Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2015/1(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Макаренко О. І., Кіщенко О. В. Розробка моделі оцінки впливу ризиків на впровадження та управління системи електронного документообігу. - C. 8-11.
 4. Малишко В. В. Використання зарубіжного досвіду фінансування системи вищої освіти в Україні. - C. 11-14.
 5. Марченко В. М., Євтушенко О. М. Наукове забезпечення конкурентоспроможності підприємства. - C. 15-18.
 6. Марченко В. М., Бігун А. В. Світовий досвід забезпеченнясоціально-економічної безпеки підприємства. - C. 18-22.
 7. Молчанова Е. Ю., Веремієнко Т. С., Головня Ю. І. Оцінювання регіональної конвергенції процесів в ЄС. - C. 22-26.
 8. Муссова С. А. Влияние налогового маневра на социально-экономическое развитие России. - C. 27-30.
 9. Огданський К. М. Концептуалізація соціальної динаміки та оцінка її стану і змін складових. - C. 30-34.
 10. Пасічник І. В., Карасьова З. М., Гулевата Ю. І. Проблеми та перспективи входження іноземного капіталу в банківський сектор України. - C. 34-37.
 11. Петричко М. М., Лінтур І. В. Теоретичні засади функціонування видатків державного бюджету в сучасних умовах. - C. 38-41.
 12. Погореленко Н. П., Тертична К. С. Сучасний стан та перспективи розвитку платіжної системи України. - C. 41-44.
 13. Примаченко О. Л. Науково-практичний аспект організації обліку формування статутного капіталу господарських товариств. - C. 45-49.
 14. Руснак А. В. Формування інвестиційної моделі сталого розвитку сільських територій регіонів України. - C. 50-53.
 15. Сарапіна О. А., Шептіка Т. В. Управління власним капіталом підприємства. - C. 53-57.
 16. Сердюк Л. В., Симоненко О. В. Аналіз кредитного портфеля банків України та Харківського регіону. - C. 57-61.
 17. Сердюк М. О. Визначення вразливих сфер дiяльностi банкiв на основi стрес-тестування. - C. 62-65.
 18. Сердюк Л. В., Воротнікова А. В. Роль заощаджень у формуванні банківських ресурсів та проблеми формування ресурсної бази банків України. - C. 65-69.
 19. Сердюк Л. В., Логвiнова А. А. Ефективність процентної політики національного банку України за період 2008-2014 років. - C. 69-73.
 20. Соловаров А. В. Деякі аспекти банківського нагляду як інструменту впливу центрального банку. - C. 74-78.
 21. Тимохова Г. Б., Ильченко А. Е. Стратегия финансирования компании на начальной стадии жизненного цикла как инструмент увеличения ее стоимости для акционеров. - C. 79-82.
 22. Фартушний І. Д., Колбасюк Ю. О. Оцінка фінансового стану та прогнозування фінансової стійкості підприємства. - C. 82-87.
 23. Франчук Ю. О. Теоретичні засади стимулювання розвитку малого підприємництва у регіонах. - C. 88-92.
 24. Шевченко О. Л. Структурний та процесуальний підхід до формування бренда як інструменту маркетингової діяльності. - C. 93-96.
 25. Шиндель В. С. Іпотечне кредитування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. - C. 97-100.
 26. Широка О. В., Погореленко Н. П. Клієнтоорієнтована стратегія як елемент комплексу маркетингу банку. - C. 101-104.
 27. Шутаєва О. О., Побірченко В. В. Міжнародні стандарти соціальної відповідальності бізнесу та можливості застосування соціальної звітності в практиці українських компаній. - C. 104-110.
 28. Янчук Т. В. Теоретичні засади функціонування механізму використання інформаційних технологій на промислових підприємствах. - C. 110-114.
 29. Арістова Н. О. Особливості фахової підготовки філологів у вищих навчальних закладах України. - C. 116-119.
 30. Дика Н. М., Огарь Ю. В. Формування самоосвітньої компетентності в учнів профільної школи під час вивчення синтаксису. - C. 119-123.
 31. Квасецька Я. А. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх вихователів у Західній Україні(остання третина ХІХ – початок ХХ ст.). - C. 124-128.
 32. Мельничук Т. Ф. Університет – інтелектуальна скарбниця якісної освіти, духовного виховання молоді у формуванні творчої особистості. - C. 129-132.
 33. Поповський Ю. Б. Критерії ефективності застосування Смарт-технологій у процесі професійної підготовки майбутніх економістів. - C. 132-137.
 34. Sydorchuk A. S., Halvala Y., Sydorchuk L. I. Activation of self-study among medical students within the competence-based approach in teaching of clinical and theoretical disciplines. - C. 137-140.
 35. Шевчук І. В. Вивчення сформованості культури дозвіллєвої діяльності в студентів вищих педагогічних навчальних закладів. - C. 140-144.
 36. Войтів Я. Ю., Улянівський В. С., Молокус І. В. Зміни деяких показників ендогенної інтоксикації при різних ступенях порушень функції кишок при перитоніті. - C. 146-148.
 37. Гарас М. Н. Фенотипова неоднорідність тяжкої бронхіальної астми у школярів залежно від характеру запалення бронхів. - C. 149-151.
 38. Лихота К. М. Клінічна оцінка гігієни ротової порожнини при застосуванні індивідуально виготовленої міофункціональної апаратури в пацієнтів з постійним прикусом. - C. 152-156.
 39. Нетюхайло Л. Г., Іщейкіна Л. К., Басараб Я. О., Харченко С. В. Сучасні уявлення про NO-регулюючу систему (огляд літератури). - C. 156-158.
 40. Унгурян Л. М., Громовик Б. П. Асиметрія інформації про фармацевтичну діяльність у професійній та суспільно-політичній періодиці. - C. 160-164.
 41. Беспалова Н. В., Самойленко С. А. Культурний шок та психологічна адаптація студентів-іноземців. - C. 166-168.
 42. Портницька Н. Ф., Долінчук І. О. Образ майбутнього подружнього партнера у свідомості юнок з різним досвідом дошлюбних стосунків. - C. 169-172.
 43. Tapalova O. B. Study of achievement motivation at mental disorders. - C. 173-176.
 44. Борисенко М. І. Особливості бідності в Україні. - C. 178-180.
 45. Шапошникова І. В. Професійна соціалізація як складова підготовки фахівців у вищих закладах освіти. - C. 180-184.
 46. Матвієнко А. С. Європейський досвід об’єднання муніципалітетів. - C. 186-190.
 47. Тригуб О. П., Рижикова А. Ю. Політика США відносно Республіки Таджикистан. - C. 190-194.
 48. Городинський С. І. Багатогранність процесу практичної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації. - C. 196-199.
 49. Дмитрук В. С., Ковальчук В. Я., Гребік О. В. Формування культури здорового способу життя студентської молоді як актуальна проблема сьогодення. - C. 199-202.
 50. Васільєва Л. М., Бондарчук Н. В. Аграрний сектор: оцінка рівня державної підтримки. - C. 204-209.
 51. Красовська Н. М. Використання механізмів регуляторного впливу на розвиток туристичної галузі України. - C. 210-213.
 52. Онишків Н. Е., Шпак Д. О. Діяльність кадрових служб органів державної влади в країнах Східної і Центральної Європи: досвід для України. - C. 214-217.
 53. Стеблюк Н. Ф., Полинько Ю. І. Застосування маркетингового підходу у сфері адміністративних послуг. - C. 217-221.
2015
№ 1(2) (16)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського