Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2014/5(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Економічні науки

 3. Сєніна А. О. Підприємництво як складний соціально-економічний феномен: порівняльна ретроспектива та сучасна проблематика. - C. 8-12.
 4. Стрижеус Л. В., Виядач Н. О. Організація як функція готельного менеджменту. - C. 13-15.
 5. Тесля С. М., Мудрик М. І. Сутність та структура фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування. - C. 16-18.
 6. Тесля С. М., Ходань О. М. Місцеві бюджети як основне джерело формування фінансових ресурсів регіону. - C. 19-21.
 7. Федорович І. В., Мелько М. Г. Основні шляхи подальшого реформування та модернізації ГТС України. - C. 21-24.
 8. Хімійчук О. М., Струк Б. М. Особливості фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування. - C. 25-28.
 9. Хома С. В., Богославець О. Ю. Особливості обліку зобов’язань за випущеними облігаціями відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. - C. 28-32.
 10. Chul O. M. The creative economy in Ukraine step by step. Situation and prospects of the film industry. - C. 33-36 .
 11. Шашко В. О. Додаткова освіта сучасного менеджера як складова його професійної затребуваності та соціальної активності. - C. 36-39 .
 12. Ширма В. В. Функціональна модель інноваційного розвитку підприємств галузі рослинництва. - C. 39-44.
 13. Філософські науки

 14. Нестерова М. А. Рациональность принятия решенийв когнитивной экономике. - C. 46-48 .
 15. Філологічні науки

 16. Атрошенко Г. І., Негрій І. І. Часопросторовий хронометраж казки Всеволода Нестайка "Дивовижні пригоди в лісовій школі". - C. 50-53.
 17. Білевич Н. В. Мовний вияв невербальних елементів у семантичній структурі української інтимної лірики. - C. 53-55.
 18. Грицевич Ю. В. Особливості волинськополіських говірок у збірнику фольклорних записів О. Кондратович "Калиновий квіт Полісся". - C. 56-59.
 19. Лопата Ю. М. Категорія наративної стратегії в жанровій структурі роману Дж. Остін "Гордість і упередження". - C. 59-62.
 20. Пефтієва О. Ф., Полєва Д. О. Генезис образного лексико-семантичного варіанта слова. - C. 62-65.
 21. Светлична О. С. Диференційні ознаки складнопідрядних речень корелятивно-уточнювальної будови. - C. 65-68.
 22. Яворський А. Ю. Українська підляська говірка в поезії Юстини Королько: синтаксичний рівень. - C. 69-72.
 23. Географічні науки

 24. Макаренко В. В., Веселова О. А. Ерозійні процеси ґрунтового покриву степу України. - C. 74-76.
 25. Юридичні науки

 26. Александренко О. В., Веселовська Н. О. Актуальні питання щодо збереження культурної спадщини. - C. 78-82.
 27. Кириченко А. А., Коросташова Т. А. Доктрина видового деления правонарушений и юридической ответственности: сущность и значение. - C. 82-85.
 28. Кириченко А. А., Виноградов А. К. Сущность антикриминальной и гражданской отрасли права и судопроизводства по новой доктрине классификации юридических наук. - C. 86-88.
 29. Ланцедова Ю. А., Тунтула А. С., Шаповалова О. И., Шведова А. Л. Сущность антикриминальной и гражданской отрасли права и судопроизводства как антиделиктных юридических наук. - C. 89-92.
 30. Ланцедова Ю. А. Доктрина процедуры работы с источниками антикриминальных сведений. - C. 92-95.
 31. Романюк Є. О. Формальна визначеність права як підстава визначення меж людської свободи. - C. 95-98.
 32. Скуріхін Д. С. Визначення та розв’язок юридичної істини у сучасних умовах. - C. 99-102.
 33. Тунтула А. С. Новая доктрина сущности и видового деления личностных источников антикриминальных сведений. - C. 103-105.
 34. Шаповалова В. С. Оружиеделиктика как базисное частное учение криминалистики и ордистики. - C. 106-108.
 35. Педагогічні та психологічні науки

 36. Азаркина Е. В. Социально-психологические причины суицидального поведения. - C. 110-113.
 37. Атрошенко Т. Ю. Досвід допрофільної підготовки учнів у загальноосвітній школі. - C. 113-116.
 38. Бирка М. Ф. Структура, основні завдання та управління діяльністю регіональної складової системи післядипломної педагогічної освіти. - C. 116-120.
 39. Карпич І. О. Проблеми педагогіки дитячого руху на сторінках періодичної преси України (20-ті – початок 30-х років ХХ ст.). - C. 120-123.
 40. Кривенко І. П. Діагностування у майбутніх лікарів компетентності з опрацювання медико-біологічних даних у процесі вивчення медичної інформатики. - C. 124-127.
 41. Лазуренко О. О. Аналіз передумов формування емоційної сфери та проявів емоційного потенціалу особистості студента в процесі професійної підготовки. - C. 127-131.
 42. Максим О. В. Програма адаптації дітей з порушеннями саморегуляції до соціокультурного середовища. - C. 131-135.
 43. Міськів В. А. Роль лекції при викладанні анатомії людини студентам-іноземцям у вищих медичних закладах. - C. 136-138 .
 44. Сердюк Н. І. Компоненти, критерії та рівні сформованості атракції до однолітків у підлітковому віці. - C. 138-140.
 45. Хацаюк Н. С. Критерії ефективності науково-методичної роботи в експериментальних навчальних закладах Автономної Республіки Крим. - C. 141-145.
 46. Шило Л. В. Нестандартний урок як ефективна форма організації вивчення мови молодшими школярами. - C. 145-148.
 47. Медичні, фармацевтичні та ветеринарні науки

 48. Безкоровайна І. М., Наконечний Д. О. Вплив товщини рогівки на результати різних видів тонометрії. - C. 150-152.
 49. Вітріщак С. В., Разумний Р. В., Савіна О. Л., Татаренко Д. П. Електромагнітні випромінювання – проблема для здоров'я населення. - C. 152-154.
 50. Жураківська О. Я. Вікові морфологічні зміни вентромедіального ядра гіпоталамуса. - C. 154-157.
 51. Карвацька Н. С., Пашковський В. М., Обезюк В. С., Стасишена О. В. Рівень емоційного вигорання у лікарів різних спеціальностей. - C. 157-161.
 52. Карпова С. В., Марусенко И. М., Васьков А. А. Семейная тревога как фактор, способствующий профессиональному выгоранию врача. - C. 161-164.
 53. Клітинська О. В., Васько А. А. Аналіз якості контролю за індивідуальною гігієною порожнини рота школярів, які проживають в умовах мікроелементозів фтору та йоду. - C. 164-166.
 54. Клітинська О. В., Корень І. М. Вплив ремінералізуючої терапії твердих тканин зубів у дітей з вадами слуху, які проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду. - C. 166-168.
 55. Соціальні науки

 56. Шаповал І. Г., Батрак А. О. Проблеми формування молодої сім’ї. - C. 170-172.
 57. Грищенко Н. І., Мінчук Т. В. Проблема війни як соціально-політичного явища в умовах глобалізованого суспільства. - C. 172-174.
 58. Державне управління

 59. Архипова Е. А., Астахова Ю. В. Управление ТНК в условиях глобализации хозяйственной деятельности. - C. 176-178.
 60. Матюрін І. В. Маркетингове забезпечення соціального захисту військовослужбовців. - C. 179-182.
 61. Соціальні комунікації

 62. Грисюк В. П. PR на революції та революція як PR. - C. 184-187.
2014
№ 5(2) (08)

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського