Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2014/7(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Технічні науки

 3. Осипова Л. А., Лозовская Т. С. Разработка технологии плодово-ягодного десертного вина специального типа. - C. 8-10.
 4. Паляниця Л. Я., Березовська Н. І., Косів Р. Б., Паньків Н. О. Активація ферментного препарату Amylex 4T. - C. 11-13.
 5. Севостьянов І. В., Ольшевський А. І. Машина для зневоднення відходів харчових виробництв. - C. 14-17.
 6. Стороженко Л. І., Гасій Г. М., Дяченко Є. В., Гапченко С. А. Технологія та організація монтажних робіт зі зведення покриттів із сталезалізобетонних структурно-вантових конструкцій. - C. 17-20.
 7. Шаповал С. П., Венгрин І. І. Перспективи використання сонячної енергії на території України. - C. 21-24.
 8. Шовкалюк Ю. В. Підвищення енергоефективності підприємства водоканалу. - C. 24-28.
 9. Історичні науки

 10. Харчук Х. Р. Діяльність українського товариства охорони воєнних могил на території Галичини у міжвоєнний період 1927-1939 років. - C. 30-34.
 11. Шляхтич Р. П. Проведення Львівського церковного собору 1946 року в контексті боротьби радянської влади з українським визвольним рухом. - C. 34-36.
 12. Економічні науки

 13. Куртіна І. О., Добрянська В. В. Організація ефективного просування та продажу продукції на підприємстві. - C. 38-40.
 14. Литвинюк О. В. Методичні підходи до визначення основних етапів розвитку процесів управління активами та пасивами банківських установ України. - C. 41-44.
 15. Мамонова Г. В., Немировська О. В. Моделювання загроз для функціонування вітчизняних транснаціональних корпорацій. - C. 45-48.
 16. Нараєвський С. В. Попередній аналіз традиційних та альтернативних технологій отримання електричної енергії в Україні. - C. 49-52.
 17. Николишин І. Ю., Зізяк Н. В. Роль та значення фінансового ринку в фінансовій системі України. - C. 53-55.
 18. Одношевна О. О. Оптимізація породно-сортового складу плодів, як одного із чинників підвищення прибутку садівничого підприємства. - C. 56-58.
 19. Панченко Е. О. Еволюція поглядів та сутність поняття інтелектуального капіталу. - C. 59-62.
 20. Папуч Т. Ю. Дослідження фінансових ризиків за методами інтелектуального аналізу даних. - C. 63-66.
 21. Пірог В. В., Мусіюк А. Б. Напрями вдосконалення управління кредитним ризиком банківської установи. - C. 66-68.
 22. Піхняк Т. А., Божок А. В. Залучення позикових коштів підприємствами: проблеми та основні шляхи їх вирішення. - C. 69-71.
 23. Прямухіна Н. В. Експортно-імпортна політика держави як характеристика її фінансового простору. - C. 71-75.
 24. Скібіцька Л. І. Формування варіантів стратегій в антикризовому менеджменті авіапромислових підприємств України. - C. 75-79.
 25. Стеблюк Н. Ф., Тимошенко М. В. Розвиток малого і середнього підприємництва як складова економічного потенціалу міста. - C. 79-81.
 26. Стояненко І. В. Особливості управління нематеріальними активами підприємства. - C. 82-85.
 27. Урванцева С. В. Інвестиційна привабливість підприємства: сутність та фактори її формування. - C. 85-89.
 28. Чайковська М. А., Артеменко О. Т. Дослідження сутності економічної категорії "лідерство". - C. 90-94.
 29. Шостак Л. В. Управління матеріальними потоками підприємства: передовий досвід. - C. 94-96.
 30. Філософські науки

 31. Казаков М. А. Комментарий к семантике Крипке: о связях для возможных миров в эпистемической логике. - C. 98-103.
 32. Ляшенко Д. Н. Онтология систем и семиотика. - C. 104-108.
 33. Райхерт К. В. "Системно-параметрическое" как признак ограничения понятий. - C. 109-112.
 34. Медичні науки

 35. Коваленко Н. М., Матвеев С. В. Обоснование применения скрининг-тестов в оценке терапевтического эффекта пелоидотерапии. - C. 114-118.
 36. Кузняк Н. Б., Бамбуляк А. В., Гончаренко В. А., Дмитренко Р. Р. Система дистанційного навчання як ефективна складова підготовки лікарів- інтернів до ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок-3. Стоматологія". - C. 119-120.
 37. Листопад О. П. Оцінка ефективності відновлення перших молярів у осіб молодого віку нанонаповненим композитними матеріалами Grandio, Voco, Німеччина. - C. 121-124.
 38. Литвинець Є. А., Вінтонів О. Р. Визначення стану ендотелію судин у чоловіків з еректильною дисфункцією на фоні артеріальної гіпертензії в процесі комбінованої терапії. - C. 124-127.
 39. Осичнюк Л. М. Аналіз використання антипіретиків при гострих респіраторних захворюваннях у дітей. - C. 127-130.
 40. Распутіна Л. В., Ващук А. І. Спосіб діагностики хронічного обструктивного захворювання легень у хворих на ішемічну хворобу серця. - C. 130-132.
 41. Шатинська Т. В., Заяць Л. М., Синоверська О. Б. Можливості кардіопротекції при моделюванні антрациклінової кардіоміопатії у щурів. - C. 133-135.
 42. Щербина М. О., Говсєєв Д. О. Нові підходи до корекції мікроциркуляторних та імунологічних порушень у жінок з ектопією шийки матки. - C. 136-138.
 43. Щербина М. О., Скорбач О. І. Деякі етіопатогенетичні підходи до корекції постгістеректомічного синдрому. - C. 139-141.
 44. Щербина Н. А., Скорбач Е. И., Муавия Салем Насер Альмарадат, Коломацкая Д. В. Исходы беременности при консервативной и хирургической коррекции истмико- цервикальной недостаточности. - C. 142-144.
 45. Щербина Н. А., Макаренко М. В., Кузьмина И. Ю. Роль нарушений ангиогенеза в формировании плацентарной недостаточности и синдрома задержки роста плода. - C. 145-148.
 46. Фармацевтичні науки

 47. Музика Н. Я., Грицяк Р. Ю. Стан і перспективи використання вільхи сірої та клейкої в медицині та фармації (огляд літератури). - C. 150-152.
 48. Мистецтвознавство

 49. Волянюк Н. М. Регіональні особливості колориту народної вишивки на фартухах Тернопільської області першої половини ХХ століття. - C. 154-157.
 50. Драч Т. Л., Сосіна В. Ю. Методика викладання пластики для студентів вищого професійного училища ресторанного сервісу та туризму. - C. 157-160.
 51. Психологічні науки

 52. Донець А. А. Особливості формування ґендерної ідентичності особистості у підлітковому віці. - C. 162-164.
 53. Соціологічні науки

 54. Борщ К. К. Ставлення суспільства до проявів девіантної поведінки в молодого покоління. - C. 166-169.
 55. Матяж С. В., Гуріна А. А. Роль недержавних організацій у вирішенні проблем у соціальній сфері в Україні. - C. 169-172.
 56. Тащенко А. Ю. Взаємодія культур: предметні та суб’єктні аспекти суперечностей. - C. 172-178.
 57. Політичні науки

 58. Денисова А. Ю. Конституційні реформи незалежної України: минуле, сьогодення, майбутнє. - C. 180-182.
 59. Козинский Б. Этнический/национальный вопрос в российской внешней политике: анализ избранных примеров. - C. 182-186.
 60. Фізичне виховання та спорт

 61. Грейда Н. Б., Сергеєв В. М., Усова О. В. Оцінка показників фізичного розвитку дітей дошкільного віку при короткозорості. - C. 188-190.
 62. Сосіна В. Ю., Ленишин В. А. Аналіз традиційної методики спеціальної фізичної підготовки спортсменок у групових вправах художньої гімнастики (за результатами анкетування найсильніших гімнасток світу). - C. 191-193.
 63. Бутов Р. С. Комплексная программа физической реабилитации для слабовидящих детей 13-15 лет. - C. 193-196.
 64. Культурологія

 65. Дорожкин А. С. Знаково-символический аспект скарификации в контексте молодежных субкультур. - C. 198-201.
2014
№ 7(2) (10)

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського