Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж100597/2013/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ
.- Київ

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Законодавство України: стан, проблеми, шляхи реформування

 4. Chernyey V. V. Proceedings at the jury trial. - C. 3-7.
 5. Берназ В. Д. Нові професійні функції слідчого при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій та напрями вдосконалення їх підготовки. - C. 8-12.
 6. Галаган В. І., Галаган О. І. Реалії і проблеми нового КПК України. - C. 13-18.
 7. Клименко Н. І. Закріплення у КПК України принципу змагальності й незалежності судових експертів. - C. 19-23.
 8. Колб О. Г., Охман О. В. Суб’єкти протидії розслідуванню злочинів, учинених в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах України. - C. 24-30.
 9. Костицький М. В. Про науку кримінального процесу, кримінальне процесуальне право і законодавство (філософський погляд). - C. 31-37.
 10. Підюков П. П., Конюшенко Я. Ю. Агентурні операції як різновид негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених новим КПК України, та їх нормативно-правова регламентація. - C. 38-43.
 11. Попелюшко В. О. Формування кримінальної справи на стадії судового провадження. - C. 44-49.
 12. Савченко А. В. Щодо питання про правову кваліфікацію кримінального правопорушення. - C. 50-55.
 13. Слінько С. В. Теоретичні положення кримінального процесу. - C. 56-60.
 14. Смирнов А. В. Дискурсивная состязательность – уголовный процесс постиндустриальной епохи. - C. 61-69.
 15. Тертишник В. М. Концептуальні проблеми реформи кримінального судочинства. - C. 70-74.
 16. Цимбал П. В., Омельчук Л. В. Перспективи удосконалення інституту судової експертизи у кримінальному процесуальному законодавстві України. - C. 75-81.
 17. Шумило М. Є. Досудові і судові докази у КПК України. - C. 82-86.
 18. Яновська О. Г. Роль суду в змагальному кримінальному судочинстві. - C. 87-91.
 19. Азаров Ю. І., Заїка С. О. Новий кримінальний процесуальний кодекс України: здобутки та шляхи удосконалення. - C. 92-97.
 20. Волобуєва О. О. Проблемні питання застосування окремих норм КПК України. - C. 98-102.
 21. Кушакова-Костицька Н. В. Електронне правосуддя: українські реалії та зарубіжний досвід. - C. 103-109.
 22. Смоков С. М. Окремі проблемні питання, які виникають при застосуванні норм нового КПК України. - C. 110-115.
 23. Права людини і законодавство України

 24. Бринцев В. Д. Конституційні засади і міжнародні стандарти кримінального судочинства та їх розвиток у новому КПК України. - C. 116-120.
 25. Гончаренко В. Г. Моральність як основоположна умова справедливого правосуддя. - C. 121-128.
 26. Колесник В. А. Суб’єкти здійснення та класифікація негласних слідчих (розшукових) дій. - C. 129-134.
 27. Корж В. П. Проблеми процесуального та тактичного забезпечення підтримання обвинувачення в суді. - C. 135-140.
 28. Марчак В. Я. Cудовий контроль за дотриманням прав людини згідно з кримінальним процесуальним законодавством України. - C. 141-146.
 29. Благута Р. І. Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми підготовки та проведення. - C. 147-152.
 30. Лифанова Л. Г. Тенденции демократизации процессуального статуса потерпевшего от преступления. - C. 153-157.
 31. Савицький Д. О. Підстави та процесуальний порядок застосування приводу у кримінальному провадженні. - C. 158-163.
 32. Сизоненко А. С. Правові засади сторони обвинувачення у кримінальному процесі України . - C. 164-168.
 33. Боротьба зі злочинністю: проблеми теорії та практики

 34. Бахин В. П. Сопоставление результатов работы правоохранителей 50-х годов и нынешнего времени. - C. 169-172.
 35. Никифорчук Д. Й., Бусол О. Ю. Вимір та оцінювання рівня корупції в Україні. - C. 173-178.
 36. Чернявський С. С., Фінагеєв В. О. Проблеми тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій. - C. 179-185.
 37. Шепітько В. Ю. Криміналістика і кримінальний процес: система залежностей та суперечностей. - C. 186-191.
 38. Проблеми досудового слідства

 39. Александров А. С. Перекрестный допрос как признак справедливого уголовного судопроизводства. - C. 192-197.
 40. Аленін Ю. П. Початок досудового розслідування за КПК України 2012 року. - C. 198-203.
 41. Басай В. Д. Поняття і види процесуальних строків за КПК України та КПК Російської Федерації. - C. 204-209.
 42. Гора І. В. Проблеми використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві України. - C. 209-214.
 43. Горбачевський В. Я. Запобіжні заходи у сучасному правосудді. - C. 215-219.
 44. Грошевий Ю. М., Шило О. Г. Підстави обрання запобіжних заходів за новим КПК України. - C. 220-226.
 45. Гумін О. М. Тимчасовий доступ до речей і документів як один із заходів забезпечення кримінального провадження. - C. 227-231.
 46. Дьомін Ю. М. Відсторонення від посади, як один із заходів забезпечення кримінального провадження. - C. 232-237.
 47. Капліна О. В. Підозра у кримінальному провадженні: поняття, ознаки, сутність. - C. 238-242.
 48. Карпов Н. С. Деякі питання ознайомлення учасників кримінального процесу з матеріалами кримінального провадження. - C. 243-248.
 49. Користін О. Є., Тихонова О. В. Окремі аспекти діяльності слідчих та оперативних працівників щодо виявлення та розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. - C. 249-254.
 50. Кузьмін Р. Р. Дифамація як засіб протидії кримінальному провадженню в Україні та інших країнах: порівняльний аналіз. - C. 255-263.
 51. Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Слідчий огляд: поняття та види. - C. 264-269.
 52. Погорецький М. А. Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми провадження та використання результатів у доказуванні. - C. 270-276.
 53. Руденко М. В., Півненко В. П. Про сутність прокурорського процесуального керівництва досудовим розслідуванням. - C. 277-283.
 54. Удалова Л. Д. Свідоцький імунітет за новим КПК України. - C. 284-288.
 55. Джангабулов А. З., Кондратьев И. В. Упрощенное досудебное производство в Республике Казахстан: теория и практика обучения слушателей. - C. 289-294.
 56. Кучинська О. П. Процесуальний статус свідків: деякі особливості за новим КПК України. - C. 295-300.
 57. Рожнова В. В. Недопустимість доказів у кримінальному провадженні. - C. 301-306.
 58. Шибіко В. П. Проблема забезпечення прав потерпілого за новим КПК України 2012 року. - C. 307-313.
2013
№ 1 (5)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського