Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2015/11(1)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Біологічні науки

 4. Богдан М. М., Гуляєва Г. Б., Коваленко О. Г. Вплив вірусної інфекції на каталазну і фотохімічну активність листків пшениці за дії біологічно активних речовин різної природи. - C. 8-12.
 5. Технічні науки

 6. Башков В. М., Бабаев А. А. Причины возникновения вращающего срыва в осевых вентиляторах. - C. 14-16.
 7. Григоренко І. В., Шаповалова Н. П., Карбовська А. В. Контроль шоколадної продукції в системі технічного регулювання України. - C. 17-21.
 8. Гриців В. В. Підсумовування втомних пошкоджень за широкого діапазону режимів навантаження. - C. 21-23.
 9. Джус А. П. Дослідження напружено-деформованого стану елементів комбінованих посудин високого тиску. - C. 24-28.
 10. Кривошеєв К. В. Моделі, методи та інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при діагностуванні очних захворювань. - C. 28-32.
 11. Павлов Д. Ю., Сіциліцин Ю. О. Використання розподілених баз даних при проектуванні інформаційних систем для автоматизації роботи підприємств. - C. 32-35 .
 12. Самородов В. Б., Мітцель М. О., Пелипенко Є. С. Порівняльний аналіз робочих процесів у безступінчастій гідрооб’ємно-механічній трансмісії в процесі гальмування. - C. 36-41.
 13. Соломенцев С. В. Дослідженя моделей зберігання ієрархічної інформації у реляційних базах даних. - C. 42-45.
 14. Shapovalova N. P. Confections with a long-term storage. - C. 45-49.
 15. Шовкалюк М. М., Ахтирський Д. В. Міжнародний досвід з підвищення ефективності використання енергоресурсів. - C. 49-52.
 16. Сільськогосподарські науки

 17. Баликіна В. В. Використання міжвидових фенотипових дистанцій верб за морфометричними показниками листка для видової діагностики. - C. 54-58.
 18. Гринь С. О., Кузнєцов П. В., Стаднік В. Ю. Проблеми деградації ґрунтового покриву та шлях поліпшення якості ґрунтів. - C. 58-61.
 19. Каратєєва О. І. Генетика успадкування забарвлення овець. - C. 61-64.
 20. Історичні науки

 21. Єремєєва І. А. Негативне право на асоціацію в профспілковій політиці британських урядів 70-80-х років ХХ століття. - C. 66-70 .
 22. Калужинська Ю. В., Троценко Р. В. Історія становлення документу та його еволюція в електронний документ. - C. 71-74.
 23. Філософські науки

 24. Иванов Е. В. Коррупция как рычаг социального управления в постсоветских странах. - C. 76-80.
 25. Філологічні науки

 26. Бєлобородова Д. О. Ґенеза мотиву метемпсихозу в українській баладі. - C. 82-85.
 27. Галамага О. В. Магія vs релігія у контексті ментальності давніх римлян. - C. 86-90 .
 28. Куриленко Д. В. Соціофілософський вимір сміху як парадигма пізнання буттєвої домінанти. Сміх як атрибут буття та полісемантична структура. - C. 90-93.
 29. Кушнєрьова М. О. Гоголівський текст в українськомупоетичному дискурсі кінця ХХ століття. - C. 94-98.
 30. Ляшов Н. М. Теоретичний аспект формування готовності студентів-філологів до самопрезентації в процесі навчання зарубіжної літератури. - C. 98-102.
 31. Навроцька В. В. Становлення Вокера Персі як романіста. - C. 102-105.
 32. Остапчук І. І. Невербальне вираження тропів в англійській рекламі. - C. 106-111.
 33. Рожков Ю. Г. Конститутивні характеристики наукового дискурсу. - C. 111-114.
 34. Савватєєва В. Д. Вербалізація концепту DEADLY VIRUS у медіа-дискурсі. - C. 115-120.
 35. Чубань Т. В., Левченко Т. М., Кубарська О. А. Особливості сполучуваності вербальних дієслів мовлення з префіксами. - C. 120-124.
 36. Яцків Н. Я. Структурно-стильові домінанти новелістики Гі де Мопассана. - C. 125-130.
 37. Географічні науки

 38. Сплодитель А. О. Сучасний стан та особливості природокористування національного природного парку "Нижньосульський". - C. 132-136.
 39. Юридичні науки

 40. Канарик Ю. С., Волкович Н. В. Медіація як альтернативний спосіб вирішення цивільних спорів. - C. 138-141.
 41. Тептюк Є. П. Судовий захист в системі гарантій забезпечення конституційного права громадян на доступ до публічної інформації. - C. 141-144.
 42. Шевченко В. В. Свобода вибору виду договору у земельному праві. - C. 145-150.
 43. Соціальні комунікації

 44. Смирнова М. В. Взаємозв’язок комунікаційних процесів та стигматизації як соціально-психологічного явища. - C. 152-155.
 45. Фурманкевич Н. М. Теорія масової комунікації: гендерний аспект. - C. 156-159.
2015
№ 11(1) (26)

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter