Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж100089/2015/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони
: наук. журн..- Київ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Редакційна колегія. - C. 2.
 3. Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій

 4. Андреев К. В., Садыков О. И., Бондаренко Л. А., Ефанова Е. А. Методы анализа системных стратегий в радиоэлектронном конфликте на основе теории игр. - C. 5-8.
 5. Биченков В. В. Синтез системи підтримки прийняття рішень визначення рівня спроможностей Збройних Сил України в ході оборонного планування. - C. 9-17.
 6. Бобильов В. Є., Зінченко Ю. М., Кононенко С. М. Принципи моделювання. - C. 18-23.
 7. Болобан С. І., Зуйко В. В., Осадчук Р. М. Особливості формування зображень об’єктів на радіолокаційних знімках. - C. 24-30.
 8. Гостев В. І., Кротов В. Д. Порівняльний аналіз алгоритмів управління чергою при змінних параметрах ТСР/IP мереж. - C. 31-37.
 9. Захарченко М. В., Горохов Ю. С., Кріль А. С., Ковальчук С. В. Кодове ущільнення при таймерних сигналах. - C. 38-42.
 10. Кіреєнко В. В., Барабаш О. В. Часткова методика побудови системи передачі радіолокаційної інформації за критерієм максимуму функціональної стійкості на базі алгоритму Прима. - C. 43-46.
 11. Козубцов І. М., Куцаєв В. В., Ткач В. О., Козубцова Л. М. Концептуальний підхід до побудови системи кібернетичної безпеки стаціонарних інформаційно-телекомунікаційних вузлів України на принципах масштабування та доповнення. - C. 47-55.
 12. Конотопець М. М., Павлунько М. Я., Попов А. О. Аналіз сучасного стану розвитку засобів радіоелектронної боротьби виробництва Республіки Білорусь. - C. 56-62.
 13. Коріненко В. В. Методика розподілу кореспондентів між вузлами зв’язку в системі радіозв’язку. - C. 63-68.
 14. Лебідь Є. В. Оцінка стійкості систем автоматичного управління зі зворотнім зв’язком при умові мінімізації середньоквадратичних помилок і квадратичної інтегральної оцінки перехідних процесів системи фазового автопідстроювання частоти. - C. 69-74.
 15. Масесов Н. А., Бондаренко Л. А., Герасименко А. А., Андреев К. В. Методический подход к обоснованию организационно-технической структуры системы связи военного назначения для повышения эффективности ее функционирования. - C. 75-81.
 16. Недайбида Ю. П., Котова Ю. В., Загородних В. В., Федулов О. В. Экономический аспект создания современных информационно-управляющих систем реального времени при воздействии случайных факторов. - C. 82-87.
 17. Пермяков О. Ю., Прібилєв Ю. Б., Опенько П. В., Новікова І. В. Моделювання системи діагностування та ремонту зенітних ракетних комплексів за допомогою замкнутої системи масового обслуговування. - C. 88-92.
 18. Поліщук В. В. Розробка математичної моделі функціонування системи відновлення автомобільної і спеціальної техніки військового призначення. - C. 93-96.
 19. Рєзнік Д. В. Використання генетичного алгоритму для вирішення завдання планування взаємодії. - C. 97-102.
 20. Романченко І. С., Потьомкін М. М. Метод Vikor-ядро та його використання для багатокритеріального порівняння альтернатив. - C. 103-107.
 21. Рубан И. В., Смирнов А. А. Модель обработки TCP-соединений для стеганографической передачи данных в информационно-телекоммуникационных сетях. - C. 108-112.
 22. Рудий А. В., Рудавський Д. В. Математична модель руху гусеничної машини на основі рівнянь Гіббса-Аппеля. - C. 113-116.
 23. Сальник С. В., Сова О. Я., Сальник В. В., Міночкін Д. А. Атаки при проведенні вторгнень у мобільні радіомережі класу MANET. - C. 117-124.
 24. Слюсаренко М. О. Спосіб моделювання параметрів безвідмовності на етапі проектування зразка техніки. - C. 125-128.
 25. Штонда Р. М., Процюк Ю. О., Овсянніков В. В., Маковецький О. М., Мальцева І. Р. Підходи щодо захисту інформації в системах електронного документообігу. - C. 129-132.
 26. Інтерактивні моделі розвитку науково-освітнього простору у сфері безпеки та оборони

 27. Козубцов І. М. Модель співпраці наукового керівника та аспіранта в процесі науково-педагогічного супроводу за методикою професійного розвитку. - C. 133-140.
 28. Kraiova O. V., Tsybaniuk T. I. Use of authentic video materials in teaching listening. - C. 141-144.
 29. Fedorovych M. A., Mozghova Yu. V. Distance language learning: the key aspects of successful implementation. - C. 145-150.
 30. Чопа Д. А., Дерев’янчук А. Й., Москаленко Д. Р. Використання навчального мультимедійного комплексу "Артилерійське озброєння і боєприпаси” для ефективного навчання студентів – артилеристів. - C. 151-155.
 31. Сучасні військово-теоретичні проблеми

 32. Журавель В. Г. Завдання бойової складової Державної прикордонної служби України як суб’єкта забезпечення національної безпеки України в умовах проведення антитерористичної операції. - C. 156-160.
 33. Майстренко О. В., Репіло Ю. Є., Демидко Д. Л. Пропозиції по уточненню понятійного апарату дослідження явищ та процесів: військовий аспект. - C. 161-165.
 34. Павловський О. В. Визначення потрібної кількості евакуаційних та ремонтних відділень, а також величини резерву озброєння та військової техніки. - C. 166-169.
 35. Трегубенко С. С. Метод визначення оптимального об’єму складу для зберігання запасів матеріально-технічних засобів. - C. 170-174.
 36. Трембовецький О. Г. Алгоритм дій коменданта оперативно-бойової прикордонної комендатури при організації службово-бойової діяльності підрозділу. - C. 175-180.
 37. Інтерактивний дискурс у контексті інформаційної безпеки держави

 38. Косогов О. М., Сірик А. О. Сучасна політика безпеки кіберпростору в умовах його мілітаризації. - C. 181-186.
 39. Овсянніков В. В., Дехтяр С. В., Паламарчук С. А., Черниш Ю. О., Шемендюк О. В. Аналіз нормативно-правових та організаційно-технічних аспектів забезпечення інформаційної безпеки. - C. 187-193.
 40. Савченко В. А., Дзюба Т. М., Кива В. Ю. Аналіз існуючих методів кібернетичної розвідки інформаційно-телекомунікаційних мереж. - C. 194-201.
 41. Черноног О. О., Живило Є. О., Машталір В. В. Стратегія забезпечення кібернетичної безпеки Збройних Сил України. - C. 202-212.
 42. Інформаційні матеріали

 43. Ракушев М. Ю. Прогнозування руху космічних апаратів на основі диференціально-тейлорівських перетворень: резюме монографії. - C. 213.
 44. Вимоги оформлення статтей. - C. 214-215.
2015
№ 3 (24)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського