Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2015/12(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Економічні науки

 4. Grytskov E. V. Organizational-economic mechanism of management of intellectual capital on construction enterprises: trends of formation and implementation. - C. 8-11.
 5. Демченко О. Г., Бутівчак К. Ю. Сучасний стан інноваційноїдіяльності в Україні та шляхи її вдосконалення. - C. 12-14.
 6. Дерев'янченко Т. Є. Маркетинговий аудит в оцінюванні ефективності витрат підприємства на маркетинг. - C. 15-19.
 7. Євтушенко Н. М. Бюджетна політика як інструмент державного регулювання економіки. - C. 19-23.
 8. Жмурко Н. В., Сільванович І. Б. Аналіз стану та динаміки недержавного пенсійного забезпечення в Україні. - C. 23-26.
 9. Зеліско І. М. Фінансовий механізм діяльності аграрно-промислових компаній. - C. 27-31.
 10. Золотарьов С. К., Тищенко В. В. Удосконалення систем управління матеріальними ресурсами. - C. 31-34.
 11. Зубрицька Я. О., Малько О. К. Аналіз стану корпоративної культури серед студентів вищого навчального закладу. - C. 35-38.
 12. Кінєва Т. С., Вишневська І. В. Оцінка та аналіз фінансового стану підприємства: сутність та необхідність. - C. 38-42.
 13. Кіш Г. В. Оцінка інвестиційного забезпечення туристичної галузі України за джерелами фінансування. - C. 42-46.
 14. Кожухова Т. В. Підвищення ефективності зовнішньої допомоги: аналіз виконання цільових показників Пусанського плану партнерства. - C. 47-51.
 15. Костенко В. М. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку лізингових послуг в Україні. - C. 52-55.
 16. Кудріна О. Ю., Саєнко О. О. Проблема визначення бізнес-цілей менеджменту сучасних промислових підприємств. - C. 55-58.
 17. Курельчук М. В. Напрямки покращення рейтингових оцінок у страхуванні. - C. 59-63.
 18. Лазоренко Т. В., Дудик А. В. Інвестиційне співробітництво України з Польщею. - C. 63-66.
 19. Леонтьєва Н. Р. Прийняття рішення методом аналізу ієрархій про оптимальний вибір Інтернет–магазину. - C. 66-70.
 20. Мазур К. В., Загородня Ю. В., Олійник В. П., Янченко О. Ю. Управління інвестиціями на підприємствах АПК Вінницької області. - C. 70-73.
 21. Makarchuk O. G., Skudlarski Ja., Kupchyk A., Zelazinski T. The influence of biofuels on food safety. - C. 74-78.
 22. Малухина Н. Ю. Особенности брендинга в эстетической медицине. - C. 78-81.
 23. Мирошниченко Ю. В., Головатюк А. І. Проблеми демотивації персоналу та шляхи її подолання. - C. 81-84.
 24. Муромець Н. Є., Кобеняк К. Л. Інструмент краудсорсингу в системі соціально-відповідального менеджменту як фактор забезпечення сталого розвитку підприємства. - C. 85-89.
 25. Муромець Н. Є., Тіхтєй Н. С. Формування системи HR-менеджменту та торговельних підприємствах. - C. 89-93.
 26. Мястковська В. С. Маркетингові комунікації як інструмент протидії банківській паніці. - C. 93-97.
 27. Новікова Т. В., Бондар А. В. Методичне забезпечення оцінювання фінансової стійкості банку. - C. 97-102.
 28. Одаренко О. В. Проблеми реалізації ризик-менеджменту у компаніях ринку телекомунікацій України. - C. 102-105.
 29. Окландер Т. О., Іордек Ю. І. Стратегія, її види та pозробка антикризової стратегії підприємства. - C. 106-109.
 30. Окландер М. А., Кудіна А. В., Юрасова О. С. Концентрація вищих навчальних закладів як спосіб покращення якості надання послуг вищої освіти(на прикладі спеціальності "Маркетинг"). - C. 110-114.
 31. Окландер Т. О., Литвинюк В. І. Маркетингова діяльність промислових підприємств в Інтернет. - C. 114-117.
 32. Отліванська Н. В., Абражевич Д. А. Чинники підвищення конкурентоспроможності малих та середніх підприємств в умовах євроінтеграції. - C. 117-121 .
 33. Павлюк Т. І., Маценко А. А., Кричевська О. А. Соціальна політика України: стан та перспективи розвитку. - C. 122-125.
 34. Паламарчук Н. О., Паламарчук Д. М. Соціальна політика ЄС: перспективи співробітництва з Україною. - C. 125-128.
 35. Петрова І. П. Система управління ризиками державно-приватного партнерства. - C. 129-134.
 36. Пономарьова О. Б., Зубайрова О. О., Красільнікова Ю. О. Інвестиційна діяльність як складова економічної безпеки держави. - C. 134-137.
 37. Почта А. М., Лапка В. С., Богацька Н. М. Оцінка сучасного стану інноваційного розвитку промислових підприємств України. - C. 138-141.
 38. Равікович І. Є. Розробка стратегії інтернет-маркетингу машинобудівного підприємства. - C. 141-145.
 39. Рибалко О. М., Бондарєв Д. М. Нові підходи до класифікації та визнання нематеріальних активів як об’єкта бухгалтерського обліку. - C. 145-149.
 40. Синюра-Ростун Н. Р. Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону України: пріоритети та перспективи розвитку у стратегічній документації. - C. 149-154.
 41. Скібіна С. О. Аналіз сучасного стану грошово-кредитної політики України. - C. 154-157.
 42. Слинько О. Ю. Вплив економічної кризи на фінансову надійність страхових компаній в Україні. - C. 157-160.
 43. Стеценко О. О. Оцінка якості кредитного портфеля банків України. - C. 161-164.
 44. Сусіденко Ю. В., Яремко А. О. Основні тенденції розвитку валютного ринку України. - C. 165-168.
 45. Телишевська Л. І., Сулим Т. О. Депозитна політика банку по залученню коштів населення у вклади. - C. 168-172.
 46. Ткачик Л. П., Пфайфер В. В. Методи оптимізації структури позикового капіталу підприємства. - C. 173-176.
 47. Шарко В. В., Шульц М. О., Ткачук О. М. Маркетингові інструменти впливу на поведінку споживача ресторанних послуг. - C. 177-180.
 48. Shevchenko A. V. Special aspects of accounting policy implementation at adoption of the international financial reporting standards. - C. 180-183.
 49. Шовть Ю. Ю., Ільків Л. А. Формування ефективного виробництва соняшнику в Україні. - C. 184-187.
 50. Щетініна Л. В., Рудакова С. Г., Литвинець Я. О. Нормативно-правове регулювання відносин зайнятості: "за" та "проти". - C. 187-191.
 51. Ягольницький О. А., Саранчук С. В. Розвиток банківських електронних платіжних засобів в Україні. - C. 191-194.
 52. Яструбецька Л. С., Баб’як Я. Б. Аналіз особливостей залучення вітчизняними підприємствами банківських кредитів. - C. 195-198.
2015
№ 12(2) (27)

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського