Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційВісник Кримінологічної асоціації України
Пошуковий запит: (<.>PREF=vkauk<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Кримінологічна асоціація України.


Вісник Кримінологічної асоціації України : зб. наук. пр. / Кримінолог. асоц. України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: Вид-во ХНУВС, 2012. - Виходить три рази на рік. - ISSN 2304-4556

Видання індексується Google ScholarНАДХОДЖЕННЯ:
2015  

Тематика:

висвітлення теоретичних і практичних проблем кримінального права

Засновники:

Харківський національний університет внутрішніх справ

Рік заснування:

2012

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 18944-7734ПР від 25.05.2012 р.

Головний редактор:

Бандурка Олександр Маркович (акад. Нац. акад. прав. наук України, д-р юрид. наук, проф.)

Заступники головного редактора:

Литвинов Олексій Миколайович (д-р юрид. наук, проф.)

Відповідальні секретарі:

Байлов А. В. (канд. юрид. наук, доц.)

Редколегія:

Батиргареєва В. С. (д-р юрид. наук, старш. наук. співроб.), Денисова Т. А. (д-р юрид. наук, проф.), Джужа О. М. (д-р юрид. наук, проф.), Ємельянов В. П. (д-р юрид. наук, проф.), Житний О. О. (д-р юрид. наук, проф.), Левченко К. Б. (д-р юрид. наук, проф.), Литвак О. М. (чл.-кор. Нац. акад. прав. наук України, д-р юрид. наук, проф.), Мартиненко О. М. (д-р юрид. наук, проф.), Назаренко Д. О. (д-р юрид. наук), Трубников В. М. (д-р юрид. наук, проф.), Харченко В. Б. (д-р юрид. наук, доц.), Юхно О. О. (д-р юрид. наук, проф.), Яковець І. С. (д-р юрид. наук, старш. наук. співроб.), Ярмиш О. Н. (чл.-кор. Нац. акад. прав. наук України, д-р юрид. наук, проф.), Ященко А. М. (д-р юрид. наук, доц.)

Інтернет:

АдресаХарківський національний університет внутрішніх справ, факультет підготовки фахівців для підрозділів слідства, проспект 50-річчя СРСР, 27, корпус 4, каб. 407, 410, м. Харків, 61080, Україна
E-mail Criminolog@visnikkau.org
Телефон+38 (057) 7398030; +38 (057) 7398031; +38 (093) 4492937
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського