Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційВісник Дніпропетровського університету
Пошуковий запит: (<.>PREF=vduia<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.


Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Історія та археологія : наук. журн. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: [б. в.], 1993. - Виходить щорічно. - ISSN 2412-5334

Видання індексується Google ScholarНАДХОДЖЕННЯ:
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  

Тематика:

актуальні питання української та всесвітньої історії від найдавніших часів до початку XVI ст., маловивчені аспекти історії України XVIII–перших десятиліть ХХ ст., радянського періоду української історії, результати останніх археологічних, джерелознавчих та історіографічних досліджень

Засновники:

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Рік заснування:

1993

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 7898 від 17.09.2003 р.

Головний редактор:

Світленко Сергій Іванович (д-р іст. наук, проф.)

Заступники головного редактора:

Святець Юрій Анатолійович (д-р іст. наук проф.)

Відповідальні секретарі:

Архірейський Д. В. (д-р іст. наук, доц.)

Редакційна рада:

Варгалюк В. Ф. (д-р хім. наук, проф.), Гнатенко П. І. (чл.-кор. Нац. акад. пед. наук. України, д-р філос. наук, проф.), Гоман О. Г. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Демченко В. Д. (д-р філол. наук, проф.), Дзюба А. П. (д-р техн. наук, проф.), Зеленська Л. І. (д-р пед. наук, проф.), Карплюк В. І. (ст. наук. співроб., проф.), Кочубей О. О. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Моторний В. П. (чл.-кор. Нац. акад. наук. України, д-р фіз.-мат. наук, проф.), Носенко Е. Л. (чл.-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-р психол. наук, проф.), Панфілов В. О. (д-р філос. наук, проф.), Пахомов О. Є. (д-р біол. наук, проф.), Поляков М. В. (акад. Акад. наук вищ. освіти України, д-р фіз.-мат. наук, проф.), Пристайко Т. С. (д-р філол. наук, проф.), Сазонець І. Л. (д-р екон. наук, проф.), Світленко С. І. (д-р істор. наук, проф.), Скалозуб В. В. (акад. Акад. наук вищ. освіти України, д-р фіз.-мат. наук, проф.), Травлєєв А. П. (чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р біол. наук, проф.), Шептун Ю. Д. (д-р техн. наук, проф.)

Редколегія:

Бобилєва С. Й. (канд. іст. наук, проф.), Венгер Н. В. (д-р іст. наук, доц.), Воронов В. І. (канд. іст. наук, доц.), Єгорейченко О. А. (д-р іст. наук, проф. (Білорусь)), Журба О. І. (д-р іст. наук, проф.), Іваненко В. В. (д-р іст. наук, проф.), Ковальова І. Ф. (д-р іст. наук, проф.), Литвинова Т. Ф. (д-р іст. наук, проф.), Медрецький В. (д-р хабіліт., проф. (Польща)), Шернер А. (проф. (Бразилія)), Шляхов О. Б. (д-р іст. наук, проф.), Якунін В. К. (д-р іст. наук, проф.), Яровий В. І. (д-р іст. наук, проф.)

Інтернет:

Адресапр. Гагаріна, 72, м. Дніпропетровськ, 49000, Україна
E-mail svitlenko@gmail.com devotee@i.ua
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського