Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2014/8(1)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Фізико-математичні науки

 3. Андрейків О. Є., Штаюра Н. С. Критерій гранично-рівноважного стану тонкостінних елементів конструкцій з тріщинами за двовісного розтягу. - C. 6-8.
 4. Біологічні науки

 5. Пашинська С. Л., Антомонов М. Ю. Технологія розрахунку та аналізу інтегральних показників для оцінки еколого-гігієнічних об'єктів. - C. 10-12.
 6. Технічні науки

 7. Василенко В. Г. Аналіз продуктивності мобільних пристроїв на операційній системі Android. - C. 14-18.
 8. Дяченко Є. В. Порівняння трудомісткості влаштування збірного та монолітного варіантів перекриття при реконструкції будівель у щільній міській забудові. - C. 18-20.
 9. Крижанівський В. В. Аналіз методів виділення ознак для задачі розпізнавання фруктів. - C. 20-23.
 10. Куницький С. О., Меддур М. М. Математичне моделювання технологічних режимів фільтрування та промивання фільтрів у процесі контактного знезалізнення підземних вод. - C. 23-26.
 11. Ржепішевський А. Л. Аналіз підходів до систем розпізнавання перешкод в умовах промислового та побутового застосування мобільних роботів. - C. 27-29.
 12. Стороженко Л. І., Гасій Г. М., Гапченко С. А. Проектування сталезалізобетонних структурно-вантових покриттів. - C. 30-32 .
 13. Сільськогосподарські науки

 14. Казакова Н. В., Волынкина М. Г. Особенности технологии производства рыбных мороженных полуфабрикатов на предприятии ООО "Салехардский комбинат". - C. 34-38.
 15. Історичні науки

 16. Ковальчук О. О. Місце сім'ї та подружніх відносин у житті М.О. Максимовича: погляд крізь призму листів до дружини. - C. 40-44.
 17. Куцкая О. Н. Особенности пропагандистской деятельности Белорусских фронтов во время боевых действий Красной Армии на территории Европы в конце Второй мировой войны. - C. 44-50.
 18. Charczuk K. Dzialalnosc Polskiego towarzystwa opieki nad grоbami bogaterow we Lwowie w okresie miendzywojennym. - C. 50-54.
 19. Шліхта І. В. Теорія нації та націоналізму у творах Дмитра Донцова (1913-1939 років). - C. 54-58.
 20. Економічні науки

 21. Бондар Н. М. Инструменты и формы государственной поддержки проектов государственно-частного партнерства в инфраструктурных отраслях экономики. - C. 60-65.
 22. Булат Г. В., Гайдар П. Е. Класифікація витрат підприємства в умовах ринкових перетворень. - C. 65-67.
 23. Булат Г. В., Федчишина Н. І. Підходи до реформування системи соціального страхування в Україні. - C. 68-71.
 24. Винятинська Л. В. Кореляційно-регресійний аналіз індексу ліквідності лісових господарств. - C. 71-76.
 25. Волощенко Е. В. Ценовая политика компании. - C. 77-80.
 26. Галько Л. Р. Формування людського капіталу в інтересах інноваційного розвитку підприємства. - C. 81-86.
 27. Городніченко Ю. В. Зарубіжний досвід нагляду та контролю за фондовим ринком та можливість використання його для України. - C. 86-91 .
 28. Довбенко В. І. Перспективи активізації взаємодії учасників інноваційного процесу в Україні. - C. 91-94.
 29. Драчук Ю. З., Трушкина Н. В. Зарубежный опыт институционального обеспечения венчурного финансирования инновационного развития. - C. 95-100.
 30. Завадська Д. В. Якість як основна складова конкурентоспроможності сучасного банку. - C. 100-105.
 31. Заріцька В. М. Сучасний стан інноваційної діяльності у освіті в контексті економіки знань. - C. 105-108.
 32. Захаренко Н. С. Методи антикризового управління фінансовими ресурсами металургійних підприємств. - C. 109-112.
 33. Ільїна А. О. Методологія оцінки ефективності державного регулювання інвестиційного процесу. - C. 112-118.
 34. Kamianetska O. V. Perspectives of Ukrainian weaponry market development as a factor of national security. - C. 119-121.
 35. Кравченко М. О., Шевченко К. І. Вплив візового забезпечення на розвиток міжнародної конкурентоспроможності підприємства. - C. 122-125 .
 36. Лукаш М. И. Определение характеристик металлургической отрасли ведущих стран мира. - C. 125-128.
 37. Макаров А. А. Частно-государственное партнерство в России. - C. 125-128 .
 38. Філософські науки

 39. Бурый А. Р. Искусство Пазолини и Бунюэля: религиозно-экзистенциальное измерение. - C. 132-138.
 40. Райхерт К. В. Определение твеновых систем на языке тернарного описания. - C. 139-142.
 41. Філологічні науки

 42. Ахмади М., Карампур Р. Национально-культурная специфика чисел в русских фразеологизмах. - C. 144-146.
 43. Бигунова Н. А. Особенности преобразования оценочного суждения в коммуникативный или речевой акт. - C. 147-150.
 44. Горожанов Ю. Ю. Прагматичні функції ергонімів міста Луцька. - C. 151-153.
 45. Кузьмич О. О. Система і функції розділових знаків староукраїнської мови(на матеріалі грамот XIV століття). - C. 153-157.
 46. Макаренко Ю. Г. Особливості кіноперекладу гумору у комедійному телесеріалі "Друзі". - C. 157-160.
 47. Манахов О. І. Пейзаж і портрет у фентезійному світі Джона Толкіна та Ніка Перумова. - C. 160-163.
 48. Полєтуха І. О. "Божественний Юлій" Я. Бохенського: маска наратора та фокалізаційний код роману. - C. 163-166.
 49. Швець А. О. Пам'ять як форма збереження історії та свідомості поляків міста Дніпродзержинська. - C. 167-170.
 50. Юридичні науки

 51. Апанасенко К. І. До питання про примусову ліквідацію господарських організацій за рішенням суду. - C. 172-178.
 52. Бедрій М. М. Історико-правовий огляд джерел права Київської Русі. - C. 179-184.
 53. Хімічні науки

 54. Dontsova T. A., Ivanenko I. M., Perecos A. O. Synthesis of magnetite by homogeneous chemical deposition for preparing of magnetic fluid on its basis. - C. 186-189.
2014
№ 8(1) (11)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського