Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж100089/2015/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони
: наук. журн..- Київ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Редакційна колегія. - C. 3-4.
 3. Теоретичні основи створення і використання інформаційних технологій

 4. Биченков В. В., Сбітнєв А. І., Ушаков І. В. Оцінювання ефективності функціонування регресійної моделі, розробленої на основі алгоритму побудови моделі складної системи з використанням комбінаторного методу з обмеженою базою аргументів при побудові рівнянь першого ступеня. - C. 5-13.
 5. Богданович В. Ю., Васідалко А. Л. Методичний підхід до формування обрису та розбудови баз даних автоматизованої системи безпекового супроводу реалізації національних інтересів. - C. 14-23.
 6. Богом’я В. І., Лавріненко В. Ф., Гудков Д. М., Мельник Я. В. Математична модель процесу технічного обслуговування та ремонту об'єктів суднових комплексів. - C. 24-28.
 7. Бондаренко Л. А., Масесов Н. А., Малых В. В., Андреев К. В. Перспективы построения сетей радиосвязи на основе программно-определяемых радиосредств в интересах специальных потребителей. - C. 29-33.
 8. Бунаков В. П., Головін О. О., Кісєль П. І., Степаненко Ю. К. Оптимізація діаграми спрямованості антенної решітки РЛС метрового діапазону хвиль на основі вдосконалення методики регулювання амплітуд збудження окремих її елементів. - C. 34-39.
 9. Воронин А. Н., Зиатдинов Ю. К., Пермяков А. Ю., Варламов И. Д. Синтез компромиссно-оптимальных траекторий мобильных объектов в конфликтной среде. - C. 40-49.
 10. Грабчак В. І., Бондаренко С. В. Оцінка точності визначення серединної похибки розрахунку опорної дальності артилерійських стрільб. - C. 50-54.
 11. Жураковський Б. Ю., Комарова Л. О., Копійка О. В. Розрахунок пропускної здатності та транзитної затримки при передачі по лініям телекомунікаційних мереж. - C. 55-59.
 12. Конотопець М. М., Каніфольський О. О. Порівняння показника енергоефективності малого швидкісного порома та легкового автомобіля. - C. 60-62.
 13. Кравчук С. О. Математична модель ймовірності переривання зв’язку в MIMO-системі з райсонівськими завмираннями і обмеженим відношенням сигнал-шум. - C. 63-67.
 14. Кузавков В. В., Кононенко С. М., Судніков Є. О. Датчики температури для контактного способу зняття діагностичної інформації в методі власного випромінювання. - C. 68-73.
 15. Ленков С. В., Цыцарев В. Н., Осыпа В. А., Березовская Ю. В. Моделирование технического обслуживания по состоянию резервированных радиоэлектронных систем. - C. 74-78.
 16. Майстренко О. В., Репіло Ю. Є., Демидко Д. Л. Визначення області доцільних значень для показників точності та раптовості вогню артилерії (ударів ракет). - C. 79-82.
 17. Мірненко В. І., Пустовий С. О., Яблонський П. М. Розрахунок показників надійності послідовно з’єднаних і резервованих елементів без відновлення для дифузійно-немонотонного розподілу їх відмов. - C. 83-89.
 18. Недайбида Ю. П., Котова Ю. В., Федулов О. В., Тищенко М. Г. Системологические аспекты создания сложных информационно-управляющих систем реального времени при воздействии случайных факторов. - C. 90-97.
 19. Репіло Ю. Є., Ріман О. О., Демидко Д. Л. Підхід до оцінювання ефективності вогневого ураження позицій безпілотних авіаційних комплексів противника ракетними військами і артилерією. - C. 98-102.
 20. Сальник С. В., Сова О. Я., Міночкін Д. А. Аналіз методів виявлення вторгнень у мобільні радіомережі класу MANET. - C. 103-111.
 21. Sienkiewicz P., Gawliczek P. Theory and security systems engineering. - C. 112-117.
 22. Слюсар В. І., Троцько О. О. Нелінійна частотна модуляція OFDM сигналів при зв’язку з високошвидкісними літальними апаратами. - C. 118-124.
 23. Факадей О. Р. Застосування перспективних транспортних технології в системах військового призначення під час створення єдиного інформаційного поля. - C. 125-130.
 24. Шевченко В. В. Визначення технічного стану цифрових типових елементів заміни за допомогою електромагнітного методу діагностування. - C. 131-135.
 25. Шишанов М. О., Коцюруба В. І., Даценко І. П., Сахно В. П., Деркач І. І. Методичний підхід щодо порівняльної оцінки матеріалів корпусів панцерових спеціалізованих автомобілів. - C. 136-139.
 26. Штонда Р. М., Паламарчук Н. А., Черниш Ю. О., Станович О. В. Аналіз моделей та методів вбудовування даних у зображення. - C. 140-143.
 27. Яковлев М. Ю., Прібилєв Ю. Б., Гудима В. П. Використання теорії масового обслуговування для моделювання системи відновлення та метрологічного обслуговування військових засобів вимірювальної техніки. - C. 144-149.
 28. Інтерактивні моделі розвитку науково-освітнього простору у сфері безпеки та оборони

 29. Козубцов І. М., Козубцова Л. М. Методологічна основа організації діяльності аспірантів в Збройних Силах України: аналітико-порівняльне обґрунтування феномену. - C. 150-156.
 30. Репіло Ю. Є., Тарасов С. В. Можливість виникнення та існування корупційних загроз у системі вищої військової освіти. - C. 157-164.
 31. Сучасні військово-теоретичні проблеми

 32. Бойко В. Н., Гаврилов А. Б., Рондин Ю. П., Кузнецов И. Б., Гудыма В. П. Анализ научных исследований для обеспечения единства измерений в сфере обороны и безопасности Российской Федерации. - C. 165-172.
 33. Машталір В. В. Анализ основных тенденций парашютно-десантной подготовки военнослужащих стран НАТО. - C. 173-178.
 34. Слюсарчук О. О. Використання сучасних інформаційних технологій під час ведення повітряної розвідки. - C. 179-181.
 35. Тимошенко Р. І. Удосконалення методичних положень розроблення сценаріїв воєнних (бойових) дій угруповання військ. - C. 182-186.
 36. Чорнокнижний О. А. Основні підходи щодо забезпечення безпеки геоінформаційних систем військового призначення. - C. 187-190.
 37. Вимоги оформлення статтей. - C. 191-192.
2015
№ 1 (22)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського