Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2014/2(05)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Технічні науки

 3. Гадецька З. М. Створення системи безпеки в готелях України та Черкаського регіону. - C. 8-11.
 4. Shamanskij S. J., Bezugla O. V. Improvement of sludge stabilization technology along with biogas production. - C. 12-14.
 5. Сільськогосподарські науки

 6. Заболотний О. І., Заболотна А. В. Мікробіологічна активність грунту при застосуванні гербіциду мерлін. - C. 16-20.
 7. Історичні науки

 8. Cугак В. В. Освітній рівень робітництва південної України другої половини ХІХ – початку ХХ століття. - C. 22-24.
 9. Економічні науки

 10. Алексеев А. О., Чобан Э. С., Торсунова Н. А. Модель ценообразования финансовых активов применительно к объектам недвижимости. - C. 26-30.
 11. Гриценко О. І. Тенденції та проблеми формування інтегрованої звітності суб’єктами господарювання. - C. 31-34.
 12. Ilieva L. M. Development of the tourist brand. - C. 35-40.
 13. Климчук А. О. Моніторинг рівня конкуренто-спроможності в оперативному управлінні підприємством. - C. 41-43.
 14. Коломейченко А. С., Ноздрина Ю. В. Анализ информационной системы трансфера результатов научных исследований в агропромышленный комплекс России. - C. 44-47.
 15. Левицька І. В. Формування регіонального туристського кластера. - C. 48-52.
 16. Стрехова С. В. Стан впровадження інноваційних технологій в управлінні персоналом на машинобудівних підприємствах Вінницької області. - C. 53-56.
 17. Чернова Ю. В. Раскрытие информации о финансовых вложениях в бухгалтерской отчетности предприятий агропромышленного сектора. - C. 57-59.
 18. Швед В. В., Даних О. В. Методологічне забезпечення стратегічного управління діяльності підприємства. - C. 60-62.
 19. Шпеник Т. К. Оцінка природно-ресурсного потенціалу районів Закарпатської області з точки зору перспективи розвитку сільського (зеленого) туризму. - C. 63-66.
 20. Ярыгина И. З. Проблемы и перспективы использования национальных валют в обеспечении экономического сотрудничества. - C. 67-70.
 21. Філоcофські науки

 22. Казаков М. А. Введение предиката эмпирической конъюнкции как правила установления истинности на уровне языка фактов. - C. 72-78.
 23. Крутій Ю. М. Людина і Бог у тлумаченні Аврелія Августина. - C. 79-82.
 24. Філологічні науки

 25. Зленко Ю. М. Перифраз у художньому мовленні Євгена Гуцала. - C. 84-86.
 26. Науменко О. В. Колірні уподобання як складова індивідуального стилю письменника та перекладача. - C. 87-89.
 27. Прасол Є. А. Репрезентації образа Фудзи у творі Р.Желязни "24 види гори Фуджі кисті Хокусая". - C. 89-92.
 28. Юридичні науки

 29. Тоцький Б. А. Використання концепції неукладеності правочинів як спосіб захисту приватних інтересів. - C. 94-96.
 30. Чижаєв В. І. Звільнення особи від кримінальної відповідальності, передбачене ст. 45 КК України (дійове каяття): юридично-правові аспекти у земельному праві України. - C. 97-100.
 31. Педагогічні та психологічні науки

 32. Гришко Т. Г. Использование малых фольклорных жанров на уроках русского языка как средства формирования духовно-моральных качеств учащихся начальных классов. - C. 102-104.
 33. Дєда В. М. Особливості організації експериментальної роботи з дітьми старшого дошкільного віку щодо вироблення вмінь та навичок вимірювальної діяльності. - C. 105-108.
 34. Захарова Г. Б. Самостійна навчальна діяльність студентів внз у рамках компетентнісного підходу. - C. 109-111.
 35. Капран С. Б. Реалізація організаційно-педагогічних умов підготовки майбутніх організаторів діловодства до самоосвітньої діяльності у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. - C. 112-115 .
 36. Кочерга О. М. Особливості використання тренінгових технологій у процесі формування практичної компоненти професійної підготовки майбутнього учителя. - C. 116-119.
 37. Портницька Н. Ф., Татаріна А. О., Лесик С. Н. Психолого-педагогічні особливості рівня домагань підлітків, що потребують корекції розумового розвитку. - C. 120-123.
 38. Рябовол Т. А. Окремі аспекти соціально-психологічної корекції особистості молодших школярів з викривленнями у розвитку емпатії. - C. 124-127.
 39. Рябуха А. Ю. Модель підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування мультимедійних технологій. - C. 128-131.
 40. Фурса О. О. Комплексний розвиток дизайну і дизайн-освіти як наріжна освітня тенденція. - C. 131-136.
 41. Хміль Н. А., Морквян І. В. Организация внеклассных воспитательных мероприятий по информатике в начальных классах с использованием интерактивных методов. - C. 137-139.
 42. Чайковская Л. А. Стилизация в декоративном пейзаже. Фломастерная техника. - C. 139-142.
 43. Ярощук Н. П. Умови формування ціннісно-смислового ставлення до психології. - C. 142-144.
 44. Медичні, фармацевтичні та ветеринарні науки

 45. Викторова И. А., Киселева Д. С., Коншу Н. В. Гипермобильность суставов: её роль в дифференциальной диагностике болевого суставного синдрома у лиц молодого возраста. - C. 146-150.
 46. Гарас М. Н. Динаміка показників лабільності бронхів у школярів на тлі базисної протизапальної терапії тяжкої персистуючої бронхіальної астми. - C. 151-153.
 47. Гасюк П. А., Ковтун Н. Я., Воробець А.Б. Морфометричні показники коронки малих кутніх зубів верхньої та нижньої щелеп людини в нормі. - C. 154-156.
 48. Дудка П. Ф., Добрянський Д. В., Ільницький Р. І. Гемореологічні й імунні порушення та можливості їх корекції у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень. - C. 157-160.
 49. Золотухина Е. Л. Механизмы участия зубного ликвора в формировании свойств твердых тканей зуба. - C. 160-163.
 50. Комаревская Е. В., Семенова О. А., Семенова О. А. Антигалитозная эффективность зубной пасты "Halita". - C. 164-166.
 51. Мистецтвознавство та архітектура

 52. Романенкова Ю. В. Стилистические характеристики маньеризма в скульптурном наследии А. Монторсоли. - C. 168-172.
 53. Державне управління

 54. Папуша В. С. Форми та напрями впливу громадянського суспільства на державне управління: представництво интересів. - C. 174-176.
2014
№ 2(05) (Лютий)

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського