Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційВісник Національного технічного університету "ХПІ"
Пошуковий запит: (<.>PREF=vcpisa<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
 

"Харківський політехнічний інститут", національний технічний університет.


Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Системний аналіз, управління та інформаційні технології = Вестник Национального технического университета "ХПИ" : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків: Вид-во НТУ "ХПІ", 2001. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2079-0023 (print). - ISSN 2410-2857 (online)

Видання індексується Google ScholarНАДХОДЖЕННЯ:
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  

Тематика:

висвітлення досягнень у галузі системного аналізу та управління, систем керування, інтелектуальних систем, штучного інтелекту, інформаційних технологій, обчислювальних мереж і систем, програмного забезпечення, застосування математичного моделювання в техніці, лінгвістиці та економіці

Засновники:

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Рік заснування:

1961

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 5256 від 02.07.2001 р.

Реєстрація у ДАК України:

Постанова №1-05/4 від 26.05.2010 р., Наказ № 1328 від 21.12.2015 р.

Спеціальність ДАК:

 • Технічні науки
 • Головний редактор:

  Сокол Є. І. (чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р техн. наук, проф.)

  Заступники головного редактора:

  Марченко А. П. (д-р техн. наук, проф.)

  Відповідальні секретарі:

  Горбунов К. О. (канд. техн. наук, доц.)

  Редколегія:

  Годлевський М. Д. (д-р техн. наук, проф. (відп. ред.)), Куценко О. С. (д-р техн. наук, проф. (заст. відп. ред.)), Безменов Н. І. (канд. техн. наук, проф. (відп. секр.)), Александров Є. Є. (д-р техн. наук, проф.), Бентаєб Ф. (Ph.D., проф. (Франція)), Богомолов С. (PhD. (Австралія)), Гамаюн І. П. (д-р техн. наук, проф.), Дідманідзе І. (канд. фіз-мат. наук, проф. (Грузія)), Дорофєєв Ю. І. (д-р техн. наук, проф.), Золотарьова І. О. (канд. екон. наук, проф. (Німеччина)), Керстен В. (д-р, проф. (Німеччина)), Любчик Л. М. (д-р техн. наук, проф.), Павлов О. А. (д-р техн. наук, проф.), Раскін Л. Г. (д-р техн. наук, проф.), Северин В. П. (д-р техн. наук, проф.), Ткачук М. В. (д-р техн. наук, проф.), Хайрова Н. Ф. (д-р техн. наук, проф.), Шаронова Н. В. (д-р техн. наук, проф.)

  Інтернет:

  Наукометричні та реферативні бази даних:

  АдресаНТУ "ХПІ", кафедра системного аналізу і управління, вул. Кирпичова, 21, м. Харків, 61002, Україна
  E-mail bezmenov@kpi.kharkov.ua
  Телефон+38 057 707-61-03; +38 057 707-66-54
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського