Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційВісник Київського національного університету технологій та дизайну
Пошуковий запит: (<.>PREF=vknutdtn<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Київський національний університет технологій та дизайну.


Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Технічні науки = Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design : наук. фах. вид. / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ: Вид-во КНУТД, 1999. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 1813-6796

Видання індексується Google ScholarНАДХОДЖЕННЯ:
2015  
2016  
2017  
2018  

Тематика:

метрологія, стандартизація, сертифікація, методи контролю та визначення складу речовин, матеріалознавство, легка та текстильна промисловість, машини легкої промисловості, обладнання та системи управління, полімерні, композиційні матеріали та хімічні волокна, взуття, шкіряні вироби і хутро, проблеми економіки організації та управління підприємствами, технічна естетика, дизайн та мистецтвознавство, електротехнічні та автоматизовані системи, проблеми вищої освіти

Засновники:

Київський національний університет технологій та дизайну

Рік заснування:

1999

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 19330-9130 ПР від 08.08.2012 р.

Головний редактор:

Грищенко Іван Михайлович (чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-р екон. наук, проф.)

Заступники головного редактора:

Каплун Віктор Володимирович (д-р техн. наук, проф.)

Відповідальні секретарі:

Василенко В. М.

Редколегія: Секція: Мехатронні системи. Енергоефективність та ресурсозбереження:

Панасюк І. В. (д-р техн. наук, проф. (відп. ред.)), Зенкін М. А. (д-р техн. наук, проф. (заст. відп. ред.)), Денисюк С. П. (д-р техн. наук, проф.), Жуйков В. Я. (д-р техн. наук, проф.), Задерей П. В. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Злотенко Б. М. (д-р техн. наук, проф.), Каплун В. В. (д-р техн. наук, проф.), Козирський В. В. (д-р техн. наук, проф.), Кудря С. О. (д-р техн. наук, проф.), Місяць В. П. (д-р техн. наук, проф.), Орловський Б. В. (д-р техн. наук, проф.), Піпа Б. Ф. (д-р техн. наук, проф.), Хоменко В. Г. (канд. техн. наук, доц.), Чабан В. В. (д-р техн. наук, проф.), Шавьолкін О. О. (д-р техн. наук, проф.), Grmela L. (проф. (ПАР)), Litvine I. (проф. д-р (Польща)), Majewski W. (проф. д-р (Польща)), Styp-Rekowski M. (проф. д-р хабіліт. (Польща)), Salwiński J. (проф. д-р хабіліт. (Польща)), Zoltowski B. (проф. (Польща)), Łunarski J. (проф. д-р хабіліт. (Польща)), Norbert R. (проф. д-р хабіліт. (Польща))

Секція: Матеріалознавство, швейне і текстильне виробництво. Метрологія та сертифікація:

Березненко С. М. (д-р техн. наук, проф. (відп. ред.)), Слізков А. М. (д-р техн. наук, проф. (заст. відп. ред.)), Галавська Л. Є. (д-р техн. наук, доц.), Гаркавенко С. С. (д-р техн. наук, проф.), Здоренко В. Г. (д-р техн. наук, проф.), Зенкін А. С. (д-р техн. наук, проф.), Лукаш Д. (д-р техн. наук (Чехія)), Очеретна Л. (д-р техн. наук (Чехія)), Павлова М. (д-р техн. наук (Польща)), Славінська А. Л. (д-р техн. наук, проф.), Супрун Н. П. (д-р техн. наук, проф.)

Секція: Хімічні та біофармацевтичні технології:

Барсуков В. З. (д-р хім. наук, проф. (відп. ред.)), Плаван В. П. (д-р техн. наук, проф. (заст. відп. ред.)), Астрелін І. М. (д-р техн. наук, проф.), Баула О. П. (канд. хім. наук, доц.), Бессарабов В. І. (канд. хім. наук, доц.), Білошенко В. О. (д-р техн. наук, проф.), Воронов С. А. (д-р хім. наук, проф.), Данилкович А. Г. (д-р техн. наук, проф.), Загорій Г. В. (д-р фарац. наук), Картель М. Т. (акад. Нац. акад. наук України, д-р хім. наук, проф.), Касьян Е. Є. (д-р техн. наук, проф.), Кузьмінський Є. В. (д-р хім. наук, проф.), Левицький В. Е. (д-р техн. наук, проф.), Ліщук В. І. (д-р техн. наук, проф.), Савельєв Ю. В. (д-р хім. наук, проф.), Савченко Б. М. (д-р техн. наук, проф.), Скорохода В. Й. (д-р техн. наук, проф.), Страшний В. В. (д-р фарац. наук, проф.), Суберляк О. В. (д-р хім. наук, проф.), Тихонов О. І. (д-р фарац. наук, проф.), Jaskuła M. (д-р хабіліт., проф. (Польща)), Valeika д-р, проф. (Литва), Zicans J. (д-р (Латвія))

Секція: Дизайн та мистецтвознавство:

Колосніченко М. В. (д-р техн. наук, проф. (відп. ред.)), Чернявський К. В. (канд. мистецтвознав., доц. (заст. відп. ред.)), Балаш Д. (проф. (Словаччина)), Кандрач Й. (проф. (Словаччина)), Кузнєцова І. О. (д-р мистецтвознав., проф.), Ніколаєва Т. В. (канд. техн. наук, проф.), Ніколов Е. Е. (проф. (Болгарія)), Причепій Є. М. (д-р філос. наук, проф.), Яковлєв М. І. (д-р техн. наук, проф.)

Інтернет:

Адресавул. Немировича-Данченка, 2, к. 1-0252, м. Київ, 01011, Україна
E-mail vistnuk@knutd.com.ua
Телефон+38 (044) 256-29-86
Факс+38 (044) 256-29-86
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського