Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2014/3(06)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Фізико-математичні науки

 3. Косенкова М. В. Определение понятия равновесия в математической модели образовательной системы региона и доказательство необходимых условий его существования. - C. 8-10.
 4. Технічні науки

 5. Родионов А. В. Исследования нагруженности рычага динамического лункообразователя при посадке леса. - C. 12-15.
 6. Чуйко А. М., Чуйко М. М., Дриль М. В., Шейка А.І. Розробка борошняної і кондитерської продукції лікувально-профілактичного призначення. - C. 15-18.
 7. Сільськогосподарські науки

 8. Герасименко А. А., Богачев Л. А. Инновационные проблемы сельского хозяйства современной украины. - C. 20-22.
 9. Історичні науки

 10. Eроxiн I. Ю. Козацтво: подвійність історії – подвійність світогляду. - C. 24-26.
 11. Економічні науки

 12. Ilieva L. M. Research on the key generating markets for destination "Bulgaria". - C. 28-32.
 13. Безугла Т. В. "Економічна стійкість" та "Фінансова стійкість". - C. 32-34.
 14. Большакова М. С. Зарубежный опыт организации и регулирования банковского проектного финансирования. - C. 34-37.
 15. Казак Ю. М. Адміністративне управління в управлінні персоналом. - C. 38-40.
 16. Кляп М. М. Напрямки вдосконалення фінансових послуг в системі електронного бізнесу. - C. 41-43.
 17. Корнілова Н. В. Фактори впливу на формування життєвого циклу розвитку туристичних підприємств. - C. 43-46.
 18. Милян О. С., Геєць І. О. Напрями співпраці України та ЄС у сфері цивільної авіації. - C. 46-49.
 19. Саргаева Н. Ю. Особенности оценки инновационной деятельности высших учебных заведений. - C. 50-53.
 20. Сербина О.Г., Пономар В. В. Тенденції розвитку мобільного банкінгу в Україні. - C. 53-55.
 21. Титарчук Т. П., Шарманська В. М. Удосконалення механізму державного регулювання регіональних ринків праці. - C. 56-59.
 22. Товт В. З. Можливі наслідки запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС. - C. 60-63.
 23. Ушенко О. П. Державне та регіональне регулювання міграції населення України. - C. 63-66.
 24. Черкас А. В. Місце і роль контролінгу в управлінні підприємством. - C. 67-70.
 25. Філоcофські науки

 26. Крутій Ю. М. Людина і Бог у тлумаченні Аврелія Августина. - C. 72-74.
 27. Скуріхін Д. С. Роль антропології права в вирішенні спорів позасудовими способами. - C. 75-78.
 28. Юридичні науки

 29. Гончарова Є. В. Правова основа, поняття та ознаки агентських договорів. - C. 80-82.
 30. Педагогічні та психологічні науки

 31. Височан Л. М. Шляхи формування здорового способу життя в учнів початкових класів. - C. 84-86 .
 32. Гриньова О. М. Коротинська О. П. Ідеї Ф. Фребеля в практиці роботигруп короткочасного перебування з активізації інтелектуального розвитку дітей старшого дошкільного віку. - C. 87-90.
 33. Економова Е. К. Методика психолого-педагогічної підготовки співаків до концертного виступу в класі камерного співу. - C. 90-96.
 34. Рябовол Т. А. Соціально-психологічні чинники розвитку емпатії у молодших школярів загальноосвітніх навчальних закладів. - C. 97-100.
 35. Сокол І. М. Віртуальні педагогічні спільноти як платформа для саморозвитку педагогічних працівників. - C. 100-103.
 36. Товкач І. Є. Формування пізнавальної активності старшого дошкільника у ході мовленнєвих занять. - C. 103-106.
 37. Медичні, фармацевтичні та ветеринарні науки

 38. Александровська Л. М., Пенішкевич Я. І. Первинна відкритокутова глаукома: патогенез. - C. 108-110.
 39. Алексеев А. Д., Петрова О. Г. Респираторно-синцитиальная инфекция крупного рогатого скота (Обзор иностранной литературы). - C. 110-114.
 40. Бойко А. В., Сем`янів І. О. Установлення характеру ураження органів системи травлення у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень, оцінка важкості ендогенної інтоксикації. - C. 114-117 .
 41. Буряк В. В., Заіка І. В. Васкулярне ремоделювання та брахіоцефальна гемодинаміка – взаємозв’язок, вікові і клінічні особливості. - C. 118-120.
 42. Васкес Абанто Анна Эстуардовна, Васкес Абанто Хесус Эстуардо Есть ли этика в нашей медицине?. - C. 121-124.
 43. Вітріщак С. В. Забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту – реальна небезпека нації. - C. 125-126.
 44. Войтів Я. Ю., Сірук А. В., Марічук М. С. Корелятивний зв’язок між показниками систем фібринолізу, протеолізу плазми крові та тканини тонкої кишки в умовах експериментального перитоніту. - C. 127-130.
 45. Измайлова Л. В., Зиновьев И. Э. Анатомия сосудов корня сердца и трансперикардиальные доступы к ним. - C. 130-132.
 46. Казимирко Н. К., Акимова Е. Е., Завацкий В. Ю., Поляков А. С., Татаренко Д. П. Иммунология физиологической беременности. - C. 132-138.
 47. Каушанська О. В., Каньовська Л. В., Трефаненко І. В., Ткач Є. П. Досвід застосування препарату лефлуноміду у хворих на ревматоїдний артрит. - C. 138-141.
 48. Коровка С. Я., Военный И. В., Гриценко О. О., Коровка С. С., Военная В. Л. Диагностический метод КТ-цистернофистулографии в лечении назальной ликвореи. - C. 141-143.
 49. Нетюхайло Л. Г. Взаємозв’язок між клітинами ушкодженої шкіри при експериментальній опіковій хворобі. - C. 144-145.
 50. Пинчукова А. А., Руденко О. В. Изменения микрофлоры полости рта, связанные с ношением полных съемных пластиночных протезов. - C. 146-149.
 51. Чевычелов С. С. Качественная оценка диастолической функции левого желудочка при цветовом допплеровском картировании. - C. 149-152.
 52. Політичні науки

 53. Шемет І. А. Однополярність домінування США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. - C. 154-160.
 54. Шкуро А. С. Функціональні тенденції процесу прийняття політичних рішень (на прикладі діяльності ЄС). - C. 160-164.
 55. Соціальні комунікації

 56. Мельникова О. С., Свергун С. В. Теленовини як засіб формування іміджу Маріуполя за 2013 рік (на прикладі національних телеканалів "СТБ", "Новий канал" та "Інтер"). - C. 166-168.
 57. Культурологія

 58. Дорожкин А. С. Молодежные субкультуры на современном этапе развития белорусского общества (на примере города Гродно). - C. 170-173.
2014
№ 3(06) (Березень)

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter