Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційВісник Вінницького політехнічного інституту
Пошуковий запит: (<.>PREF=vvpi<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет.


Вісник Вінницького політехнічного інституту: наук. журн. / Вiнн. нац. техн. ун-т. – Вінниця: [б. в.], 1993. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 1997-9266 (print). - ISSN 1997-9274 (online)

Видання індексується Google Scholar

ENGLISH

НАДХОДЖЕННЯ:
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  

Тематика:

автоматика та iнформацiйно-вимiрювальна технiка; будiвництво; гуманiзацiя і гуманiтаризацiя технiчної освiти; економiка, менеджмент та екологiя; енергетика та електротехнiка; iнформацiйнi технологiї та комп'ютерна технiка; машинобудування і транспорт; радiоелектронiка та радiоелектронне апаратобудування; стратегiя, змiст та новi технологiї пiдготовки спецiалiстiв з вищою технічною освiтою; фiлософiя науки i технiки; фундаментальні науки

Засновники:

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет

Рік заснування:

1993

Реєтраційний документ:

КВ № 14853-5824 Р вiд 12.12.2008 р.

Реєстрація у ДАК України:

Постанова № 1-05/3 від 8.07.2009 р., Постанова № 01-05/4 від 14.10.2009 р., Постанова № 1-05/2 від 10.03.2010 р., Наказ № 1081 від 29.09.2014 р., Наказ № 975 від 11.07.2019 р., Наказ № 1301 від 15.10.2019 р., Наказ № 409 від 17.03.2020 р.

Галузь знань:

 • 05 - Технічні науки
 • Спеціальність:

 • 121 - Інженерія програмного забезпечення
 • 122 - Комп'ютерні науки
 • 124 - Системний аналіз
 • 125 - Кібербезпека
 • 132 - Матеріалознавство
 • 133 - Галузеве машинобудування
 • 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 144 - Теплоенергетика
 • 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
 • 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • 172 - Телекомунікації та радіотехніка
 • 275 - Транспортні технології (за видами)
 • 123 - Комп'ютерна інженерія
 • 131 - Прикладна механіка
 • 163 - Біомедична інженерія
 • 183 - Технології захисту навколишнього середовища
 • Головний редактор:

  Мокін Борис Іванович (акад. Нац. акад. пед. наук України, д-р техн. наук, проф.)

  Заступники головного редактора:

  Грабко Володимир Віталійович (д-р техн. наук, проф.), Лежнюк Петро Дем'янович (д-р техн. наук, проф.)

  Відповідальні секретарі:

  Дерiбо О. В. (канд. техн. наук, доц.)

  Редколегія: Технічні науки:

  Азаров О. Д. (д-р техн. наук, проф.), Багацький В. О. (д-р техн. наук, проф.), Білинський Й. Й. (д-р техн. наук, проф.), Грабко В. В. (д-р техн. наук, проф.), Данилов В. Я. (д-р техн. наук, проф.), Друкований М. Ф. (д-р техн. наук, проф.), Дубовой В. М. (д-р техн. наук, проф.), Дудар І. Н. (д-р техн. наук, проф.), Злепко С. М. (д-р техн. наук, проф.), Іскович-Лотоцький Р. Д. (д-р техн. наук, проф.), Карпов Ю. А. (д-р техн. наук, проф.), Квєтний Р. Н. (д-р техн. наук, проф.), Кичак В. М. (д-р техн. наук, проф.), Когут П. І. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Кожем'яко В. П. (д-р техн. наук, проф.), Кузьмін І. В. (д-р техн. наук, проф.), Кутін В. М. (д-р техн. наук, проф.), Кучерук В. Ю. (д-р техн. наук, проф.), Кухарчук В. В. (д-р техн. наук, проф.), Лежнюк П. Д. (д-р техн. наук, проф.), Линник П. М. (д-р техн. наук, проф.), Лужецький В. А. (д-р техн. наук, проф.), Макаренко О. С. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Михалевич В. М. (д-р техн. наук, проф.), Мокін Б. І. (акад. Нац. акад. пед. наук України, д-р техн. наук, проф.), Мокін В. Б. (д-р техн. наук, проф.), Мокін О. Б. (д-р техн. наук, проф.), Моргун А. С. (д-р техн. наук, проф.), Огородніков В. А. (д-р техн. наук, проф.), Осадчук В. С. (д-р техн. наук, проф.), Осадчук О. В. (д-р техн. наук, проф.), Павлов С. В. (д-р техн. наук, проф.), Перевозніков С. І. (д-р техн. наук, проф.), Петрук В. Г. (д-р техн. наук, проф.), Пєтух А. М. (д-р техн. наук, проф.), Поляков А. П. (д-р техн. наук, проф.), Ранський А. П. (д-р хім. наук, проф.), Роїк О. М. (д-р техн. наук, проф.), Романкевич О. М. (д-р техн. наук, проф.), Романюк О. Н. (д-р техн. наук, проф.), Савуляк В. І. (д-р техн. наук, проф.), Сердюк В. Р. (д-р техн. наук, проф.), Сивак І. О. (д-р техн. наук, проф.), Тарасенко В. П. (д-р техн. наук, проф.), Ткаченко С. Й. (д-р техн. наук, проф.), Трофимчук О. М. (чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р техн. наук, проф.), Філинюк М. А. (д-р техн. наук, проф.), Штовба С. Д. (д-р техн. наук, проф.), Яковлєв Ю. С. (д-р техн. наук, старш. наук. співроб.)

  Педагогічні науки:

  Волков Ю. І. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Джеджула О. М. (д-р пед. наук, проф.), Євтух М. Б. (д-р пед. наук, проф.), Клочко В. І. (д-р пед. наук, проф.), Корнієнко В. О. (д-р політ. наук, проф.), Куцевол О. М. (д-р пед. наук, проф.), Мокін Б. І. (акад. Нац. акад. пед. наук України, д-р техн. наук, проф.), Ничкало Н. Г. (д-р пед. наук, проф.), Петрук В. А. (д-р пед. наук, проф.), Раранський М. Д. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Ратніков В. С. (д-р філос. наук, проф.), Савченко О. Я. (акад. Нац. акад. пед. наук України, д-р пед. наук, проф.), Хома О. І. (д-р філос. наук, проф.), Хом’юк І. В. (д-р пед. наук, доц.)

  Економічні науки:

  Зянько В. В. (д-р екон. наук, проф.), Капустян В. О. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Карачина Н. П. (д-р екон. наук, проф.), Кухленко О. В. (д-р екон. наук, проф.), Мороз О. В. (д-р екон. наук, проф.), Мороз О. О. (д-р екон. наук, проф.), Пила В. І. (д-р екон. наук, проф.), Прутська О. О. (д-р екон. наук, проф.), Сердюк В. Р. (д-р техн. наук, проф.), Сірко А. В. (д-р екон. наук, проф.)

  Інтернет:

  Наукометричні та реферативні бази даних:

  • Google Scholar
  • Україніка наукова
  Адресавул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вiнниця, 21021, Україна
  E-mail visnykvpi@gmail.com
  Телефон(0432) 59-83-83
   
  Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського