Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційВісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти
Пошуковий запит: (<.>PREF=vuvmaao<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Міжнародна академія аграрної освіти. Українське відділення.


Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти / Укр. від-ня Міжнар. акад. аграр. освіти. – Запоріжжя: НВК Інтер-М, 2013. - Виходить щорічно. - ISSN 2306-8698

Видання індексується Google ScholarНАДХОДЖЕННЯ:
2013  
2014  
2015  
2016  

Тематика:

вища аграрна освіта, механізація, електрифікація та автоматизація технологічних процесів в АПК, рослинництво та тваринництво

Засновники:

Міжнародна громадська організація "Міжнародна академія аграрної освіти"

Рік заснування:

2012

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ 19398-9198Р від 01.10.2012 р.

Головний редактор:

Дідур Володимир Аксентійович (д-р техн. наук, проф.)

Заступники головного редактора:

Пастухов Валерій Іванович (д-р техн. наук, проф.)

Відповідальні секретарі:

Караєв О. Г. (канд. техн. наук, старш. наук. співроб.)

Редколегія:

Бабицький Л. Ф. (д-р техн. наук, проф.), Бендера І. М. (д-р пед. наук, проф.), Діордієв В. Т. (д-р техн. наук, проф.), Ісмуратов С. Б. (д-р екон. наук, проф. (Казахстан)), Карпенко В. П. (д-р с.-г. наук, проф.), Курдеко О. П. (д-р вет. наук, проф. (Білорусь)), Кушнарьов А. С. (д-р техн. наук, проф.), Кюрчев В. М. (канд. техн. наук, проф.), Любинський О. І. (д-р с.-г. наук, проф.), Міцкевич А. А. (д-р екон. наук, проф. (Польща)), Непочатенко О. О. (д-р екон. наук, проф.), Никифорова  Л. Є. (д-р техн. наук, проф.), Пастушенко  С. І. (д-р техн. наук, проф.), Роздорожнюк П. І. (канд. с.-г. наук, доц.), Cисоев О. М. (д-р екон. наук, проф. (Росія)), Смердов А. А. (д-р техн. наук, проф.), Тищенко  Л. М. (акад. Нац. акад. аграр. наук України, д-р техн. наук, проф.), Трифонова  М. Ф. (д-р с.-г. наук, проф. (Росія)), Червінський Л. С. (д-р техн. наук, проф.), Яковлєв В. Ф. (канд. техн. наук, проф.)

Наукометричні та реферативні бази даних:

Адресапросп. Б. Хмельницького 18, ауд. 2.107, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312, Україна
E-mail uv.maao@mail.ru
Телефон+380619422585
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського