Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2015/11(3)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Педагогічні науки

 4. Брандибура І. Ю. Реалізація програм професійної підготовки бакалаврів політології в університетах Англії та Уельсу. - C. 8-12.
 5. Vasylyshyna N. M. Professional communicative competence’s skills and needs of future tourism industry experts all over the world: theory vs. practice. - C. 13-16.
 6. Дидух А. А. Этапы обучения ведению дебатов будущих преподавателей английского языка. - C. 17-21.
 7. Ігнатенко В. Д. Критерії оцінювання рівня сформованості компетентності в анотативному і реферативному видах письмового перекладу з французької мови на українську. - C. 22-26.
 8. Коршевнюк Т. В. Методологічні пiдходи до дослідження проблеми формування змісту біологічного компонента шкільної природничої освіти. - C. 27-31.
 9. Краєва М. В. Історико-педагогічні витоки клубу як педагогічного феномену. - C. 31-35.
 10. Кричківська О. В. Сутність і структура міжкультурнoї кoмунікативнoї кoмпетентнoсті майбутніх фахівців зовнішньоекономічної діяльності. - C. 35-39.
 11. Куценко С. В. Удосконалення форм позааудиторної мистецько-хореографічної діяльності студентів у контексті формування їх творчого потенціалу засобами народно-сценічного танцю. - C. 39-44.
 12. Малихін О. В. Академічне консультування в умовах дистанційного навчання. - C. 44-48.
 13. Опанасенко Н. І. Використання педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи. - C. 48-51.
 14. Рожков Ю. Г. Поняття "професійна культура ветеринара". - C. 52-55.
 15. Семенова О. В. Структурні складовіхудожньо-творчої компетентності. - C. 55-59.
 16. Стельмах О. В., Скриньковський Р. М., Харук К. Б. Особливості підготовки працівників підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту державної служби України з надзвичайних ситуацій. - C. 60-63.
 17. Толмачова І. М. Формування професійної мотивації у майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення педагогіки. - C. 64-67.
 18. Хмельницька О. С. Освітня діяльність М. Маккавейського і його вплив на розвиток педагогіки як науки. - C. 68-72.
 19. Шевчук О. Р. Проблеми жіночої освітив педагогічній спадщині Іларія Карбулицького. - C. 72-76.
 20. Медичні науки

 21. Гаврелюк С. В. Исследование функционального состояния вегетативной нервной системы у детей подросткового возраста. - C. 78-80.
 22. Гаїна Н. І., Процак Т. В., Гнаткович С. І. Сучасні уявлення про вади розвитку артеріальних судин товстої кишки. - C. 81-84.
 23. Кривецький В. В., Процак Т. В., Гаїна Н. І., Козар О. М. Морфогенез верхньощелепної пазухи в онтогенезі людини. - C. 84-87.
 24. Морозенко Д. В., Маколінець В. І., Шевцов Б. М., Гуліда Т. І. Динаміка біохімічних маркерів репаративного остеогенезу у щурів з титановим імплантатом під впливом ультразвуку. - C. 87-90.
 25. Рева Т. В., Сучеван А. Г. Особливості клінічних проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у поєднанні з дуоденогастральним рефлюксом. - C. 91-94.
 26. Ступницький М. А. Гострофазова відповідь раннього періоду травматичної хвороби тяжкої поєднаної торакальної травми. - C. 94-100.
 27. Фармацевтичні науки

 28. Богдан Н. С., Паламар А. О., Горошко О. М. Особливості нормативно-правового регулювання використання продуктів бджільництва у фармацевтичній практиці. - C. 102-104.
 29. Мистецтвознавство

 30. Савченко А. С. Отражение типологических особенностей австрийской культуры в симфонии С-dur Ф. Шуберта. - C. 106-110.
 31. Психологічні науки

 32. Залановська Л. І. Особливості умов формування міжетнічної толерантності студентів в системі професійної підготовки. - C. 112-116.
 33. Марциняк-Дорош О. М. Зв’язок між самооцінкою, життєвими цінностями та звичкою харчуватись у жінок з надмірною вагою та ожирінням. - C. 116-119.
 34. Мельничук О. Б. Соціальні цінності як кумулятивні чинники рофесійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери. - C. 120-124.
 35. Столярчук О. А. Роль успішності навчально-професійної діяльності у формуванні професійного універсуму майбутнього фахівця. - C. 125-128.
 36. Соціологічні науки

 37. Олевич М. І. Концепція легітимного соціального порядку Макса Вебера: критичний аналіз. - C. 130-134.
 38. Політичні науки

 39. Костыря И. А. Теоретические парадигмы дискурса "культура – политическая культура – развитие". - C. 136-142.
 40. Фізичне виховання та спорт

 41. Городинський С. І. Відповідність етичних та моральних вимоги професії фізичного реабілітолога до положень Болонської декларації. - C. 144-146.
 42. Державне управління

 43. Архипова Є. О., Дмитренко Н. О. Досвід впровадження електронного урядування в Естонії та його імплементація в Україні. - C. 148-152.
 44. Культурологія

 45. Понікаровська Н. А. Батьківське прокляття в українській етнічній картині світу в контексті дослідження народних уявлень про заложних. - C. 154-157.
2015
№ 11(3) (26)

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського