Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2015/11(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Економічні науки

 4. Антоненко В. Г. Роль та місце інформаційних технологій у глобальній економіці. - C. 6-9.
 5. Белікова Т. В., Хіжняк О. С., Лубянникова В. В. Формування та управління ресурсною базою банків та її вплив на ліквідність банківської системи. - C. 9-13.
 6. Берегова Т. А. Ризик-менеджмент як важливий інструмент забезпечення економічної безпеки на вітчизняних харчових підприємствах. - C. 14-18.
 7. Богдан С. В., Пернарівський О. В. Методи врахування ризику при визначенні ставки дисконтування в інвестиційному аналізі. - C. 18-22.
 8. Георгієв В. А. Науково-практичні аспекти формування та управління технологічними платформами. - C. 22-25.
 9. Гетьман О. О., Чабан Л. І. Моделювання комплексної оцінки ефективності системи управління персоналом підприємства. - C. 26-30.
 10. Гірман А. П., Вовк Ю. Ю. Розробка HR-бренду як шлях зниження плинності кадрів на прикладі банківської установи. - C. 31-34.
 11. Глєбова А. О., Конзерська Т. О. Формування системи антикризового управління на підприємстві. - C. 35-40.
 12. Дудкіна Т. В. Обґрунтування сучасного досвіду фінансового планування на агропідприємствах. - C. 40-44 .
 13. Запроводюк А. В. Детермінанти успіху венчурного бізнесу корпорацій США. - C. 45-49.
 14. Зубрицька Я. О., Міщенко С. В. Теоретичні основи збереження трудового потенціалу на різних економічних рівнях. - C. 50-53.
 15. Ковач М. Й. Фінансово-економічні аспекти вдосконалення управління охороною праці на підприємствах. - C. 53-57.
 16. Корнійчук А. А. Стратегічна діагностика відповідності виробничого потенціалу підприємства сучасним умовам господарювання. - C. 58-63.
 17. Круглов В. В., Мазура О. С. Підходи до вдосконалення корпоративної культури торговельного підприємства. - C. 64-67.
 18. Круглов В. В., Шеїн І. В. Формування комплексного підходу до методів роботи керівника торговельного підприємства. - C. 67-70.
 19. Кузьменко О. М. Втрачені підприємства Луганщини за наслідками проведення антитерористичної операції: неполітизований аналіз. - C. 71-74.
 20. Лобза А. В., Юрченко К. А. Сучасні персонал-технології як засіб забезпечення ефективної системи найму та адаптації персоналу: вітчизняний та зарубіжний досвід. - C. 74-80.
 21. Макарчук О. Г., Скудларски Я., Купчик А., Желазински Т. Масленичные культуры в контексте производства биотоплив в Украине и Польше. - C. 80-85 .
 22. Мельниченко О. А., Калачникова В. К. Програми лояльності для споживачів як механізм покращання життя населення. - C. 86-89 .
 23. Павлюк Т. І., Біла Г. С. Особливості ринку праці у Польщі. - C. 90-93.
 24. Попов А. С. Консолідація земель, як інструмент сталого розвитку сільських територій. - C. 94-101.
 25. Ржепішевська В. В., Юдіна А. В. Формування інвестиційної програми промислового підприємства в процесі його реструктуризації. - C. 101-105.
 26. Семенова Л. Ю., Педан О. В. Шляхи удосконалення системи організації праці на підприємстві в сучасних ринкових умовах. - C. 105-109.
 27. Сковира І. А. Проблеми формування бюджету розвитку регіону. - C. 109-113.
 28. Смачило В. В., Христосова Н. С. Дослідження експортного потенціалу України. - C. 113-117.
 29. Соболєва М. В. Тенденції розвитку недосконалої конкуренції в умовах глобалізації сучасної економіки. - C. 117-121.
 30. Телишевська Л. І., Сулим Т. О. Дослідження конкурентних переваг банків на депозитному ринку України. - C. 121-125.
 31. Теребух А. А., Макар О. П., Ільницька Г. Я. Проблеми розвитку міжнародного туризму в Україні. - C. 126-129.
 32. Ткачик Л. П., Глемба К. С. Окремі аспекти міжнародної практики управління фінансовими ресурсами підприємства. - C. 130-133.
 33. Трайтлі В. Ю. Контроль якості державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм. - C. 133-137.
 34. Турчак В. В. Сучасний стан та перспективи залучення іноземних інвестицій в регіоні. - C. 137-142.
 35. Файчук О. М., Короткий Д. В. Головна детермінанта міжнародної конкурентоспроможності вітчизняного зерна пшениці. - C. 143-146.
 36. Чукурна О. П., Зюганова В. І. Механізм інноваційного розвитку промислового підприємства. - C. 146-149.
 37. Шевцова Г. З. Особливості впровадження концепції організованої синергії в систему управління підприємством. - C. 150-156.
 38. Шкуліпа Л. В. Практична сфера застосування методики обліку курсових різниць за МСФЗ. - C. 156-161.
 39. Штефан Б. М. Інформаційна технологія аналізу обсягів продаж за сегментами ринку та споживацьких вподобань. - C. 161-165.
2015
№ 11(2) (26)

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського