Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2015/2(5)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Барташевский С. Е., Барташевская Л. И. Обоснование выбора перспективных химических источников тока для шахтных электровозов. - C. 8-12.
 4. Давыденко Е. А. Реинжиниринг программного обеспечения геометрической модели корпуса судна. - C. 12-15.
 5. Короненко А. М. Аналіз хендовер викликів в мультисервісній мобільній мережі. - C. 16-19.
 6. Прісс О. П., Жукова В. Ф. Оптимальні концентрації екзогенних антиоксидантів для зберігання пасльонових овочів. - C. 19-23.
 7. Шаповалова Н. П. Вплив пакувальних матеріалів на подовження гарантійного терміну зберігання кондитерських виробів пінної структури. - C. 23-26.
 8. Юрченко С. Л. Удосконалення рецептурного складу прісного тіста. - C. 26-30.
 9. Заболотний О. І., Заболотна А. В. Ефективність застосування регуляторів росту при вирощуванні огірка. - C. 32-36.
 10. Стецько Н. М., Чекан Т. Ю., Шейдик К. А. Найпоширеніші захворювання Prunus persica в Закарпатській області. - C. 36-40.
 11. Бурий А. Р. До проблеми критики просвітницької ідеології. - C. 42-45.
 12. Волковинська В. О. Публічне і приватне: необхідність кордонів чи криза інтерпретації. - C. 46-50.
 13. Готинян-Журавльова В. В. Вплив способу створення класифікації на зміст класифікаційних чарунок. - C. 50-53.
 14. Костюк Т. В. Духовна репрезентація особистості: аксіологічний аспект. - C. 53-58.
 15. Нестерова М. A. Методологические подходы когнитивистики. - C. 58-61 .
 16. Райхерт К. В. К вопросу об определении упорядоченных систем на языке тернарного описания. - C. 61-64.
 17. Сепетий Д. П. Нередуковність суб’єктивних якостей до фізичного як аргумент проти матеріалізму. - C. 65-68.
 18. Aksiutina T. V. The linguistic realization of "negative politeness" strategies in English verbal discourse. - C. 70-73.
 19. Громик Ю. В. Рефлексація давніх голосних у Поліській говірці с. Липне. - C. 74-77.
 20. Ковальчук Г. В. Українська драматургія періоду Розстріляного Відродження в ранній науковій інтерпретації Н.Б. Кузякіної. - C. 78-82.
 21. Макарук Л. Л. Специфіка знаків і знакових систем. - C. 82-85.
 22. Мочарська У. Р. Вплив періодичних видань на формування та становлення української мови у Галичині початку ХХ століття. - C. 86-88.
 23. Покатилова Є. І. Чоловічий іменник румеїв початку XVIII – середини XIX століття. - C. 89-92.
 24. Поклад Т. С. Англомовні дескрипції запаху парфумів: метафоричні моделі. - C. 92-95.
 25. Поліщук О. Л. Класифікація альтісторичних творів у новітньому літературному процесі. - C. 95-99.
 26. Расевич Л. П. Використання засобів іміджмейкінгу як чинник міфологізації образу Холмса. - C. 99-103.
 27. Ребенко М. Ю. Перекладацькі деформації в інтерпретаційній моделі художнього перекладу. - C. 103-107.
 28. Рибалка І. С. Структура сенсу повідомлення: алотекст. - C. 108-110.
 29. Семенюк О. І. Становлення особистості за поетичними настановами Тараса Григоровича Шевченка. - C. 111-113.
 30. Ситник О. В. Типологія стилістичних прийомів та засобів психофізіологізму на матеріалі американської та української модерністської новели. - C. 114-117.
 31. Сіліна Д. С. Явище синонімії в українській коксохімічній термінології. - C. 117-120.
 32. Степура І. В. "Центр" та "периферія" в телерадіомовленні Франції: історичне та соціально-політичне значення. - C. 121-124.
 33. Стуліка О. Б. Особливості функціонування іншомовних запозичень в сучасному мовному просторі. - C. 125-127.
 34. Тендітна Н. М. Смерть і бунт у романі-есе "Щоденний жезл". - C. 128-131.
 35. Tsinovaya M. V. The interaction between grammatical and lexical features of the constituents of modal constructions with the verb can (on the material of sublanguages of scientific-technical discourse). - C. 132-136.
 36. Яворський А. Ю. Середньополіська говірка у творах Олександра Кулеша: фонетичний рівень. - C. 137-140.
 37. Янкович М. В. Історико-культурні передумови розвитку та формування ораторського дискурсу у Стародавній Греції. - C. 141-144.
 38. Дорожкин А. С. Современное изобразительное искусство Беларуси: актуальные проблемы и тенденции развития. - C. 146-149.
 39. Паламарчук К. М. Церковна культура Австрії та Німеччини XVIII–XIX століть: стильові тенденції. - C. 149-154.
 40. Рабчун О. С. Унікальна книга зі складу "Королівської бібліотеки". - C. 154-157.
 41. Романенкова Ю. В. Мотив падения мятежных ангелов в западноевропейской живописи XV-XVII веков. - C. 157-164.
 42. Нечитайло И. С. "Неявные реалии" образования. - C. 166-170.
 43. Зубкова І. М. Напрямки попередження та зменшення проявів прямого та латентного політичного насилля в сучасних умовах. - C. 172-175.
 44. Мухіна М. О., Трима К. А. Концептуальні підходи до визначення поняття громадянського суспільства. - C. 176-179.
 45. Тригуб О. П., Рижикова А. Ю. Сучасні доктрини та концепції зовнішньої політики США щодо Центральної Азії. - C. 179-182.
 46. Яфонкіна І. П. Окремі проблеми у сфері освіти в Україні. - C. 183-186.
 47. Коросташивец А. М. Особенности игровых функций и тренировки футбольных вратарей. - C. 188-191.
 48. Чопилко Т. Г., Бойченко С. В. Проблемы подготовки футбольных арбитров. - C. 191-194.
 49. Помаза-Пономаренко А. Л. Державне управління відносинами землекористування (центральний і регіональний рівні). - C. 196-198.
 50. Біланич М. М., Бокотей О. М. Використання біблійно-природничої тематики в екологічному вихованні. - C. 200-204.
 51. Корнєєва Л. Л., Солодка К. Ю. Предмети та аксесуари магії: історичний ракурс. - C. 205-208.
 52. Корнєєва Л. Л., Донець А. О. Трансформації шлюбу та відношення батьків до дітей як рівнобіжні історичні процеси. - C. 208-212.
 53. Лебєдєва Н. А. Особливості поезії Олександра Єлагіна скрізь культурологічну призму сучасності. - C. 212-216.
 54. Горовий О. В. Користувачі соціальних мереж та перцепція соціополітичної ситуації. - C. 218-221.
 55. Кондрико А. А. Тематичні пріоритети особистісних медіанаративів як відображення патріотичних тенденцій в українських ЗМІ. - C. 221-224.
 56. Стащук І. П. Аксіологічні дослідження рекламної комунікації в українській і зарубіжній науці: історіографічний аспект. - C. 224-228.
 57. Гуляєва Г. Б., Токовенко І. П., Осипенко Б. О., Патика В. П. Дослідження впливу ураження Acholeplasma laidlawii на функціональну активність і стан фотосинтетичного апарату рослин озимої пшениці сорту Смуглянка. - C. 230-233.
2015
№ 2(5) (17)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter