Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2014/5(1)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Технічні науки

 3. Коньшин В. І., Вишневський П. Ф. Вивчення міжнародного досвіду використання "сухих" сховищ відпрацьованого ядерного палива контейнерного типу. - C. 6-9.
 4. Муха А. А. Моделирование и разработка алгорима работы АПС-РМПГ средствами пакета Matlab Similink+StatefolW. - C. 10-15.
 5. Новацький А. О., Коломійцев П. Є., Сапсай П. О. Комплементарний фільтр для квадрокоптера з компенсацією температурного дрейфу нуля датчика кутової швидкості. - C. 15-18.
 6. Чуйко А. М., Чуйко М. М., Ноздрачова О. С., Гаряга А. О. Концептуальні підходи до розробки борошняної продукції лікувально-профілактичного призначення. - C. 19-22.
 7. Сільськогосподарські науки

 8. Кравченко В. С. Попередник і строк сівби, як фактор сортової технології вирощування пшениці ярої у південній частині правобережного лісостепу. - C. 24-27.
 9. Герасименко А. А., Богачев Л. А. Инновационные проблемы сельского хозяйства современной украины. - C. 27-30.
 10. Історичні науки

 11. Зелінський М. В. Постать Романа Дмовського в польській історіографії. - C. 32-37.
 12. Петрухін С. В., Шляхтич Р. П. Життєвий шлях криворізького лицаря в роки Другої Світової війни. - C. 37-39.
 13. Печенина Н. А. Историческая география княжеств Руси: формирование територий и границ(ХІ–ХІІ ст.). - C. 40-42.
 14. Економічні науки

 15. Андрійчук І. В., Метошоп І. М., Олексин О. П. Ключові проблеми використання альтернативних джерел енергії біогазу в Україні. - C. 44-47 .
 16. Антоненко К. В., Бардась М. В. Мерчандайзинг як важлива складова розвитку сучасної роздрібної торгівлі. - C. 47-50.
 17. Барилович О. М. Використання формальних методів у порівняльному аналізі підприємств. - C. 50-53.
 18. Бегун С. І., Ковтун Н. В. Моделювання собівартості продукції підприємств хлібопекарської галузі України. - C. 53-56.
 19. Бикова Н. В., Банар Г. В. Формування та ефективні напрямки використання активів агропромислових підприємств у сучасних умовах. - C. 57-59.
 20. Бикова Н. В., Мороз Ю. Ю. Актуальні проблеми оцінки ризику ймовірності банкрутства на вітчизняних підприємствах. - C. 59-63 .
 21. Будник А. М., Лега О. В. Історичні аспекти формування поняття "необоротні активи". - C. 63-66.
 22. Булат Г. В., Камінська А. М. Сутність нематеріальних активів та особливості організації їх обліку. - C. 67-69.
 23. Васильєва С. І., Зав’ялова М. І. Зовнішньоекономічна діяльність на підприємстві. - C. 70-73 .
 24. Васильєва С. І., Кочевих І. С. Стратегія виходу підприємства на зовнішні ринки. - C. 73-75.
 25. Васильєва С. І., Осіпова Ж. В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства, з урахуванням посередника. - C. 75-78.
 26. Витвицька У. Я., Грушка У. М. Теоретико-методологічні аспекти оцінювання вартості торгових марок компаній. - C. 78-82.
 27. Гарафонова О. І., Черташ О. В. Особливості здійснення реструктуризаційних змін на вітчизняних підприємствах. - C. 82-85.
 28. Гусева Л. П., Лахина Л. Ф., Сыроижко В. В. Этапы и социально-экономические основы развития потребительской кооперации в России. - C. 85-91.
 29. Дмитрук Н. М. Сутність, склад та напрями вдосконалення обліку доходів від операційної діяльності на промислових підприємствах. - C. 92-94.
 30. Довбня С. Б., Пендик О. Г. Методичні особливості показників рентабельності та розробка їх класифікації. - C. 94-97 .
 31. Дутченко О. М., Дутченко О. О. Підвищення конкурентоспроможності регіонального розвитку шляхом забезпечення економічної безпеки регіону на прикладі Сумської області. - C. 97-100 .
 32. Желяпова А. Г., Кірносова М. В. Сучасні тенденції розвитку маркетингу в агропромисловому комплексі. - C. 100-104.
 33. Івашина О. Ф., Оксентюк Н. В. Шляхи збільшення прибутку підприємств України в сучасних умовах. - C. 105-108.
 34. Карачина Н. П., Савіцька О. О. Розвиток міжнародного туризму в Україні у контексті світової інтеграції. - C. 109-113.
 35. Сыроижко В. В., Кульнева И. И., Щеблыкина Н. И. Роль контроллинга в современной системе учета, контроля и управления организацией. - C. 113-116 .
 36. Лабай Я. Ю., Ольшевський Л. Б. Проблеми інформаційного та технічного забезпечення фінансової стійкості банків. - C. 117-119.
 37. Левкович А. А., Горпинич Ю. О., Волощенко Л. М. Стратегії соціально-інвестиційного розвитку України. - C. 119-122 .
 38. Лежненко Л. І., Ломова І. О. Теоретичні аспекти удосконалення аналітичного обліку виробничих запасів. - C. 122-126 .
 39. Лєгостаєва О. О., Чуб Т. А. Бюджетне відшкодування: проблеми та шляхи вирішення. - C. 127-130.
 40. Лозовський О. М., Батишева В. І. Підходи до управління розвитком потенціалу матеріально-технічної бази підприємства. - C. 131-134 .
 41. Лозовський О. М., Дишкантюк Д. С. Механізм функціонування приватних і публічних акціонерних товариств: відмінності і проблеми. - C. 134-138.
 42. Лозовський О. М., Шевчук О. О. Основні методи оцінки рівня ризиків у процесі управління підприємством. - C. 138-141.
 43. Лозовський О. М., Юрчук Я. О. Вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ на ефективність управління підприємством. - C. 141-144.
 44. Люзе М. В., Окландер М. А. Перспективи диверсифікації виробництва України в умовах інтеграційних процесів. - C. 144-148.
 45. Маркус О. В., Корнєєва К. О. Застосування бюджетування як інструменту контролю витрат на ремонти основних засобів підприємства. - C. 149-152.
 46. Матушкіна М. П. Генезис категорії "основні засоби" як об’єкта бухгалтерського обліку. - C. 153-156.
 47. Муляр Т. В., Копистиринська К. В. Аналіз ситуації на банківському ринку України. - C. 156-159.
 48. Некрасова Л. А., Беліцька О. Р. Вплив сил конкуренції на діяльність підприємств кондитерської галузі України. - C. 159-163.
 49. Чайковська М. А., Норенко В. С. Сучасний стан та особливості регулювання інфляції в Україні. - C. 163-166.
 50. Окландер М. А., Дунаєва Н. В. Соціально-відповідальний маркетинг. - C. 166-168.
 51. Палій С. А. Облік касових операцій та шляхи поліпшення його організації на підприємстві. - C. 169-171.
 52. Побоченко Л. М., Хомутовська Д. П. Основні тенденції вибору національними компаніями пріоритетних регіонів експансії. - C. 172-175.
 53. Подоля Г. В. Облік поточних зобов'язань підприємства: сучасний стан та напрямки удосконалення. - C. 175-177.
 54. Разінькова М. Ю. Аналіз ефективності інноваційної діяльності підприємств машинобудівної галузі промисловості. - C. 178-184.
 55. Sviridov S. S., Tomashaytis D. D. Modern state of farmer industry of Odessa region. - C. 184-187.
2014
№ 5(1) (08)

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter