Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2015/2(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Економічні науки

 3. Білорус Т. В. Вибір цілей управління організаційною культурою підприємства на основі її оцінки. - C. 8-13.
 4. Вороніна Р. М. Розвиток міської мобільності у світі. - C. 13-16.
 5. Вудвуд В. В., Шуткевич Т. М. Проблеми виробництва харчової промисловості України в сучасних умовах господарювання. - C. 17-20.
 6. Герасимова О. Л., Орєхов Ю. О. Вдосконалення системи діагностики кризового стану підприємства з використанням нечітких нейронних мереж. - C. 20-24.
 7. Голдобин Д. О. Исследование экономической сущности инвестиционного потенциала. - C. 24-29.
 8. Голіонко Н. Г. Трансформація системи управління підприємством в умовах розвитку технологій електронного бізнесу. - C. 29-33.
 9. Грановська І. В. Проблеми встановлення мінімальної пенсії в Україні. - C. 33-37.
 10. Гриценко Д. С. Основні елементи демотивації персоналу та шляхи їх вирішення. - C. 37-40.
 11. Гузенко О. П., Шокало Т. П. Управління персоналом комерційного банку: проблематичний та інноваційний аспект. - C. 41-44.
 12. Давиденко Н. М. Методологічні підходи до визначення загрози фінансової безпеки аграрних формувань. - C. 45-48.
 13. Демчук Н. И. Регуляторная политика НБУ в кризисный период: проблемы и переспективы. - C. 49-52.
 14. Дідоренко Т. В. "Трансфоспроможність" і "адаптивнотрансформаційна здатність" підприємств у контексті інноваційно-логістичних перетворень. - C. 53-55.
 15. Добровольська О. В. Трансформація заощаджень в інвестиції в процесі реалізації депозитних послуг у кредитних спілках. - C. 56-59.
 16. Добрянская В. В., Чурса Ю. В. Маркетинг в жилищном строительстве. - C. 59-63.
 17. Єфімова С. А. Управління інноваційним потенціалом підприємства. - C. 63-67.
 18. Жуковська О. А., Мойсеєнкова Д. А. Методи оцінки кредитоспроможності позичальника в банківських установах. - C. 67-72.
 19. Заблодська І. В., Ахромкін Є. М. Міжрегіональне співробітництво: термінологічний аспект. - C. 72-75.
 20. Задворних С. С. Етапи вдосконалення механізму боротьби з відмиванням "брудних грошей" в Україні. - C. 76-80.
 21. Задорожна Р. П. Теоретичні витоки методології статистичного дослідження фінансового сектору. - C. 80-84.
 22. Зачоса О. Д. Особливості менеджменту знань в управлінні навчально-науково-виробничих комплексів аграрного сектору економіки. - C. 84-88.
 23. Зубков Р. С. Характеристика основних підходів класифікації інновацій. - C. 88-91.
 24. Іванова М. І., Варяниченко О. В. Переваги та ризики євроінтеграції України. - C. 91-94.
 25. Іванова М. І., Єгорцева Є. Є. Використання методів економіко-математичного прогнозування обсягів виробництва продукції. - C. 95-98.
 26. Карась П. М., Якушова Т. В. Методичні підходи щодо організації нормування праці та оцінки управлінців фінансово-кредитних установ. - C. 98-102.
 27. Карпова І. В. Фінансово-кредитна інфраструктура аграрного сектора економіки України: сучасний стан та перспективи розвитку. - C. 102-106.
 28. Кирилюк Н. В. Корпоративна соціальна відповідальність: досвід європейських компаній. - C. 107-111.
 29. Коблянська Г. Ю., Ювко Ю. О. Ключові показники ефективності як інструмент інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень в моделі контролінгу на підприємствах промислово-будівельного комплексу. - C. 111-116.
 30. Ковтонюк К. В. Девальваційна пастка для економіки України. - C. 116-120.
 31. Корнийчук А. А. Стратегическая диагностика производственного потенциала в системе управления деятельностью предприятия. - C. 120-124.
 32. Кравченко Н. В. Інноваційна праця: соціорганізаційні основи формування і розвитку. - C. 124-128.
 33. Кривоконь М. О. Методологічні підходи до трактування поняття реінжинірингу в економіці. - C. 129-132.
 34. Кудріна О. Ю. Інновації в промисловості: ретроспективний аналіз розвитку деяких регіонів України. - C. 132-136.
 35. Кузьміна О. М., Богданова Л. О. Сутність моделювання стратегії формування конкурентних переваг підприємства. - C. 136-140.
 36. Левицька І. В., Завальнюк В. В. Інфраструктура забезпечення розвитку туризму у Вінницькій області. - C. 140-144.
 37. Леонтьєва Н. Р. Моделювання фінансово-економічної діяльності Інтернет-магазину по продажу ноутбуків. - C. 144-148.
 38. Лопащук І. А., Васількова К. В., Міхальова А. В. Роль якості продукції в умовах конкурентної боротьби. - C. 148-152.
 39. Лось В. В., Усик В. І. Теоретичні основи управління борговою безпекою. - C. 153-156.
 40. Лункіна Т. І., Вельховацька К. О. Методи управління ризиками споживчого кредитування. - C. 157-160.
 41. Лупак Р. Л, Балабан Л. О. Ідентифікація системних характеристик інноваційної стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства. - C. 161-165.
 42. Макарчук І. М. Грошово-кредитна політика України на сучасному етапі. - C. 165-168.
 43. Макух Т. О. Проблеми розвитку хлібопекарської галузі та обгрунтування можливих напрямків їх вирішення. - C. 168-171.
 44. Малик С. С. Основные проблемы управления стоимостью бизнеса. - C. 172-175.
 45. Малюк О. С. Особливості врахування екологічного чинника при оцінці інвестиційних проектів. - C. 175-179.
 46. Матвєєв В. В. Сутність стратегічного управління конкурентним потенціалом підприємства. - C. 179-184.
 47. Меленчук Ю. Т. Сучасний стан та проблеми розвитку електротехнічної промисловості. - C. 184-187.
 48. Мстоян К. В. Рейтингування як інструмент оцінювання надійності банку. - C. 188-192.
 49. Нестеренко О. С. Тенденції та перспективи розвитку виноробної галузі в Україні. - C. 192-196.
 50. Ноженко Д. Г. Стратегічне планування економічного розвитку вітчизняних підприємств. - C. 196-199.
 51. Озеран А. В. Аналіз корисності інформації фінансової звітності для прийняття управлінських рішень. - C. 200-204.
 52. Орлова К. Є. Удосконалення методики аналізу зовнішнього середовища промислових підприємств. - C. 204-208.
 53. Павлюк Т. І. Національні економічні інтереси. - C. 209-213.
 54. Папіж Ю. С. Теоретичні підходи до формування та розвитку регіональних кластерів. - C. 214-216.
 55. Паславська В. В., Квасній Л. Г. Міжнародне співробітництво України в сфері туризму. - C. 217-220.
 56. Петровська А. В. Моделі оптимізації клієнтської бази організації. - C. 220-225.
 57. Петько С. М. Моделі корпоративного управління в діяльності корпорацій на світових ринках. - C. 225-229.
 58. Пинда Ю. В. Роль будівельного сектору в економічній системі держави. - C. 230-233.
2015
№ 2(2) (17)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського