Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2014/4(07)(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Філоcофські науки

 3. Антіфєєва Х. О. Гендерна педагогіка як чинник формування мистецтва жити студентської молоді у проблемному полі філософії освіти. - C. 6-8.
 4. Випасняк Г. О. Амбівалентність святості у романі М. Де Унамуно "Тітка Тула" та повісті "Святий Мануель добрий, мученик". - C. 8-11.
 5. Шкурко Н. С. Использование архетипов героя и трикстера в создании образов политических деятелей. - C. 12-15.
 6. Крутій Ю. М. Людина і Бог у тлумаченні Аврелія Августина. - C. 15-18.
 7. Філологічні науки

 8. Акулова Н. Ю., Дацева А. В. Коммеморація в художній структурі роману Ірен Роздобудько "Якби". - C. 20-24.
 9. Соломахіна Ю. Ф. Питання інтерпретації міфу в авторському тексті. - C. 24-26.
 10. Юридичні науки

 11. Александренко О. В., Веселовська Н. О. Кримінологічна характеристика злочинів неповнолітніх. - C. 28-30.
 12. Веклич В. О. Забезпечення й захист прав та свобод людини і громадянина як критерій концентрації влади. - C. 30-33.
 13. Желіховська Ю. В. Форми та способи охорони цивільних прав та інтересів нотаріусом. - C. 33-38.
 14. Чижаєв В. І. Звільнення особи від кримінальної відповідальності, передбачене ст. 45 КК України (дійове каяття): юридично-правові аспекти. - C. 39-42.
 15. Шкурідін Є. Є. Поняття альтернативних джерел енергії. - C. 42-44.
 16. Педагогічні та психологічні науки

 17. Бахов І. С., Нгуен М. Кионг Форми і методи педагогічної підтримки учнів мігрантів. - C. 46-48 .
 18. Височан Л. М. Гра, як засіб вивчення освітньої галузі "природознавство" в початковій школі. - C. 49-52.
 19. Губа Н. О., Шаферюк Т. А. Вплив проявів невротизації на соціально-психологічний клімат співробітників МНС. - C. 52-55.
 20. Малинівська Л. І. Актуальні проблеми організації та вдосконалення навчання з питань цивільного захисту у ВНЗ. - C. 56-59.
 21. Мішедченко В. В., Кулик Л. О. Засоби формування у молодших школярів відчуття музичного ритму. - C. 59-62.
 22. Писанка К. О. Школа на шляху до сталого розвитку. - C. 63-65.
 23. Писанка К. О. Проблеми екологічної освіти та виховання в різних країнах світу. - C. 65-71.
 24. Радченко С. В., Царькова О. В. Формування та розвиток особистості обдарованої дитини. - C. 71-73.
 25. Рожнова В. М., Демидчик Г. С. Каліграфічні хвилинки – одна із форм удосконалення графічних навичок письма. - C. 74-76.
 26. Semenchenko T. O. Assessment of the prospective language teachers’ learning achievements at australian universities. - C. 76-79.
 27. Шевчук М. А. Педагогические условия управления процессом формирования профессиональной компетентности будущих учителей средствами проектных технологий. - C. 79-82.
 28. Медичні, фармацевтичні та ветеринарні науки

 29. Викторова И. А., Коншу Н. В., Киселева Д. С. Семейная гипермобильность суставов: клинико-генеалогические особенности, прогнозирование риска развития остеоартроза. - C. 84-88.
 30. Нетюхайло Л. Г., Басараб Я. О. Механізми запалення у обпечених (огляд літератури). - C. 89-98.
 31. Тодоріко Л. Д., Сем’янів І. О., Сака А. А. Поліморфізм генів глутатіон-s-трансферази у хворих на туберклульоз легень із супутнім ураженням гепато-панкреато-біліарної системи. - C. 98-100.
 32. Хоменко В. Г. Коррегирующее действие мелатонина хроноритмических нарушений фибринолиза и протеолиза тканей почек. - C. 101-104.
 33. Політичні науки

 34. Гордієнко А. В. Щодо проблем втілення політики мультикультуралізму в добу глобалізації: світові та українські перспективи. - C. 106-112.
 35. Корольова Ю. М. Проблема федералізації України. - C. 112-116.
 36. Фізичне виховання та спорт

 37. Бутов Р. С. Комплексная программа физической реабилитации для слабовидящих детей 13-15 лет. - C. 118-121.
 38. Нездолій А. О., Малецька З. В. Вивчення гострої токсичності цукерок із вмістом L–карнітину та глюкозаміну. - C. 121-124.
 39. Культурологія

 40. Дем’янова Н. О. Етностилістична лінія в контексті українського та балканського наївного живопису ХХ – початку ХХІ століття. - C. 126-128.
 41. Соціальні комунікації

 42. Колесникова В. В. Новейшие рекламные тенденции в газете "Bild" (Германия). - C. 130-133.
 43. Шаванов С. В. Соціальна психологія сучасних інформаційних війн. - C. 133-136.
2014
№ 4(07)(2) (квітень)

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter