Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2014/12(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Логвінова О. П. Особливості управління економічним ризиком в сучасних умовах господарювання. - C. 8-11.
 4. Лопащук І. А., Васількова К. В., Міхальова А. В. Теорії мотивації та методологічні основи впливу мотивації персоналу на досягнення загальних цілей підприємства. - C. 11-15.
 5. Максимів Н. В., Сидоренко О. М. Оцінювання ризику ліквідності за допомогою моделі динамічного індикатора на прикладі АТ "Сбербанк Росії". - C. 15-18.
 6. Masliukivska A. O. The analysis of the current stateand features of the formation of the personnel component of the scientific and technical potential of Ukraine. - C. 18-22.
 7. Мідляр А. К., Батишева В. І. Стратегічні напрями вдосконалення управління матеріально-технічною базою підприємства. - C. 22-25.
 8. Міндова О. І. Фінансові ресурси недержавного пенсійного забезпечення. - C. 25-28.
 9. Мошенська А. В. Моделювання плаваючих граничних знижок цінової функції за методом інтерполяції. - C. 29-33.
 10. Мусієнко О. М., Головчанська А. В. Сучасні підходи щодо визначення поняття кредитоспроможності банків. - C. 34-36.
 11. Мякишевська О. М. Ризик-менеджмент банківського іпотечного кредитування комерційної нерухомості. - C. 37-40.
 12. Небаба Н. О. Система недержавного пенсійного забезпечення в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. - C. 41-44.
 13. Орленко О. В. Нові ринкові можливості та економічні переваги круп'яного органічного виробництва. - C. 44-49.
 14. Перчук О. В. Управлінський облік фінансових результатів підприємств теплопостачання. - C. 50-53.
 15. Погореленко Н. П., Гришко Б. Д. Сутність фінансового банківського менеджменту комерційного банку. - C. 54-56.
 16. Поліщук В. Г., Жоголь О. В. Перспективи стимулювання сталого розвитку лісового господарства регіонів України. - C. 57-63.
 17. Поліщук В. Г., Прокоп В. І. Зарубіжний досвід фінансування проектів за схемою краудфандинг. - C. 63-66.
 18. Прохорчук С. В. Інноваційні процеси: теоретичний аспект. - C. 66-69 .
 19. Радєва О. Г. Амортизаційна політика в контексті механізму ефективного управління підприємством: сутність, характеристика та проблеми. - C. 70-73.
 20. Редько Н. В. Економічна характеристика ринку безалкогольних напоїв у місті Києві. - C. 73-76.
 21. Русановська О. А. Формування інформаційної бази стратегічного логістичного контролінгу машинобудівних підприємств. - C. 77-81.
 22. Руссиян Е. А., Дорофеева А. А. Практический анализ особенностей управления организационным поведением персонала на промышленных предприятиях. - C. 81-86.
 23. Савич І. В. Детермінанти формування тіньової економіки України. - C. 87-92.
 24. Саєнко О. Р., Власенко В. С. Оцінка податкового навантаження у забезпеченні ефективної діяльності машинобудівних підприємств. - C. 92-96.
 25. Саєнко С. Г., Осипенко Н. В. Сутність, проблеми та особливості оцінки бізнесу суб'єктів малого підприємництва на підставі факторного аналізу. - C. 96-100.
 26. Самородов Б. В., Нижеборець А. І. Банківські послуги та їх роль у формуванні доходів банку. - C. 100-102.
 27. Семенюк Л. П., Сухецька А. О. Сутність управління фінансовим розвитком банку як основної передумови економічного розвитку України. - C. 103-106.
 28. Сердюк Л. В., Савченко Г. О., Галіч О. Т. Кореляційно-регресійний аналіз впливу факторів на формування фінансового результату банків Харківського регіону. - C. 106-109.
 29. Sichkarenko K. O. The transfer of technologies in Ukraine: the main trends. - C. 110-113.
 30. Скриньковський Р. М., Семчук Ж. В. Індикатори діагностики ефективності діяльності підприємства. - C. 114-116.
 31. Стадницька Ю. Ю. Розмах просторової диференціації цін ресурсів як основа ідентифікації чинників розміщення господарської діяльності. - C. 116-121.
 32. Супрун О. О. Наукові підходи трактуванння сутності фінансування. - C. 121-125.
 33. Токаренко О. І., Швачко В. А. Підходи до оцінювання та забезпечення ефективності організації на прикладі санаторно-курортних підприємств. - C. 126-129.
 34. Топольницька Т. Б. Фінансово-інвестиційне забезпечення модернізації виробництва підприємств цементної промисловості. - C. 130-133.
 35. Трифонова О. В. Стійкість функціонування вугледобувних підприємств: фактори та види. - C. 133-140.
 36. Трішкіна Н. І. Підвищення ефективності управління товаропостачання на підприємствах оптової торгівлі. - C. 140-143.
 37. Удод Н. М. Соціальний капітал міжнародного бізнесу. - C. 144-148.
 38. Каднічанська В. М., Уткіна О. В. Теорія та практика функціонування системи фінансового моніторингу в банках України. - C. 149-152.
 39. Яворська Н. П. Концептуальні засади стратегії еколого-інноваційного розвитку деревообробного виробництва України. - C. 153-156.
 40. Лях Г. Р. Демократичний стиль спілкування як вияв педагогічної майстерності вчителя. - C. 158-161.
 41. Лящук О. С. Проблеми формування злагоди як сімейної цінності у старшокласників інтернатних закладів. - C. 162-165.
 42. Махінова М. В. Формування мовної особистості у британському соціокультурному освітньому просторі. - C. 165-169.
 43. Мукан Н. В., Барабаш О. В. Освіта дітей вікової категорії 2,5-6 років у Канаді. - C. 169-172 .
 44. Овсієнко Л. М. Концептуальний та інноваційний потенціал компетентнісного підходу до навчання студентів-філологів. - C. 173-176.
 45. Пінчук І. О. Англомовна компетентність як складник системи професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів. - C. 177-180.
 46. Русакова Л. І. Синтез функцій і методів освіти в українській, сучасній художній педагогіці і його вплив на ефективність сприйняття і учіння. - C. 181-185.
 47. Соколова С. В. Технологія формування правової культури майбутніх інженерів-педагогів та її компонети. - C. 185-188.
 48. Токарук Л. С. Становлення та розвиток диверсифікованої професійної інклюзивної освіти: порівняльний аналіз. - C. 188-192.
 49. Чарченко П. С. Використання проектних методів у позаурочній виховній роботі. - C. 192-195.
 50. Шапаренко Х. А. Проблеми і перспективи реалізації принципу доступності системи дошкільної освіти в Україні. - C. 196-199.
 51. Шерман М. І., Безбах О. М. Професійна ідентичність як чинник формування інформаційної культури майбутніх судноводіїв. - C. 199-203.
 52. Шийка Ю. І. Історичні передумови розвитку білінгвізму в Канаді. - C. 203-206.
 53. Антонів А. А., Дрозд В. Ю. Особливості перебігу хронічного некаменевого холециститу та соматоформної вегетативної дисфункції. - C. 208-211.
 54. Антонів А. В., Дрозд В. Ю. Комплексне застосування тримебутину малеату та адаптолу (мебикару) у хворих із поєднаним перебігом нейроциркуляторної дистонії та хронічного некаменевого холециститу. - C. 211-214.
 55. Горський П. В., Таралло В. Л. Переваги використання законів виживання і збереження здоров'я населення для аналізу динаміки чинних процесів та ефективності роботи територіальних систем охорони здоров'я. - C. 215-219.
 56. Demydenko G. V. Investigation of apelin activity in patients with essential hypertension and obesity. - C. 220-223.
 57. Слинько Ю. О. Ефективність профілактики гінгівіту в дітей, матері яких під час вагітності зазнали умов гіпокінезії. - C. 224-226.
 58. Трефаненко І. В., Каушанська О. В., Ткач Є. П., Каньовська Л. В. Зміни антиоксидантного захисту у хворих з поєднаним перебігом ішемічної хвороби серця та хронічного некаменевого холециститу похилого віку, шляхи їх корекції. - C. 227-230.
 59. Братішко Ю. С. Роль корпоративної культури у формуванні системи соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств. - C. 232-238.
 60. Горошко О. М., Музика Н. Я., Паламар А. О., Бобик М. П., Горошко Н. А. Вплив ліпосомального кверцетину-ліпофлавону та ліпіну на процеси пероксидації ліпідів та білків при експериментальній гострій нирковій недостатності за умов одноразового введення. - C. 238-240.
 61. Бездітко А. В. Навчальна програма тренінгової форми "Розвиток професійних компетенцій працівників промислових підприємств". - C. 242-246.
 62. Вознюк А. В. Дизайн та особливості впровадження тренінгової програми "психологічні особливості управління педагогічними працівниками в освітніх округах". - C. 247-250 .
 63. Гудінова І. Л. Самопроектування особистості на основі протонаративних істин. - C. 250-254.
 64. Лапушенко М. В. Дисморфофобія: проблема визначення, діагностики та надання психологічної допомоги. - C. 255-259.
 65. Максим О. В., Рябовол Т. А. Використання казкотерапії в роботі з соціально дезадаптованими школярами. - C. 260-263.
 66. Марциняк-Дорош О. М. Мотивація до самовдосконалення через методи активного навчання. - C. 264-266.
 67. Фалько Н. М., Пижик Д. І. Гармонізація емоційної сфери підлітків методами казкотерапії. - C. 267-270.
 68. Чаркіна О. А. Психологічні детермінанти жіночого ідиопатичного безпліддя. - C. 271-274.
 69. Борисенко М. І. Про порядок оформлення та надання субсидій після підвищення тарифів. - C. 276-278.
 70. Лєскова Л. Ф. Менеджер соціальної сфери – нова професія нашого часу. - C. 279-281 .
 71. Чепурна І. М. Вплив Конфуція та його філософського вчення на становлення громадянської соціалізації Китаю. - C. 282-284.
 72. Маскевич О. Л., Гороховська Ю. І., Кровіцка Я. А. Проблема політичного лідерства в Україні на сучасному етапі розвитку. - C. 286-288.
 73. Міхавчук Л. Ф. Політика Великобританії у сфері надання притулку в кінці 1980-х – на початку 2000-х років. - C. 289-293.
 74. Сурніна-Далекорей О. А. Особливості політичної участі жінок Словаччини та Польщі: порівняльний аналіз. - C. 293-298.
 75. Помаза-Пономаренко А. Л., Лукіша Р. Т. Публічна політика розвитку регіонів в Україні: зміст наукової проблеми. - C. 300-304.
 76. Сафонова Т. В. Семіотика в екслібрисі символі-тотемі. - C. 306-309.
2014
№ 12(2) (15)

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського