-1009.
 253. Горбач С. О. Інституціональні особливості формування та використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств. - C. 1010-1014.
 254. Городніченко Ю. В. Важливість та необхідність інформації та інформаційні потоки в контролінгу. - C. 1015-1018.
 255. Гринюк Н. А. Система управління власністю споживчої кооперації: сутність і особливості. - C. 1019-1023.
 256. Гриценко О. І. Концептуальні засади впровадження інформації про витрати на якість в автоматизованому середовищі. - C. 1024-1027.
 257. Данилків Х. П. Еволюційний розвиток поглядів вчених на поняття "інновація". - C. 1028-1031.
 258. Дарміць Р. З., Шквірко І. М., Горішна Г. П. Професійний ріст в системі кадрового забезпечення підприємства. - C. 1032-1035.
 259. Денисова Е. С., Вдовкина К. А. Особенности рынка государственных и муниципальных земель под жилищное строительство в Пензенской области. - C. 1036-1039.
 260. Довбенко В. І. Можливості розвитку підприємств за умов кризи. - C. 1040-1043.
 261. Дубина М. В. Міждисциплінарний підхід до визначення змісту категорії "довіра". - C. 1044-1047.
 262. Дубініна М. В., Скорозінська А. В. Особливості методології облікових процесів щодо порядку закриття бухгалтерських рахунків в сільськогосподарських підприємствах. - C. 1048-1052.
 263. Дубняк М. О. Механізми взаємодії транснаціональних корпорацій з державою. - C. 1053-1056.
 264. Дульцева І. І., Драчук Ю. З. Соціальне підприємництво в розвитку зеленого туризму промислового регіону. - C. 1057-1061.
 265. Емельянова О. Ю., Найденова Р. И. Особенности управления проблемными кредитами в коммерческом банке. - C. 1062-1065.
 266. Yershova N. Y. Genesis of scientific views on the nature of strategic management accounting: comparative approach. - C. 1066-1070.
 267. Жученко В. Г. Особливості розвитку подієвого туризму та його місце на туристичному ринку України. - C. 1071-1074.
 268. Задорожнюк Н. О. Удосконалення моделі дії нейромаркетингу. - C. 1075-1078.
 269. Зелінська Г. О. Екологічне знання як чинник сучасної екологічної культури. - C. 1079-1082.
 270. Іванова Н. В. Інтегративні логістичні утворення у системі виробничої інфраструктури регіону. - C. 1083-1087.
 271. Ільїна М. В. Основні концептуальні підходи до визначення поняття "сільський туризм". - C. 1088-1091.
 272. Калмиков О. В. Механізм державної фінансової підтримки розвитку малого підприємництва в Україні. - C. 1092-1095.
 273. Камінський С. І. Теоретичні підходи до визначення поняття "фінансовий цикл". - C. 1096-1099.
 274. Квасній З. В. Регіональні особливості функціонування малого підприємництва в Україні. - C. 1100-1103.
 275. Кібкало Г. О., Щербина В. С. Адаптація ринку ІСІ України до актуальних трансформацій інвестиційного бізнесу Європейського Союзу. - C. 1104-1108.
 276. Кірейцева Г. В., Давидова І. В. Обліково-екологічна інформація як інструмент забезпечення стійкого розвитку. - C. 1109-1111.
 277. Клімова О. І. Структура економічної системи: термінологічний аналіз. - C. 1112-1115.
 278. Ковальчук А. В. Економіко-математичне моделювання як інструмент оцінки стану фінансової безпеки підприємства. - C. 1116-1119.
 279. Ковальчук В. А. Сутність кластерного механізму фінансового забезпечення реалізації інвестиційних проектів. - C. 1120-1124.
 280. Коверник Н. В. Особливості оцінки інвестування у людський капітал на рівні підприємства. - C. 1125-1128.
 281. Козаченко Р. П. Інноваційні стратегії японських ТНК у розрізі міжнародного трансферу технологій. - C. 1129-1133.
 282. Колдовський А. В. Оцінка грошових потоків акціонерного товариства на основі звіту про рух грошових коштів. - C. 1134-1137.
 283. Колодійчук В. А. Еволюція трансакційних витрат у логістичній системі. - C. 1138-1141.
 284. Колосінський Є. Ю., Колосінська М. І. Методичні основи оцінки конкурентоспроможності туристичної сфери країни. - C. 1142-1145.
 285. Корбутяк А. Г., Васількова К. В., Міхальова А. В. Вітчизняний та зарубіжний досвід управління якістю продукції в господарській діяльності підприємств. - C. 1146-1150.
 286. Коржилов Л. І. Регіональні цільові програми в контексті державної підтримки розвитку туризму в Україні. - C. 1151-1154.
 287. Королюк Т. О. Загрози банківській безпеці в Україні. - C. 1155-1159.
 288. Котикова О. І., Тесляр В. О. Система екологічного маркетингу – основа сталого розвитку аграрних підприємств України в умовах вступу до ЄС. - C. 1160-1164.
 289. Кузьменко О. М. Концепція розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності. - C. 1165-1167.
 290. Куць Т. В. Аналіз поточної кон’юнктури ринку ріпаку в Україні. - C. 1168-1171.
 291. Кушнірук В. С. Стан та ефективність розвитку тваринництва Миколаївської області. - C. 1172-1175.
 292. Кушніренко О. М., Тіщенко А. О. Організаційно-економічні важелі ефективного управління ресурсним потенціалом м’ясопереробної галузі в контексті євроінтеграції. - C. 1176-1179.
 293. Левковська Л. В., Сундук А. М., Добрянська Т. І. Водогосподарський комплекс України у контексті сталого розвитку. - C. 1180-1183.
 294. Лігоненко Л. О., Кривонос В. В. Антикризове управління малим підприємством: актуальність та специфіка здійснення. - C. 1184-1186.
 295. Логвінова О. П. Особливості застосування методики Mystery Shopping в Україні. - C. 1188-1191.
 296. Магомедова М. М. Інтелектуальний потенціал як фактор економічного зростання підприємств. - C. 1192-1196.
 297. Мазур А. В. Фінансування стадії науково-технічної підготовки виробництва. - C. 1197-1200.
 298. Македон В. В. Теоретико-методичні основи та інструменти формування організаційно-економічного механізму управління підприємством. - C. 1201-1204.
 299. Маргіта М. В., Магас Н. В. Удосконалення системи прогнозування обсягів збуту ПАТ Львівська кондитерська фабрика "Світоч" на основі трендового аналізу. - C. 1205-1207.
 300. Маргіта Н. О. Практичні аспекти управління транспортним ризиком в логістичній системі підприємства. - C. 1208-1212.
 301. Марченко В. А. Основні напрями розвитку молочного скотарства в Україні. - C. 1213-1216.
 302. Маховка В. М. Сучасні організаційно-правові аспекти організації підприємств сільського(зеленого) туризму в Україні. - C. 1217-1221.
 303. Мацейко Ю. В., Іванчук А. П. Інвестиційна привабливість промислових підприємств Харківської області. - C. 1222-1225.
 304. Мацейко Ю. В. Складові інвестиційної привабливості промислового підприємства. - C. 1226-1229.
 305. Мельниченко О. А. Економічна безпека як складова національної безпеки. - C. 1230-1233.
 306. Мєшкова В. С. Управління інноваційним та стратегічним розвитком підприємств. - C. 1234-1237.
 307. Мілаш І. В., Красноусов А. В. Інтеграція інструментарію стратегічного управління витратами підприємств торгівлі. - C. 1238-1241.
 308. Мілаш І. В. Організаційно-економічний механізм реструктуризації підприємств торгівлі. - C. 1242-1245.
 309. Мініна О. В. Транзитний потенціал регіону як фактор формування його конкурентних переваг. - C. 1246-1249.
 310. Муратов О. М. Концептуальні положення теорії передбачення в системі державного регулювання економіки. - C. 1250-1253.
 311. Нагорна Л. В. Досвід фінансування освіти як передумова розвитку людського капіталу в зарубіжних країнах. - C. 1254-1256.
 312. Найденова Р. И., Валькова А. В. Сущность банкротства, его последствия и пути преодоления. - C. 1257-1260.
 313. Наторіна А. О. Інноваційна діяльність підприємств олійно-жирової промисловості України. - C. 1261-1264.
 314. Нездоймінов С. Г., Батутіна С. М. Прогнозування розвитку регіональної сфери туризму та гостинності на основі методів трендового аналізу. - C. 1265-1268.
 315. Нескуба Т. В. Розвиток потенціалу залізничного транспорту України в умовах глобалізації. - C. 1269-1271.
 316. Норкіна Т. П. Теоретичні основи конкурентоспроможності великого міста. - C. 1272-1275.
 317. Огородник В. В. Аналіз етапів становлення кредитної системи України та визначення її економічної ефективності. - C. 1276-1280.
 318. Омельяненко В. А. Аналіз особливостей управління технологічною cистемою космічної галузі. - C. 1281-1284.
 319. Онищенко В. П., Піралова О. Ю. Практична доцільність визначення ліквідаційної вартості основних засобів в бухгалтерському обліку. - C. 1285-1288.
 320. Охріменко О. В. Стратегічні альянси компаній: проблематика суб’єктного складу та відокремлення від інших різновидів співпраці економічних суб’єктів. - C. 1289-1293.
 321. Пелехатий А. О. Напрямки модернізації фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в контексті завдань адміністративно-територіальної реформи. - C. 1294-1297.
 322. Перевозова О. В. Интеграция экономики и образования как условие формирования конкурентной устойчивости менеджеров на рынке труда. - C. 1298-1300.
 323. Пивоварова Т. Е., Найденова Р. И. Проблемы и перспективы ипотечного кредитования коммерческих банков. - C. 1301-1303.
 324. Підоричева І. Ю. Деякі питання правового регулювання розвитку інноваційної інфраструктури в Україні. - C. 1309 - 1312.
 325. Піхняк Т. А., Новаковська Н. М. Фінансово-кредитна підтримка суб’єктів малого підприємництва: проблеми та основні шляхи їх вирішення. - C. 1309-1312.
 326. Поленкова М. В. Система соціально-економічних принципів, як регулятор дій подолання депресивності сільських територій. - C. 1313-1316.
 327. Поліщук В. Г. Перспективи детінізації економіки України в контексті боротьби з офшорним відтоком капіталу. - C. 1317-1320.
 328. Поліщук Н. О. Удосконалення наукових засад діагностування соціальних процесів регіональних ринків праці. - C. 1321-1324.
 329. Польова Т. В. Удосконалення методичних підходів до аналізу прибутковості та рентабельності підприємств торгівлі. - C. 1325-1329.
 330. Попадинець Н. М. Конкурентоспроможність продукції аграрного сектору на внутрішньому та зовнішньому ринках. - C. 1330-1333.
 331. Попова М. П., Будрик О. І., Комач Л. Д. Екологічний аудит у системі екологічного менеджменту міста. - C. 1334-1337.
 332. Прокопчук О. Т., Улянич К. Ф. Страховий захист аграрних ризиків. - C. 1338-1341.
 333. Прощаликіна А. М., Вуяхевич Д. С. Сучасні тенденції розвитку ринку житлової нерухомості України. - C. 1342-1345.
 334. Раєвнєва О. В., Стрижиченко К. А., Чанкіна І. В., Гольтяєва Л. А. Алгоритмічна модель прогнозування потреби національної економіки у фахівцях з вищою освітою. - C. 1346-1349.
 335. Ратушна Т. М. Соціально-економічні стандарти якості життя населення аграрної сфери регіону. - C. 1350-1354.
 336. Розкошна О. А., Артеменко А. С., Гурина К. А. Сучасні підходи до оцінки персоналу як кадрової складової економічної безпеки підприємства. - C. 1355-1358.
 337. Руліцька К. М. Багатоаспектність форсайту в українському аграрному секторі. - C. 1359-1362.
 338. Садчиков В. С. Економічна ефективність інноваційних проектів підприємств галузі рослинництва. - C. 1363-1367 .
 339. Сало І. А. Концептуальні основи розвитку ринку плодів в Україні. - C. 1368-1370.
 340. Саркисян А. Г. Влияние агрессивной политики центрального банка на финансовое положение агентства по страхованию вкладов. - C. 1372-1374.
 341. Синицына В. А. Оценка финансовой устойчивости. Сравнение основных методик. - C. 1375-1377.
 342. Сирцева С. В. Інформаційно-консультаційне обслуговування як фактор забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектора економіки. - C. 1378-1381.
 343. Слепухіна І. Д. Мотивація як головний чинник розвитку трудового потенціалу на підприємстві. - C. 1382-1385.
 344. Смачило В. В., Баляба В. О. Дослідження факторів впливу на рівень народжуваності. - C. 1386-1389.
 345. Смачило В. В., Божидай І. І. Формування конкурентної стратегії підприємства. - C. 1390-1393.
 346. Смачило В. В., Халіна В. Ю. Системний підхід до організації маркетингової діяльності будівельного підприємства. - C. 1394-1397.
 347. Страпчук С. І. Основні підходи щодо визначення поняття маркетингу та маркетингової діяльності. - C. 1398-1401.
 348. Стрельчук Н. А. Характеристика и природа финансового риска в развитии организации. - C. 1402-1406.
 349. Сумець О. М. Концептуальний підхід до формування системи оцінних показників логістичної діяльності підприємств агропродовольчого комплексу. - C. 1407-1410.
 350. Сушкова О. Є. Податкова безпека регіону як компроміс економічних інтересів. - C. 1411-1414.
 351. Ткаченко Т. П., Волинець Д. П. Коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості підприємства на прикладі ПАТ "Райффайзен Банк Аваль". - C. 1415-1417.
 352. Трифонова О. В. Методичний підхід до прогнозування рівня стійкості функціонування вугледобувного підприємства. - C. 1418-1422.
 353. Трифонова О. В., Олійник С. П. Категоріальний базис управління трудовим потенціалом підприємств видобувної галузі. - C. 1423-1426.
 354. Трубей О. М., Ступчик М. І. Грейдування як сучасна форма матеріального стимулювання праці. - C. 1427-1430.
 355. Улянич Ю. В., Бержанір І. А., Гвоздєй Н. І. Оцінка забезпеченості активами районів Черкаської області. - C. 1431-1433.
 356. Фаринович І. В. Міжнародний досвід застосування факторингу в Україні. - C. 1434-1437.
 357. Федорова И. И., Сажнева С. В. Проблемы ценообразования нефтяного рынка России. - C. 1438-1439.
 358. Федотова Т. А., Прозор А. Е. Человеческий капитал и неравенство доходов. - C. 1440-1442.
 359. Часовникова Ю. С. Особенности организации учета субъектов малого предпринимательства. - C. 1443-1446.
 360. Чебан Ю. Ю., Лугова О. І., Боєва О. В. Особливості формування облікової політики сільськогосподарських підприємств: методологічний аспект. - C. 1447-1450.
 361. Чухліб А. В. Моделювання взаємозв'язку показників ефективності виробництва льонопродукції. - C. 1451-1453.
 362. Шадура-Никипорець Н. Т. Пріоритети розвитку продовольчої сфери України. - C. 1454-1457.
 363. Шестаковська Т. Л. Удосконалення фінансового механізму системи освіти як основа забезпечення її економічної безпеки. - C. 1458-1461.
 364. Шкурко Н. С., Михайлова А. В. Применение социокультурного подхода при формировании инвестиционного имиджа Якутии. - C. 1462-1464.
 365. Шматковська Т. О. Автоматизація обліково-аналітичної роботи в системі інноваційних методів управління підприємствами готельно-ресторанного бізнесу. - C. 1465-1468 .
 366. Щербан О. Я., Квасній Л. Г. Фінансово-економічний стан малого підприємництва в регіонах України. - C. 1469-1472.
 367. Юдіна Н. В. Футурологія глобалізації дистанційних курсів. - C. 1473-1476.
 368. Яременко Л. М. Організація обліку виробничих запасів на підприємствах України. - C. 1477-1480.
 369. Яцун Я. С. Стійкий розвиток людських ресурсів. - C. 1481-1484.
2015
№ 2(6) (17)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter