Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2015/2(1)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Історичні науки

 3. Адамський В. Р. Юридичне оформлення богословського факультету Кам’янець-Подільського державного українського університету. - C. 8-11.
 4. Грубінко А. В. Участь Великої Британії у зовнішній політиці і політиці безпеки ЄС: теоретико-концептуальний вимір. - C. 12-16.
 5. Животівська Д. М. Інформаційно-видавнича діяльність математичного відділення Новоросійського товариства природознавців. - C. 16-19.
 6. Задорожна Л. В. Суспільні настрої населення центральних областей УРСР у перші повоєнні роки. - C. 19-24.
 7. Красилюк Я. В. Репрезентація весільного вбрання у радянських весільних фотографіях 1950-1960-х років. - C. 24-28.
 8. Кушлакова Н. М. Товариство інженерів, що закінчили Катеринославське вище гірниче училище: до історії заснування та відкриття. - C. 28-31.
 9. Марченко І. Я. Історія використання деяких тваринних клеїв в реставрації станкового живопису. - C. 32-36.
 10. Петрухін С. В. Штрафні ескадрильї: міф чи реальність. - C. 36-38.
 11. Хом’як О. В. Особливості пропаганди під час набору до 14-ої дивізії Ваффен СС "Галичина"(квітень-червень 1943 року). - C. 38-42.
 12. Економічні науки

 13. Абесінова О. К. Аналіз плинності кадрів, як складова загальної концепції поступального розвитку організаційної структури підприємства. - C. 44-48.
 14. Аванесова Н. Е. Аналітичне дослідження фінансового стану Державного підприємства "Харківський бронетанковий ремонтний завод". - C. 48-54.
 15. Авксєнтьєв М. Ю. Рекомендації щодо вдосконалення планування розвитку вищої освіти. - C. 54-57.
 16. Авраменко Н. Л., Шпильківська З. В. Шляхи удосконалення системи екологічного оподаткування в Україні. - C. 58-63.
 17. Амбражей О. А. Образовательный фактор повышения уровня жизни населения. - C. 64-67.
 18. Антохов А. А. Роботизація як головний рушій переходу до технолого-сингулярного етапу розвитку регіональної економіки. - C. 67-71.
 19. Ачкасова С. А., Волобуєва А. В. Ризик дефолту перестраховика у загальній системі ризиків, пов’язаних із використанням перестрахуванням. - C. 71-74.
 20. Белей О. І., Белей С. Е. Система процесного управління комерційною діяльністю торговельних підприємств. - C. 75-78.
 21. Беник Н. Г. Сучасні тенденції розвитку суднобудування та судноремонту. - C. 78-82.
 22. Бець М. Т. Загальна характеристика еколого-економічного аналізу господарської діяльності підприємств торгівлі. - C. 82-88.
 23. Бігун У. В., Охріменко О. О. Стратегія енергетичної безпеки України: виклики та можливості. - C. 89-92.
 24. Біль М. М. Фактори самоорганізації трудових мігрантів у площині соціокультурологічних наслідків міграції. - C. 92-97.
 25. Богданова К. А. Реінжиніринг механізму банківського кредитування. - C. 97-102.
 26. Бозуленко О. Я., Чварюк М. Д. Економічне та соціальне значення торгівлі в ринкових умовах. - C. 102-105.
 27. Бондаревська К. В., Овчарик А. Ю. Конкурентоспроможність молодих фахівців на ринку праці. - C. 106-109.
 28. Бондаренко А. Н. Факторы успеха менеджера в современных условиях. - C. 109-112.
 29. Бондаренко А. М. Шляхи активізації інноваційної діяльності підприємств. - C. 113-116.
 30. Бондар-Підгурська О. В., Головко О. М. Особливості оцінки ефективності реалізації інноваційної політики підприємств переробної промисловості в період цивілізаційного вибору України. - C. 117-120.
 31. Боримська К. П. Бухгалтерський облік в контексті реалізації завдань системи економічної безпеки підприємства: проблеми методології. - C. 121-123.
 32. Боровик П. М., Колотуха С. М., Кіщук Д. В. Податок на прибуток як складова системи оподаткування сільськогосподарських підприємств. - C. 124-127.
 33. Бужин О. О. Екологічна безпека: коефіцієнт екологічної збалансованості внесення органічних та мінеральних добрив. - C. 127-130.
 34. Булишева Д. В. Розвиток приміських зон міських агломерацій: особливості та шляхи вдосконалення. - C. 131-135.
 35. Бурмака Т. М. Формування комплексу стимулювання персоналу підприємств міського господарства. - C. 135-138.
 36. Бутко А. Е. Украинский рынок утилизации полимерных отходов и ключевые тенденции его развития. - C. 139-142.
 37. Вавдійчик І. М. Дослідження основних тенденцій забезпечення підприємств роздрібної торгівлі України товарними ресурсами. - C. 143-146.
 38. Валькова Н. В. Логістичні системи: визначення, класифікація та роль на різних рівнях управління. - C. 146-150.
 39. Василик А. В., Царенко О. С. Сучасний стан та проблеми використання технологій запозиченої праці в Україні. - C. 150-154.
 40. Волковський Є. І. Фактори формування потенціалу бюджету міста Києва: взаємозв'язки та взаємозалежність. - C. 154-160.
 41. Ворона М. С. Актуалізація управління інноваційно-технологічним розвитком промислових підприємств України. - C. 160-163.
 42. Вороніна А. В., Волосова Є. Р. Економіко-математичне моделювання прогнозування обсягів експорту товарів України. - C. 163-166.
 43. Вороніна А. В., Ніколаєва К. М. Проблеми та перспективи розвитку ринку праці в Україні. - C. 167-170.
 44. Філологічні науки

 45. Aristova N. A. Main elements of novels, novellas and short stories (with reference to contemporary literature of the English-speaking countries). - C. 172-175.
 46. Архелюк В. В. Актуальні проблеми структурної лінгвістики. - C. 175-179.
 47. Атрошенко Г. І., Захарчук О. Ю. Сюжетний хронотоп казок Лариси Письменної. - C. 180-182.
 48. Гаврилащук О. Д. Класифікація адресатів внутрішнього мовлення у художньому тексті(гендерний чинник). - C. 182-186.
 49. Гайденко Ю. О. Мовна реалізація поняття кількості в англійській мові (на матеріалі текстів технічної підмови та фразеологічних одиниць із квантитативним компонентом). - C. 186-190.
 50. Грибіник Ю. І. Явища полісемії та омонімії в англійській геодезичній термінології. - C. 191-194.
 51. Дегтярьова Є. О. Індивідуально-авторська картина світу крізь призму творчості французьких письменників-мінімалістів. - C. 195-198.
 52. Заремська І. М. Буття національної культури в творчості "Шістдесятників". - C. 199-201.
 53. Крочук Ю. В. Мовна особистість як об’єкт дослідження антропоцентричних лінгвістичних студій. - C. 202-204.
 54. Лапушкіна Н. П. Дитяча література Краматорська: стан і перспективи. - C. 205-208.
 55. Могилевская О. С. Русская тема в публицистике В.А. Пьецуха. - C. 208-211.
 56. Павлів У. С. До питання лінгвістичного статусу англійської мови в Ірландії. - C. 212-214.
 57. Юридичні науки

 58. Гущин О. О. Впровадження закордонного досвіду адміністрування миротворчих операцій у діяльність Збройних cил України. - C. 216-220.
 59. Єрьоменко І. В. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. - C. 220-223.
 60. Качуровський В. В. Визнання права як спосіб захисту особистих немайнових прав автора. - C. 224-226.
 61. Книженко С. А. Стратегия расследования преступлений против правосудия. - C. 227-230.
 62. Козинець О. Г., Козинець І. Г. Соціальна складова політики "нового курсу" Ф.Д. Рузвельта. - C. 230-234.
 63. Котирло О. О. Правові аспекти реформування фондового ринку України. - C. 234-237.
2015
№ 2(1) (17)

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter