Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікацій



Пошуковий запит: (<.>I=Ж101120/2014/1(03)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Молодий вчений
: наук. журн..- Херсон
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Біологічні науки

 3. Островський Л. М. Экология и распостранение пауков-охотников рода Dolomedes latreille, 1804 (Araneae, Pisauridae) на юго-востоке Беларуси. - C. 8-11.
 4. Бондаренко Л. Б., Чижиков Т. В., Шаяхметова Г. М., Карацуба Т.А., Матвієнко А.В., Коваленко В.М. Критеріальні показники розвитку метаболічного синдрому у дорослих щурів та тварин пубертатного віку. - C. 12-14.
 5. Технічні науки

 6. Родионов А. В. Выбор профиля поперечного сечения рычага динамического лункообразователя. - C. 16-20.
 7. Сільськогосподарські науки

 8. Драпалюк М. В., Малюков С. В., Гнусов М. А. Совершенствование процесса работы грунтометательной машины. - C. 22-24.
 9. Історичні науки

 10. Демочко Г. Л. Вивчення соціальних аспектів охорони здоров’я та приклад використання отриманих результатів у практиці сьогодення. - C. 26-29.
 11. Erokhin I. Ur. For questions systematization history of the cossacks. - C. 30-33.
 12. Зелинский М. В. Роман дмовский как идеолог и теоретик польского национализма. - C. 34-38.
 13. Ночовний О. В. Основні засади та процес утворення постійних комісій верховної ради української РСР. - C. 39-42.
 14. Петрухін С. В., Шляхтич Р. П. Формування штрафних батальйонів і рот у Червоній армії та їх бойове використання в період Великої Вітчизняної війни. - C. 43-47.
 15. Пуйда Р. Б. Українське національно-демократичного об’єднання 1928-1939 рр. у польському парламенті. - C. 48-51.
 16. Сазонов В. В. Політичні та військові організації російської еміграції в 1920–1930-х рр. в Європі. - C. 52-57.
 17. Шпакович К. В. Преса Харкова 1920-х рр. як чинник розвитку театрального та музичного мистецтва. - C. 58-60.
 18. Економічні науки

 19. Апухтін А. І. Теоретичні основи формування маркетингової стратегії розвитку банківської сфери. - C. 62-65.
 20. Асаинов А. Ж. Вступление Казахстана в ВТО вопросы экологий. - C. 66-70.
 21. Задорожний С. В., Ищенко А. С. Современные проблемы института страхового посредничества. - C. 71-74.
 22. Леденёва М. В. Модель международной торговли в условиях обмена продукцией разной степени обработки. - C. 75-77.
 23. Макасевич И. Ю. Возникновение и становление Европейской банковской системы. - C. 78-82.
 24. Трутнева Е. В., Богомолов А. И. Реабилитация заключённых и информационные технологии. - C. 83-84.
 25. Філологічні науки

 26. Власенко Л. В. Поняття "першочергових" та "другорядних" письменників у творчості О.І. Білецького. - C. 86-88.
 27. Расевич Л. П. Міф шерлока холмса у працях англомовних дослідників. - C. 89-90.
 28. Щербицкая В. В. Влияние гендерного фактора на жанровое своеобразие современной английской автобиографии. - C. 91-94.
 29. Юридичні науки

 30. Борисова А. М. Напрямки та перспективи вдосконалення інформаційних банківських правовідносин. - C. 96-99.
 31. Зайцева И. В., Герасимова Е. Е. Сущность категории "права человека" – фундаментальная ценность глобальной цивилизации. - C. 100-103.
 32. Кукина Т. Е. Система образования в соответствии с Федеральным Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации". - C. 104-107.
 33. Михеев Д. Н. Правовой нигилизм, как социально-правовое явление. - C. 108-111 .
 34. Пташник І. Р. Етичні питання проведення ксенотрансплантації. - C. 112-115.
 35. Федюк Л. В. Захист права юридичної особи на ділову репутацію. - C. 115-120.
 36. Ченцов С. Д., Новикова А. Е. Становление института уполномоченного по правам ребенка в России. - C. 121-126.
 37. Педагогічні та психологічні науки

 38. Дідик Н. М. Феномен особистісної зрілості в інтерпретації українських дослідників. - C. 128-131.
 39. Камінська О. В. Психологічні особливості формування та прояву кіберсексуальної залежності. - C. 132-136.
 40. Княжева І. А. Результати діагностики рівнів розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності "дошкільна освіта". - C. 137-141.
 41. Кузава І. Б. Експериментальне моделювання інклюзивної освіти дошкільників,які потребують корекціїпсихофізичного розвитку. - C. 142-144.
 42. Манохіна І. В. Практична складова навчальної діяльності якосновна передумова формування у майбутніх соціальних педагогів готовності до роботи з дітьми-сиротами. - C. 145-149.
 43. Мільчевська Г. С. Форми і методи роботи зі старшими підлітками в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку. - C. 150-154.
 44. Москалюк В. Д., Сидорчук А. С. Якісна медична освіта в україні на додипломному етапі: міф чи реальність?. - C. 155-157.
 45. Наконечна О. В. Арт-терапія як спосіб впливу на особистість у зарубіжній та вітчизняній літературі. - C. 158-161.
 46. Савченко Л. Л. Народність виховання як основа національного виховання у спадщині педагогів минулого. - C. 162-166.
 47. Смешнова А. В. Ефективне застосування інтерактивних методів у навчанні учнів молодшого шкільного віку. - C. 167-170.
 48. Фролова О. В. Особливості дослідження проявів етнічних стереотипів у процесі спілкування. - C. 171-175.
 49. Хоменко Є. Г. Особливості взаємодії у системі стосунків "класний керівник – учнівський колектив". - C. 176-179.
 50. Чвала М. С. Розробка фірмового стилю вищого навчального закладу. - C. 180-183.
 51. Шевченко М. В. Асоціативне навчання на заняттях з англійської мови в немовних вищих навчальних закладах. - C. 184-188.
 52. Ярова О. Б. Білінгвальна освіта як тенденція розвитку початкової школи євросоюзу. - C. 189- 192.
 53. Ярославцева М. І. Шляхи вдосконалення методики оцінки професійної самореалізації майбутнього фахівця з дошкільної освіти. - C. 192-196.
 54. Ясько О. М. Всесвітня мережа інтернет як засіб формування комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов. - C. 197-200.
 55. Медичні, фармацевтичні та ветеринарні науки

 56. Буряк В. В., Овская Е. Г., Насоненко А. В., Буханец О. А. Клинический опыт применения мельдония у больных ишемической болезнью сердца, ассоциированной с артериальной гипертензией. - C. 202-205.
 57. Васкес Абанто А. Э., Васкес Абанто Х. Э. От времен гиппократа до наших дней. - C. 206-209.
 58. Дуб Н. Є. Засоби реформування системи охорони здоров’я україни на основі зарубіжного досвіду. - C. 210-214.
 59. Дудка П. Ф., Тарченко І. П., Бодарецька О. І., Добрянський Д. В. Н.М. Колотова-Паєвська – доцент кафедри терапії стоматологічного факультету Київського медичного інституту. - C. 215-218.
 60. Lysiuk R. M. innovative technologies within the studying of pharmacognosy by english medium students. - C. 219-222.
 61. Бондарець Д. В., Дзевульська І. В., Маліков О. В. Історичні та клініко-морфологічні аспекти вивчення йододефіцитних захворювань. - C. 223-225.
 62. Шайко-Шайковський О. Г., Білик Г. А., Чорненька-Осовська І. М., Войцеховський О. Ф. Біомеханічна оцінка ефективності різних накісткових фіксаторів при поперечних діафізарних переломах трубчастих кісток. - C. 226-230.
 63. Соціологічні науки

 64. Грищенко Н. І. Закономірності та тенденції розвитку політичної еліти в умовах сучасного українського суспільства. - C. 232-234.
 65. Шаповал І. Г. Етнічна структура та етнічний склад суспільства на прикладі українського суспільства. - C. 235-240.
 66. Соціальні комунікації

 67. Присяжнюк А. В. Роль информационно-коммуникационных технологий в управлении персоналом. - C. 242-245.
 68. Тернова А. І. Тeхнологічні прийоми операторської майстерності при підготовці якісного аудіовізуального матеріалу. - C. 245-249.
 69. Шерстюк Н. С., Грона Н. В. Роль довідкової літератури у процесі підготовки майбутнього фахівця. - C. 249-251.
2014
№ 1(03) (Січень)

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter